Het nieuwe woord: Energiearmoede

Vrijdag 3 oktober 2014

Hoge energiebelastingen,  energieheffingen en andere belastingen zijn er de oorzaak van dat steeds meer huishoudens in de EU problemen hebben met het betalen van hun maandelijkse energienota.

Frankrijk

Men zou niet verwachten dat in een land als Frankrijk, het land van de goedkope stroom die met kernenergie is opgewekt, al bijna 12 miljoen huishoudens de maandelijkse energienota niet meer kunnen betalen. Acht miljoen Franse huishoudens zijn elke maand al meer dan tien procent van hun inkomen kwijt aan gas en elektriciteit.

Een groot deel van de mensen met betalingsproblemen laat nu andere rekeningen liggen om te voorkomen dat ze in de kou of het donker komen te zitten.

De oplossing ligt om de hoek. Er is van overheidswege een voorstel gedaan om energiecheques aan de huishoudens te geven zodat ze geholpen kunnen worden bij het betalen van hun rekeningen.

Groot-Brittannië

Groot-Brittannië heeft al sinds 2011 een regeling voor mensen die problemen hebben met het betalen van hun energierekening. Honderdduizenden mensen kunnen een beroep op een toelage van 140 Britse pond ( € 178 ). De Britse energiebedrijven draaien voor alle kosten op. De BBC meldde vandaag, vrijdag 3 oktober,  dat het project is uitgebreid, waardoor circa 200.000 extra gepensioneerden een toelage kunnen aanvragen.

Duitsland

In Duitsland zijn de problemen zo mogelijk nog erger. In het land zijn door het jaar heen gemiddeld tussen de 500.000 en 800.000 huishoudens compleet afgesloten van hun stroom- en gasleverancier omdat zij de hoge maandelijkse energienota niet meer kunnen betalen. Het aantal wanbetalers loopt inmiddels in de miljoenen.

Veel Duitse gemeenten proberen de afgesloten huishoudens financieel  te helpen, maar ook deze gemeentelijke fondsen drogen op.
Veel Duitse gemeenten zijn grootaandeelhouder van energiereuzen als RWE en e.On. Deze bedrijven sluiten echter en-masse hun gascentrales waardoor de inkomsten sterk teruglopen en er nauwelijks nog dividend aan de aandeelhouders wordt betaald.
Juist deze Duitse huishoudens zouden gebaat kunnen zijn met zonne-energie, maar kunnen gezien hun lage inkomsten niet in aanmerking komen voor de aanschaf van een setje zonnepanelen.

Nederland

In Nederland zijn officieel geen cijfers bekend of ze worden om politieke redenen niet bekend gemaakt, maar het laat zich aanzien dat met de stijgende energienota’s in het verschiet als gevolg van het miljarden verslindende Energieakkoord ook in Nederland de nood de komende jaren gaat toenemen.

De opbouw van de gemiddelde energienota in Nederland ziet er per 1 juli 2014 als volgt uit:

Prijsopbouw_EG_Cons