Onderzoek naar risico’s gezondheid van windmolens

Donderdag 25 september 2014

De gezondheidsrisico’s voor mens en dier moeten beter onderzocht worden in het gebied Veenwieken bij Ommen/Dedemsvaart Zuid waar windmolens worden geplaatst.

Dat heeft de CDA-statenfractie bedongen. Vorig jaar al diende het CDA een motie in om als provinciale staten de richtlijnen voor het opstellen van de Milieu Effect Rapportage voorgelegd te krijgen. Zo kan volgens de christen- democraten nagegaan worden of gezondheids- en veiligheidsaspecten in het komende onderzoek wel goed zouden worden meegenomen.

Het CDA gaf al eerder aan dat de gezondheidsaspecten onderbelicht waren. CDA-Statenlid Alida Renkema vindt dit onacceptabel. “Temeer ook omdat de inwoners van het gebied zich het meeste zorgen maken over de effecten op de gezondheid door de plaatsing van de windmolens”.

Renkema is voorts van mening dat de door de MER-commissie genoemde maximale variant van 135 meter hoog geen optie is en in feite niet onderzocht hoeft te worden. “We willen een onderzoek voor de plaatsing van windmolens voor een opbrengst van ongeveer 30 Megawatt in dit gebied. En daar blijft het CDA ook bij”.