EU-landen mogen energiesubsidies beperken

Mogelijke energierevolutie van de baan door uitspraak EU-Hof

Dinsdag 1 juli 2014

EU-lidstaten mogen hun subsidies voor de opwekking van hernieuwbare energie beperken tot energie die binnen de eigen landgrenzen is opgewekt.

Zij mogen ondernemingen die ‘groene’ energie halen uit andere lidstaten uitsluiten van steun. Dat heeft het Europees Hof van Justitie dinsdag bepaald.

De uitspraak gaat in tegen de wens van de Europese Commissie, die één Europese energiemarkt wil en daarbij ook grensoverschrijdende subsidies voor hernieuwbare energie stimuleert. De Commissie bestudeert de uitspraak, die betekent dat lidstaten hun wetgeving vooralsnog niet hoeven aan te passen.

De zaak was aangespannen door een Zweeds energiebedrijf dat windenergie uit Finland importeerde en de uitsluiting van Zweedse subsidie in strijd achtte met het vrij verkeer van goederen binnen de EU.

Maar het Hof oordeelt dat Zweden het recht heeft om in het kader van de milieudoelstellingen subsidies te beperken tot de productie van groene energie in eigen land, en niet ook het verbruik. Daarvan zou bij invoer van energie vanuit Finland immers sprake zijn.

De uitspraak gaat overigens in tegen het advies van de advocaat-generaal van het Hof. Meestal volgt het Hof diens adviezen wel.