Minister Kamp neemt plannen windenergie op de schop; tijdelijke subsidiestop offshore

Donderdag 25 september 2014

De paragraaf in het Energieakkoord over windenergie wordt op enkele punten aangepast. De wijzigingen moeten windenergie goedkoper maken, maar in de sector leiden ze tot veel onrust.

Dit meldt het FD op basis van diverse bronnen met kennis van de materie. Kern van de aanpassingen is dat het ministerie van Economische Zaken (EZ) meer regie wil op de keuze waar de parken komen en hoe snel ze er komen. Door beter te sturen, kan windenergie goedkoper, is de gedachte.

Praktisch betekent het dat de negen bestaande, ongebruikte vergunningen voor windparken op zee worden ingetrokken. Ook gaat de subsidiepot voor groene energie dit jaar op slot voor aanvragen voor offshore windmolenparken. Naar verluidt steunt een Kamermeerderheid de plannen.

De eigenaren van de vergunningen, naast Eneco onder meer Nuon en Essent, krijgen van de overheid compensatie voor de ingetrokken vergunningen. De hoogte daarvan moet nog uitonderhandeld worden.
Naar verluidt zijn alle energiebedrijven akkoord, behalve Eneco. Voor het Rotterdamse energiebedrijf zijn de druiven zuur. Eneco was vergevorderd met een subsidieaanvraag voor een nieuw park voor de Noord-Hollandse kust ter hoogte van Bergen aan Zee op een van de oude vergunningen. Eneco wilde de subsidie in november aanvragen, maar wordt nu de pas afgesneden.

In de oorspronkelijke plannen was het de bedoeling dat er in 2015 subsidie zou komen voor 450 megawatt (MW) oplopend tot subsidie voor 900 MW in 2020. Nu wil Kamp dat de komende vijf jaar elk jaar subsidie beschikbaar komt voor 700 MW.

Milieulobby en mevrouw van Tongeren laaiend.

Bron FD: Kamp neemt plannen windenergie op de schop

 

UPDATE

Kamp botst met windmolenlobby

Er woedt een slag om de Noordzee tussen de windmolenlobby en minister Henk Kamp van Economische Zaken. De kwestie: mogen alle negen verstrekte vergunningen voor windparken nog verzilverd worden, óf krijgt minister Kamp zijn zin en worden ze ingeruild voor een goedkoper alternatief? Idee is de consument te beschermen tegen een al te forse opslag op de energienota. (Waar de Groene Rekenkamer vorig jaar al voor waarschuwde, zie hier , hier  en hier  ) De opbrengst van windenergie wordt stelselmatig te hoog voorgesteld, zie hier .

De komende jaren zou er in de oorspronkelijke planning een kleine 1000 windmolens op de Nederlandse Noordzee gebouwd worden. Per molen is er dan 15 jaar subsidie beschikbaar, om ze rendabel te kunnen laten draaien. Het totale prijskaartje is € 18 miljard, volgens Kamp. Dat bedrag wordt opgehoest door de consument, via een opslag op de energierekening. Die opslag (SDE+) is gemiddeld €200 per huishouden per jaar. (Deze opslag is veel hoger omdat er met de € 200 per huishouden geen rekening is gehouden met subsidies die buiten de € 18 miljard vallen, zoals de € 4,5 miljard subsidie voor beide Gemini windparken ten noorden van Schiermonnikoog en andere duurzame opslagen op de maandelijkse energienota van de huishoudens.)
Overigens verdwijnt het grootste deel van alle subsidies naar buitenlandse aandeelhouders. Zij zijn de profiteurs en subsidiegraaiers, ten koste van het  besteedbare inkomen van de Nederlandse huishoudens.

