‘Niet gelukkig met windmolenparken’

Woensdag 2 april 2014

Drie van de elf locaties die de overheid maandag definitief aanwees voor windmolenparken, grenzen aan beschermde natuurgebieden. Milieudefensie is daarom ‘niet gelukkig’ aldus directeur Hans Berkhuizen. Hij reageert daarmee op het kabinetsbesluit over de locatie van de elf molenparken.

Volgens Berkhuizen zijn de gevolgen van plaatsing van windmolens op de locaties Emmapolder (bij de Eemshaven), Houtribdijk (tussen Lelystad en Enkhuizen) en Afsluitdijk onvoldoende in kaart gebracht. Deze drie grenzen aan beschermd natuurgebied. “Mogelijke schade daaraan door een windmolenpark is nog niet goed in kaart gebracht. Eerst moet worden onderzocht wat de gevolgen zijn voor het milieu, bijvoorbeeld voor vogels, voordat op die drie plekken een groot windmolenpark komt.”

Berkhuizen vindt dat de overheid bovendien beter moet kijken naar burgerinitiatieven voor de realisatie van kleinere windmolenparken.