Schadelijke gevolgen van park op zee onduidelijk, storm van kritiek voor windmolens

Zaterdag 29 maart 2014

De Telegraaf pakt vanmorgen breed uit over windmolens.

…onvoldoende onderzoek windmolens…

…onvoldoende onderzoek windmolens…

Nederland moet zich eerst beter bezinnen voor het aan de bouw van honderden windmolens op de Noordzee begint. Dat adviseert de Commissie voor de Milieueffectrapportage, een belangrijke adviseur van de overheid, in een vernietigend voorlopig advies. Ze sluit zich daarbij aan in een groeiende rij van criticasters.

Experts vinden dat er onvoldoende onderzoek is gedaan. Daardoor kan niet bepaald worden wat de schadelijke gevolgen voor de natuur, het milieu en de scheepvaart zijn, maar bovenal, zo hint de commissie, bestaat het risico dat de parken op plekken worden gebouwd waar de opbrengst te wensen overlaat.

Het Rijk wil vele honderden windturbines in zee plaatsen, minimaal twaalf mijl uit de kust. Minister Kamp (Economische Zaken) becijferde onlangs dat daarvoor 18 miljard euro aan subsidies nodig is. Die wordt met een opslag op de energierekening door huishoudens betaald.

Verkwisting

De commissie is de zoveelste partij die zich kritisch uitlaat, nadat eerder een groep wetenschappers Kamp al opriep zich te bezinnen. De molens zouden minder presteren dan gedacht en juist meer kosten. Andere kritische volgers zoals De Groene Rekenkamer, hekelen de verkwisting van publieke middelen.

Volgens de onderzoekers moet snel duidelijk worden op welke plaatsen het Rijk turbineparken uit het ’Windenergie op Zee’-plan voor ogen heeft. Alleen dan kan worden beoordeeld of die ook volgens de regels worden aangelegd. De nog te bouwen molens zouden in 2023 aan bijna vijf miljoen huishoudens stroom moeten leveren.

Ook vissers roeren zich nu in het debat. Voorman Pim Visser van VisNed, de spreekbuis van de Nederlandse kottervissers, is boos: „Dat vissers daar hun brood verdienen wordt door velen vergeten. Er wordt door beleidsbeslissers heel makkelijk gedacht over het verdrijven van zeelieden naar andere visgronden. Voor tientallen vissers betekent dat dat zij bij het plaatsen van windmolens – ondanks dat ze wel 900 meter uit elkaar staan – niet meer tussen windmolens mogen vissen of zelfs varen.”

Later

Door molens te verspreiden zou bovendien de veiligheid voor vissers en schepen beter kunnen worden gegarandeerd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu laat weten dat inderdaad nog niet duidelijk is waar de windmolens worden geplaatst. „De afweging van de locatie voor windparken vindt later plaats op basis van alle aangewezen gebieden. Hierbij zullen ook de milieueffecten in kaart worden gebracht. We onderzoeken nog of vissers tussen de parken door mogen varen”, aldus een woordvoerster.
(Auteur Mike Muller)