Professor Cees de Jager, wereldvermaard astronoom, heeft in samenwerking met dr. Hans Nieuwenhuizen van SRON een artikel geschreven dat in Natural Science is gepubliceerd.

Ze onderzochten de invloed van de zon op het klimaat, meer specifiek op de gemiddelde grondtemperatuur van het noordelijke halfrond.

Volgens beide auteurs is dat ook vaker door andere onderzoekers gedaan maar het nieuwe element in het onderzoek was dat beide onderzoekers de afhankelijkheid onderzochten van de polaire- als ook van de equatoriale magnetisch velden van de zon. Andere onderzoekers onderzochten slechts de afhankelijkheid van de equatoriale activiteit, i.c. van het aantal zonnevlekken.

De Jager en Nieuwenhuizen onderzochten de gegevens van de laatste vier eeuwen omdat daar voldoende over bekend is.

De onderzoekers vonden dat de temperatuurvariatie op middellange termijn (langer dan 18 jaar) geheel toegeschreven moet worden aan deze twee componenten van de zonne-activiteit, op de laatste halve eeuw na.

De Jager en Nieuwenhuizen zijn door dit onderzoek ook in staat geweest de zons-afhankelijkheid goed te scheiden van de antropogene component.

De stilstand in de temperatuurtoename, waargenomen in  de laatste decade, is gevolg van de uiterst geringe zonne-activiteit gedurende die tijd.

Het complete artikel is hier te downloaden

Schrijver van dit blog heeft in 1975 op de Sterrenwacht in Utrecht enkele malen langdurig met Prof. De Jager gesproken over de invloed van de zon op het klimaat. Ik herinner me die gesprekken in de vorm van een vier uur durend privé college en die plaatsvonden in de eeuwenoude bibliotheek nog als de dag van gisteren. Prof. De Jager was beroepshalve ook vaak op bezoek op het Observatorium in Kootwijk van de TU Delft waar het gesprek telkens weer terugkwam op de zon met z’n vlekken.
Het is uit die tijd, jaren ’70 in de vorige eeuw, dat de Jager tegen me zei dat hij het nog eens mee hoopte te maken dat zijn theorie werkelijkheid zou worden.
Fijn dat hij op zijn leeftijd nog met zulk interessant onderzoek bezig is vanuit zijn woonplaats Texel.