De VVD moet zich op korte termijn distantiëren van minister Kamp

Dinsdag 8 juli 2014

Het wetenschappelijk bureau van de VVD, de Prof. mr. B.M. TeldersStichting heeft een rapport geschreven met de duidelijke titel  Zeker van Energie, Een liberaal perspectief op het Nederlandse energiebeleid, dat onder aanvoering van hun eigen minister Kamp de nodige vragen oproept.

Minister Kamp nam vorige week het rapport in ontvangst. Bij die gelegenheid liet hij geen spaan heel van het rapport wat de indruk wekt dat er binnen de VVD in toenemende mate onenigheid is tussen voor- en tegenstanders van duurzame energie. Ook in de provincies wordt de weerstand tegen het energiebeleid van deze minister steeds groter, ook onder VVD politici. Energieakkoord of niet, de minister zal er toch rekening mee moeten houden wil de VVD volgend jaar maart bij de provinciale verkiezingen niet op het hakblok minstens gehalveerd worden. Door de kop zo in de wind te gooien en actiegroepen te negeren kweekt de minister extra maatschappelijke onrust die hem ongelegen komt bij het uitvoeren van het energiebeleid, met name op het gebied van windmolens.

Het lijkt niet zinvol om Kamp te bekeren, omdat hij kampt met een gebrek aan fantasie en analytisch vermogen nodig om een bestuurder te zijn.

Zoals Winston Churchill ooit zei: een politicus denkt aan de volgende verkiezingen, een staatsman aan de volgende generatie.

Het valt te vrezen dat Kamp zelfs niet eens aan het criterium van politicus voldoet.

Het heeft iets griezeligs dat blinde vasthouden aan iets wat duidelijk de grootste dwaling is in de menselijke geschiedenis. Kamp’s fanatisme roept associaties op met bomgordeljihadisme. Het lijdt geen twijfel dat deze man de VVD en Nederland meesleurt in een Götterdämmerung onder aanmoediging van lieden als Rotmans, Minnesma, Wijffels en Nijpels, die al even ver buiten de werkelijkheid staan als minister Kamp.

Indien het optreden van minister Kamp in Novotel inderdaad was zoals door verscheidene media is geschetst, dan is er alle reden om aan te nemen dat deze man elke greep op de werkelijkheid is kwijtgeraakt, simpelweg omdat hij er niets van begrijpt.

http://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/henk-kamp/cv

De VVD doet er verstandig aan om zich van deze minister te distantiëren voordat de schade aan de Nederlandse economie door het huidige energiebeleid onherstelbaar groot is geworden.