‘Provincie moet geen windmolenlocaties aanwijzen; burgers moeten zelf initiatief nemen’

Vrijdag 3 oktober 2014

De provincie Gelderland moet zich niet meer bemoeien met het aanwijzen van locaties waar windmolens gebouwd moeten worden. Als de provincie daar mee doorgaat, zullen de doelstellingen voor windenergie nooit gehaald worden. Dat zegt Henk Lagerweij, windmolendeskundige en windmolenbouwer uit Barneveld.

De provincie heeft een windvisie gemaakt. Daar zijn 128 zienswijzen op ingediend. 19 mensen mochten afgelopen woensdagavond inspreken tijdens een speciale hoorzitting. In die windvisie staat wat de doelstellingen en mogelijkheden zijn als het gaat om het opwekken van windenergie.

Niet iedere Gelderlander is blij met de bouw van deze energieopwekkers. Provinciale Staten heeft daarom een speciale hoorzitting belegd waar mensen hun kritiek kunnen laten horen. Daarna kan er een definitief besluit worden genomen.

Volgens Lagerweij moeten de initiatieven van onderaf komen. ‘Burgers, boeren en bedrijven moeten zelf met plannen komen en kijken wat de mogelijkheden zijn. Ze moeten draagvlak creëren bij de buurt. Als dat gebeurt gaan er veel meer molens gebouwd worden’.

Tientallen bezwaren
Tijdens de speciale hoorzitting, afgelopen woensdagavond, konden voor- en tegenstanders Provinciale Staten laten weten wat ze vinden van de windvisie. Moeten er wel of geen windmolens komen, en waarom wel of niet. In Angelo zijn ze niet blij met de plannen voor de bouw van vier windmolens. Woensdagavond spraken ze in. Voor die tijd voerden ze al actie.

Ook in Arnhem twijfelen ze aan de mogelijke komst van windmolens. Dat maakten ze woensdagavond duidelijk aan Provinciale Staten.

Fries voorbeeld
In het Friese dorp Pingjum, een paar kilometer van de Afsluitdijk, zijn inwoners helemaal niet tegen een paar windmolens. Het geld dat de windmolens opbrengen, vloeit namelijk deels terug naar het dorp. Al in 1994 kwam er een molen in het dorp, de dorpsmolen van Pingjum. ‘Deze molen bleek al snel geld op te leveren. Een deel van dat geld is teruggegaan naar de bewoners’. Zegt Doeke Odinga van het Platform Duurzaam Fryslân. Muziekinstrumenten, voetbaldoelen, een kaatskanon, een donatie voor het jeugdhonk en zelfs de bouw van een duurzame school en het behoud van een gymzaal zijn betaald met geld uit wind. ‘Daardoor creëer je draagvlak onder de inwoners’, aldus Odinga.

In 2018 bouw laatste windmolen
Er zijn inmiddels al windmolenparken in Gelderland gerealiseerd. Maar om de doelstelling van 230,5 MW te halen, dat is afgesproken met de minister, moet er nog wel heel wat gebeuren. Begin dit jaar heeft de provincie aan alle gemeenten gevraagd of ze wel of niet mee willen werken aan windmolens. Daar is een lijst uitgekomen met nieuwe locaties. Een woordvoerder van de provincie laat weten dat het nu aan projectontwikkelaars is om daar mee aan de slag te gaan. ‘Deze nieuwe locaties moeten wel ingevuld worden, wil de doelstelling gehaald worden’. In 2018 moet begonnen worden met de bouw van de laatste windmolens.

Zie ook: Prov. Gelderland wil geen overheidsbemoeienis met windplannen in provincie