Omwonenden windparken in Flevoland worden omgekocht om draagvlak te krijgen

Donderdag 3 juli 2014

Oostelijk en zuidelijk Flevoland moeten een nieuwe generatie windmolens krijgen die efficiënter werken en meer energie kunnen opwekken. Dat staat in het Federatieplan Windmolens dat de Federatie Windverenigingen Flevoland (FWF) heeft gepresenteerd.

Het plan dat door gedeputeerde Bert Gijsberts in ontvangst is genomen, voorziet in de bouw van driehonderd nieuwe windmolens in het gebied van Dronten, Lelystad en Zeewolde. Deze molens hebben een gezamenlijke capaciteit van 1.250 megawatt.

De nieuwe molens zullen 461 oudere exemplaren vervangen die gesloopt kunnen worden en een gezamenlijke productie van 535 megawatt vertegenwoordigen. Met minder windmolens wordt er dus straks meer energie opgewerkt, is het uitgangspunt.

Grondeigenaren, windmoleneigenaren en bewoners van oostelijk en zuidelijk Flevoland hebben zich verenigd in vijf verschillende windverenigingen. De achthonderd leden van deze windverenigingen hebben aan het plan meegewerkt.

Opvallend onderdeel is dat er vergoedingen in het vooruitzicht worden gesteld voor omwonenden van een windmolen. Eigenaren van een woning in het buitengebied van oostelijk of zuidelijk Flevoland kunnen aanspraak maken op een jaarlijkse vergoeding van 2.000 tot 10.000 euro. Dit bedrag loopt op naarmate de molen zich dichter bij hun woningen bevindt en geldt voor afstanden van 500 tot 1.500 meter.

Met het realiseren van de nieuwe windparken is een bedrag van 1,7 miljard euro gemoeid. In het federatieplan wordt voorgesteld om leden van de federatie van windverenigingen, bedrijven en inwoners bij de financiering te betrekken. Geïnteresseerden zouden obligaties in het project kunnen kopen.

Voor de locaties van de molens draagt het federatieplan een aantal alternatieven aan, met elk weer varianten. Onder meer wordt voorgesteld om een aantal windmolens op de Houtribdrijk te plaatsen. Een commissie buigt zich nu over de voorstellen. De provincie Flevoland komt naar verwacht in november met een definitief standpunt.