Energiewende
Het ingrijpen van Kamp is muziek in de oren van critici, die constateren dat Duitsland inmiddels spijt heeft van de enorme schaal van zijn Energiewende, die naar schatting €400 miljard gaat kosten. De helft daarvan wordt opgehoest door consumenten. Deze opslag op de maandelijkse energienota heeft er inmiddels voor gezorgd dat er ruim 800.000 Duitse huishoudens van energie zijn afgesloten omdat zij de maandelijkse energienota niet meer kunnen betalen. Het Duitse beleid veroorzaakt een energiearmoede die zonder precedent is.
Duitsland wordt in Nederland maar wat graag als voorbeeldland aangehaald hoe je ‘duurzame energie’ toepast. Niet toevallig zijn de 2 landen met de grootste windmolen dichtheid in de EU, Denemarken en Duitsland, ook de landen met de hoogste energieprijzen voor hun consumenten omdat de rekening van de honderden miljarden Euro’s subsidie bij de huishoudens wordt neergelegd.

De minister schijnt dit nu te begrijpen na een onophoudelijke stroom klachten en berekeningen van ingenieurs in de richting van zijn departement.

Kamp voert nu achter de schermen de druk stevig op, om de energie- en bouwsectoren te dwingen de kosten in ons land wèl in de hand te houden. De minister sprak vorig jaar in het energieakkoord met hen af dat die kosten met 40% zouden dalen. Bouwers en energiebedrijven beloofden daar vorig jaar gehoor aan te geven.

Kamp lijkt daar geen vertrouwen meer in te hebben. Hij liet al een clausule opnemen in het energieakkoord, waarin staat dat de negen bestaande vergunningen gerespecteerd worden, ’mits er geen goedkoper alternatief zou zijn’. Die kaart speelt hij nu.

Fyra met wieken
Om een ’Fyra met wieken’ te voorkomen, heeft hij zijn eigen plan laten maken, waarbij alle negen vergunde Noordzeeparken ingeruild worden voor een goedkoper alternatief. Tenminste een deel van de molens ziet de minister graag verrijzen voor de Zeeuwse kust. Dat zou goedkoper zijn, met name omdat ze dan allemaal in één keer kunnen worden aangesloten.

Milieuorganisaties en energiebedrijven trekken overigens in twijfel of de vlieger van het lagere prijskaartje wel opgaat. Zij wijzen met name op de ’veelbelovende’ parken Q4 van Eneco en Beaufort van Nuon, waarvoor de spade al bijna de zeebodem in kan.

Ingewijden melden nu dat Kamp een serie extra maatregelen heeft genomen om medewerking van de energiebedrijven (Dong, Eneco, Nuon en Essent) af te dwingen. Zo zouden zijn ambtenaren een fluistercampagne zijn begonnen onder financiers, baggeraars en bouwers. Boodschap: wellicht komt de broodnodige (SDE+) subsidie voor de negen vergunningen er niet. Deze bedrijven zijn daarom onzeker geworden over verdere deelname aan de windparken.

Vergunningen compenseren
Ook ligt er nu een scenario op tafel, waarbij de SDE+-subsidie voor dit jaar en wellicht ook 2015 bevroren wordt.

En ten derde staan de eerstkomende twee aanbestedingen in 2015 en 2016, in totaal voor 1050 Megawatt aan molens (200-250 stuks), op losse schroeven. Die aanbestedingen waren dé kans voor energiebedrijven om twee van de negen vergunningen daadwerkelijk in te zetten.

Kamps wisselgeld is dan twee grotere aanbestedingen, beide van 700 Megawatt, vanaf de tweede helft van 2016, stellen bronnen. Zo komen er meer windmolens, maar wel later, en hopelijk goedkoper.

Ook denkt hij aan compensatie voor de negen vergunningen.

Natuur- en milieuorganisaties is het allemaal tegen het zere been, zij zien de door hen vurig gewenste bouw van windmolens met zeker anderhalf jaar vertraagd worden.

Nuon is ontgoocheld. „We lopen de kans dat het vertrouwen enorm geschaad wordt. We willen zo snel mogelijk om de tafel, om serieus genomen te worden als investeringspartner”, reageert een woordvoerster. Ook Eneco laat in een uitgebreide reactie (integraal op www.dft.nl) geen spaan heel van Kamps plannen. Essent toont opvallend genoeg juist alle begrip voor EZ, omdat ’niemand tegen kostenbesparing kan zijn.’

Regeringspartijen VVD en PvdA, geen natuurlijke bondgenoten op het energiedossier, hebben tot op heden de rangen gesloten weten te houden.

Bron: DFT