PS Groningen zet aan tot terrorisme

Donderdag 3 juli 2014

Het dorpshuis van Meeden puilde woensdagavond uit tijdens een informatieavond over de komst van windmolens in de Eekerpolder bij het dorp. De komst van de molens lijkt zeker, nu Provinciale Staten geen onderzoek naar andere locaties wil.

De avond was georganiseerd door tegenstanders van het windpark N33. Zij hadden in reactie op het nieuws dat er geen onderzoek naar alternatieven komt, een hete zomer vol acties aangekondigd. ‘We hebben gedeputeerde Moorlag al eens wakker geschud, maar er kan veel meer gebeuren’, zegt actievoerder Pé Langen tijdens de informatieavond. ‘Ze drijven ons tot terrorisme en dat meen ik.’ William Moorlag zelf was niet welkom op de bijeenkomst.

Vechten
Rob Rietveld van de Landelijke Vereniging Omwonenden Windturbines riep de tweehonderd aanwezigen op om vooral strijdbaar te blijven. ‘Als je niet meer vecht, kun je niet winnen.’ Volgens Rietveld moeten de inwoners zich organiseren. ‘Als de maatschappelijke sfeer zich keert tegen deze manier van realiseren van duurzame energie, dan moet de politiek volgen’, aldus Rietveld.

Gunnen
Volgens wethouder Jan Velthuis van Menterwolde moet er meer tijd komen om een goede keuze te maken voor een locatie voor het windmolenpark. ‘Gun elkaar meer tijd en kijk naar mogelijke varianten’, zegt Velthuis. Hij wil dat er geen molens op minder dan twee kilometer afstand van bebouwing staat.

Alles moet voor 1 september rond zijn. Partijen in Provinciale Staten zijn bang dat als het langer duurt, minister Kamp alsnog kiest voor windmolens langs de N33.

Een stukje voorgeschiedenis

Er komt definitief geen onderzoek naar de mogelijkheid windmolens te plaatsen aan de noordkant van de A7 bij Meeden. Een meerderheid van Provinciale Staten vindt het risico te groot.

De partijen zijn bang dat de uitkomsten van het onderzoek te laat komen, waardoor minister Kamp alsnog kiest voor molens langs de N33 bij Veendam. Als alternatief daarvoor is nu de Eekerpolder (ook bij Meeden) in beeld.

Moties
Tijdens de Statenvergadering van woensdag 2 juli dienden CDA en SP nog moties in met als doel te onderzoeken of de molens iets noordelijker geplaatst kunnen worden. Statenlid Jan Hein Mastenbroek: ‘Het valt voor ons niet in te zien waarom de Eekerpolder wel als alternatief kan en waarom het gebied ten noorden van de A7 niet.’ Volgens CDA-Statenlid Frans Keurentjes heeft het college de ophef in Meeden over zichzelf afgeroepen.

Minister Kamp
Gedeputeerde William Moorlag (PvdA) herhaalt in het debat dat er geen tijd is voor extra onderzoek. Hij wijst naar minister Kamp (VVD) die uiterlijk in september wil weten of het alternatief in de Eekerpolder lukt. Daarvoor stelt de minister overigens wel strikte voorwaarden. PvdA, VVD, D66, ChristenUnie en GroenLinks steunen het college.

Minder molens
PvdA-Statenlid Bert Dieters: ‘Als we dit niet doen bestaat de kans dat we met meer windparken worden geconfronteerd. We moeten de regie in eigen huis houden.’ Wel willen de partijen dat Moorlag de ‘grenzen van het mogelijke opzoekt’ en zich inspant om de overlast voor Meeden tot het minimum te beperken. Die toezegging kostte Moorlag geen moeite. Zo ziet hij nog mogelijkheden om één rij minder molens te plaatsen, waardoor ze op minimaal één kilometer afstand van het dorp komen te liggen.

Hete zomer
Bewoners verenigd in actiegroep Storm Meeden reageerden teleurgesteld op de uitkomst van debat. Ze kondigden harde acties aan: ‘Een kat in het nauw maakt rare sprongen’, zei woordvoerder Bob van der Heuvel. ‘We zullen tot het uiterste gaan om onze leefomgeving te verdedigen.’ De door de actiegroep aangekondigde ‘hete zomer’ startte nog geen half uur later met het dicht timmeren van het provinciehuis.