Windmolens dodelijk en slecht voor het milieu

Vrijdag 28 maart 2014

VVD-Statenlid in Overijssel, drs. Pieter Schipper heeft op woensdag 26 maart in de vergadering van Provinciale Staten aandacht gevraagd voor het gebruik van het zeldzame aardmetaal neodymium. Uit een recent wetenschappelijk rapport blijkt dat bij de winning in China ernstige schade wordt toegebracht aan milieu en volksgezondheid, en dat per jaar tientallen doden vallen.

Schipper vraagt het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel om alert te blijven op het mogelijke gebruik van dit metaal in Overijsselse windmolens. Het liefst wil hij een schriftelijke verklaring dat de molens geen Chinese grondstoffen bevatten. Gedeputeerde Bakker zegde toe aandacht aan de zaak te besteden.
(Bron: http://vvdoverijssel.nl/nieuws_3064/67493/)