Windmolenparken op land

Dinsdag 1 april 2014

Het kabinet heeft 11 gebieden aangewezen waar grote windmolenparken op land mogen komen.

11 gebieden voor nieuwe windmolenparken op land

De gebieden waar nieuwe, grote windmolenparken mogen komen, zijn:

 • Eemshaven
 • Delfzijl
 • N33 (bij Veendam)
 • Drentse Veenkoloniën
 • Wieringermeer
 • IJsselmeer-Noord
 • Flevoland
 • Noordoostpolderdijk
 • Rotterdamse haven
 • Goeree-Overflakkee
 • Krammersluizen

Deze gebieden staan vermeld in de Structuurvisie Windenergie op land. Rijk en provincies zijn het eens over de plaatsing van 6000 megawatt aan windenergie op land in 2020. De 11 gebieden dragen hier voor de helft aan bij.

Exacte locaties pas later bekend

Waar in deze 11 gebieden precies de windmolenparken komen te staan, is nog niet bekend. De exacte plaatsen van de windmolenparken worden pas later bekend. Namelijk pas als initiatiefnemers een concreet voorstel doen en de Rijkscoördinatieregeling starten. Ook is er dan gelegenheid voor inspraak.

Keuze voor gebieden met veel wind en weinig mensen

De overheid heeft vooral gekozen voor gebieden waar het relatief hard waait en waar weinig mensen wonen. Denk aan:

 • grote haven- en industriegebieden;
 • landelijke gebieden;
 • in en langs grote wateren (zoals het IJsselmeer);
 • langs wegen en spoorlijnen.

Plannen voor grootschalige windmolenparken

Verschillende bedrijven hebben al plannen ontwikkeld voor de bouw van grote windparken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft een overzicht van deze parken.

Windmolenparken op zee

Nieuw rapport Groene Rekenkamer

De Groene Rekenkamer heeft een nieuwe rapport in de maak met de kosten die deze plannen voor de huishoudens betekenen. Energie wordt hiermee schrikbarend duur en de energiearmoede zal toenemen, net zoals in Duitsland waar meer dan 800.000 huishoudens van energie zijn afgesloten omdat ze de maandelijkse energienota niet meer kunnen betalen.