Tweede Kamerlid van de VVD, René Leegte heeft vandaag schriftelijk vragen gesteld naar aanleiding van een artikel op Fibronot.nl en De Groene Rekenkamer genaamd, De dodelijke keerzijde van windenergie.
Het artikel op Fibronot is al twee jaar oud en niet minder actueel nu Nederland volhardt in de bouw van duizenden windmolens in het kader van het Energieakkoord zonder zich om de mensonterende situatie in China te bekommeren. Hoeveel mensen moeten er in China vanwege de bouw van windmolens in Nederland en omringende landen  ziek worden of erger nog, sterven als gevolg van vergiftiging die op grote schaal optreedt bij de vervaardiging van de Neodymium magneten?
Volgens een bij de Groene Rekenkamer bekende betrouwbare bron gaat de vervuiling dit jaar onverminderd verder en zal de komende jaren zelfs nog fors toenemen als gevolg van de bouw van de tienduizenden duizenden windmolens in Nederland en omringende landen.
Als er in een windmolen in Ooltgensplaat door een noodlottige brand twee dodelijke slachtoffers te betreuren zijn worden er Kamervragen gesteld, over de humanitaire ramp en de vele tientallen doden per jaar in de plaats Baotou in China zwijgt de Kamer. De Kamer zweeg en reageerde ook niet op vragen die door de PVV over dit onderwerp in het voorjaar en recent nog, werden gesteld.
Tot vandaag opnieuw vragen werden gesteld. De Groene Rekenkamer is benieuwd of de Staatssecretaris of minister nu voor de derde keer zwijgen.

De Groene rekenkamer heeft het initiatief genomen het rapport van Fibronot weer in de actualiteit te brengen. Op zondag 10 november 2013 plaatste De Groene Rekenkamer het artikel opnieuw in de hoop dat het nu wel de media-aandacht krijgt die het verdient.

De oplossing is even simpel als doeltreffend, laat de EU met directe ingang de import van het materiaal neodymium verbieden voor gebruik in windmolens en andere elektronische apparatuur zoals elektrische auto’s. In ieder geval apparatuur waar zware elektromotoren en generatoren inzitten.
Desnoods neemt Den Haag direct éénzijdig het initiatief tot een importverbod en wacht niet op de EU. Tegen de tijd dat de EU wakker is staan er al weer 2000 nieuwe windmolens, ieder voorzien van 500 kg tot 800 kg Neodymium, in Nederland.

Hieronder staan de Kamervragen die de heer René Leegte vandaag stelde:

2013Z22423
Vragen van het lid Leegte (VVD) aan de minister van Economische Zaken over ernstige
vervuiling door de productie van windmolens (ingezonden 18 november 2013)

1
Kent u het rapport van de Groene Rekenkamer, ‘De dodelijke keerzijde van windenergie’? 1)

2
In hoeverre klopt de bewering in het artikel dat de neodymium-magneten van de
generatoren van de windmolens die in Nederland worden geplaatst, in China worden gemaakt
in de stad Baotou?

3
In hoeverre klopt het dat in Baotou het zeldzame aardmetaal neodymium wordt gescheiden
van uranium en thorium, twee radioactieve materialen?

4
In hoeverre klopt het dat deze stoffen na winning en verwerking van neodymium samen met
andere giftige chemicaliën worden gedumpt in nauwelijks beschermde bassins en meren?

5
In hoeverre klopt het dat het grondwater ter plaatse wordt besmet met ioniserende straling, de
lucht hoge concentraties giftige stoffen bevat en planten, dieren en mensen dodelijk ziek
worden?

6
Hoe kwalificeert u de gezondheidssituatie van de inwoners van Baotou? In hoeverre is dat het
gevolg van de bouw van magneten voor Nederlandse windmolens en in hoeverre verslechtert
de situatie aldaar als gevolg van een toename van de bouw van windmolens in Nederland?

7
Welke mogelijkheden bestaan er voor bedrijven of voor u om schadelijke milieueffecten in
Baotou tot een halt te brengen?

1) De Groene Rekenkamer, november 2013, https://www.groene-rekenkamer.nl/download/De-dodelijke-keerzijde-van-windenergie.pdf

Update donderdag 19 december 2013

Uitstel beantwoording vragen van het lid Leegte

Minister Kamp heeft vandaag laten weten dat hij uitstel voor beantwoording van bovenstaande vragen heeft gevraagd.