Nederlandse nearshore windparken lijken van de baan

Donderdag 24 april 2014

De Tweede Kamer voelt op dit moment weinig voor het bouwen van windmolens vlak voor de kust. De VVD wil nu eerst inzetten op grote windmolenparken veel verder op zee. Ook PvdA en D66 sorteren daarop voor. Dit meldt een groot landelijk ochtendblad vandaag.

Het kabinet overweegt om dicht bij de stranden, binnen de 12-mijlszone, groen licht te geven voor windturbines. Maar veel gemeentes verzetten zich daartegen. Zij vrezen dat het toerisme eronder zal lijden, omdat strandbezoekers naar hun mening niet graag tegen windmolens aankijken.

Minister Kamp (Economische Zaken) laat onderzoek doen naar de plussen en minnen van de zogeheten ’nearshore’ parken. Een tussenrapport lekte al eerder via hetzelfde wakkere ochtendblad uit. Daaruit blijkt dat de turbines veel problemen kunnen opleveren, onder andere voor natuurgebieden, visserij en de veiligheid voor de scheepvaart. Het kabinet heeft vijf gebieden op het oog: de Maasvlakte, Noord-Holland, Zuid-Holland, Schouwen-Duiveland en Ameland.

Voor de VVD is het hardnekkige verzet van lokale bestuurders tegen windmolens vlak voor hun stranden reden om het vizier nu te richten op grote windmolenparken veel verder op zee. „De discussie over turbines dicht bij de kust is heel ingewikkeld, met een hoop nadelen”, stelt Kamerlid Litjens. „Daarom moeten we nu aan de slag met parken die verder op zee. Te zijner tijd kunnen we dan kijken of er ook nog turbines binnen de 12-mijlszone nodig zijn.”

De PvdA wacht het onderzoek van Kamp af, maar volgens Kamerlid Vos lijkt het erop dat het kostenvoordeel dat het kabinet verwachtte door windmolens vlak bij de kust te bouwen in plaats van ver op zee, minder groot is dan gedacht. „Waarom zou je dan bewoners tegen je in het harnas jagen?” vraagt de sociaaldemocraat zich af. Hij ziet meer heil in „ver en veel”.

D66-Kamerlid Van Veldhoven wil dat de voordelen van plaatsing in zee, zoals minder overlast, onderzocht worden.

Opmerking van de redactie van DGRK

Het is duidelijk dat de hierboven genoemde kostenvoordelen, in het uitgelekte rapport geschat op € 280 miljoen, niet kloppen. De Nederlandse bevolking wordt stelselmatig door de overheid een oor aangenaaid. Tientallen miljarden euro’s subsidie verdwijnen naar het buitenland. Het geld wordt zonder uw toestemming bij uw maandelijkse energienota opgeteld. Op die manier blijven de tientallen miljarden buiten de begroting.

Het is ook duidelijk dat de windindustrie met geen mogelijkheid een kostenbesparing van 40% weet te bewerkstelligen, plus dat de financiering van deze honderden miljarden kostende offshore operatie door Nederlandse banken volstrekt onduidelijk is. De AMRO kan als enige Nederlandse staatsbank niet gedwongen worden om dit ook nog eens allemaal te financieren, zoals bij beide Gemini windparken gebeurd is. Particuliere banken hadden er geen trek in maar, o wonder, de enige Nederlandse staatsbank fourneerde zonder met de ogen te knipperen ruim 900 miljoen euro om het Gemini project te redden. Zijn er bandopnames gemaakt van de gesprekken tussen Zalm en Kamp?

De verkiezingen voor het nieuwe EU parlement vinden op 22 mei a.s. plaats. We geven hier geen stemadvies, maar bedenk op die dag dat de VVD en in mindere mate ook de PvdA en D66 vooral willen inzetten op grote windparken op zee die honderden miljarden gaan kosten en waarvan de tientallen miljarden subsidie zonder uw toestemming uit uw huishoudportemonnee wordt geroofd. Daartegen kunt u op 22 mei a.s. wel protesteren.