TenneT blijft problemen houden met Duitse offshore installaties

Woensdag 9 juli 2014

Transmissienetbeheerder TenneT blijft problemen houden met de hoogspanningskabels en aansluitingen van de Duitse offshore windparken BorWin 1 en het BARD 1 windpark. Om kosten te besparen werd bij het BARD 1 windpark afgezien van een eigen hoogspanningskabel naar de kust en werd het windpark op volle zee via een eigen converterplatform aangesloten op het BorWin 1 windpark.
Beide windparken kampen echter sinds de ingebruikname van de hoogspanningskabels, bijna een half jaar geleden, met een groot aantal storingen die niet geplande shutdowns van het complete offshore netwerk tot gevolg hebben.
Het lijkt op een blackout omdat de onderlinge sterke spanningswisselingen van BorWin 1 en BARD 1 niet goed verwerkt worden.

Er is nu een ‘taskforce’ in het leven geroepen die de exacte bron van de storingen moet gaan bepalen. Hiertoe worden metingen verricht aan alle windturbines en het onderstation van het windpark BARD 1 en op het transformator- en converterplatform.

De taskforce bestaat uit de exploitant van het BARD 1 windpark, Ocean Breeze en de fabrikant van de kabels ABB.

Het zal van het resultaat van de onderzoeken afhangen of beide windparken in augustus weer kunnen draaien.

Intussen loopt de schade in de tientallen miljoenen.

Kenners denken dat er structurele fouten zijn gemaakt in de koppeling van BARD 1 via een transformatorstation aan het BorWin 1 platform en dat deze problemen niet zo eenvoudig te verhelpen zijn.  Beter was geweest om BARD 1 via een eigen kabel naar de kust op het Duitse elektriciteitsnetwerk aan te sluiten. In dit geval zou er wel eens sprake kunnen zijn van ‘goedkoop is duurkoop’.

TenneT aan de gang op de Noordzee

TenneT wordt via een speciaal daartoe ontworpen wet aangewezen om alle Nederlandse offshore windparken aan te sluiten.
Minister Kamp maakte enkele weken geleden trots bekend dat dit de kosten over een periode van 15 jaar met totaal € 3 miljard zou verlagen.

Diverse politieke partijen en organisaties hebben minister Kamp gevraagd de kosten openbaar te maken die met de bouw en aansluitingen van Nederlandse offshore windparken gemoeid zijn. De minister weigert tot nu toe halsstarrig de werkelijke kosten bekend te maken. De kosten zijn bekend anders kan de minister niet zeggen dat TenneT over een periode van 15 jaar € 3 miljard bespaart op de aanlegkosten. Door niet transparant over de werkelijke kosten te zijn begaat minister Kamp een grote fout die hem later flink kan opbreken, bijvoorbeeld als hij zich over enkele jaren voor een Parlementaire enquêtecommissie moet verantwoorden over zijn naar schatting meer dan 100 miljard euro kostende windenergiebeleid dat hooguit voor een paar procent in de Nederlandse elektriciteitsbehoefte voorziet.

Het ziet ernaar uit dat TenneT ook in de Nederlandse wateren gebruik zal maken van een ringleiding met verschillende converterplatforms zodat niet alle windparken een eigen hoogspanningskabel naar de kust zullen krijgen.
Dit is een riskant spel vooral als er bij de noordelijke windparken een andere windkracht heerst dan bij de zuidelijke windparken. Te verwachten valt dat er hier ook Duitse toestanden zullen ontstaan. Minister Kamp zal zich echter gesteund weten door adviseurs die dit gegeven keihard zullen ontkennen.

Nieuwe problemen voor TenneT

Intussen heeft TenneT te maken met nieuwe problemen. Op sommige plaatsen komen de hoogspanningskabel uit de grond omhoog en bereiken ze de zeebodem te snel als gevolg van de zeebodemberoering door stromingen en harde wind.

Op 22 juni schreven we het artikel Duitse offshore windmolenparken leveren geen stroom

Er worden langzamerhand steeds meer details bekend omtrent het functioneren van TenneT in Duitsland. Laat Nederland niet dezelfde fout maken door slechts één leverancier te kiezen die de kabels en overige infrastructuur voor zijn rekening neemt. De uiteindelijke kosten konden dan wel eens aanzienlijk hoger zijn dan de minister ons nu probeert wijs te maken.