Een instrument voor zorgvuldig bestuur

Aanleiding voor het afsplitsen van een nieuwe stichting is de corona-crisis, of beter gezegd het idee dat koestering van gezondheid niet de beweegreden is van al datgene wat nu in het kader van een coronapandemie gebeurt. Als eerste introductie tonen we een klein artikeltje waarmee de stichting aangekondigd wordt in de rond 7 maart te verschijnen “HoeNuVerderKrant”.

De doelstelling van de De Biomedische Rekenkamer is geformuleerd rond de wettelijke beginselen van zorgvuldig bestuur en de rol van transparantie daarin. Zij is vooral in het leven geroepen om heel veel ontbrekende informatie boven tafel te halen, waarmee belangrijke vragen rond corona en het coronabeleid zijn te beantwoorden. Dit gebeurt met de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) in de hand op basis van een stevige onderzoekspoot, naast inspanning gericht op betrouwbare publieksvoorlichting.

De website van de stichting is hier te bezoeken:

cartoon bury-the-evidence

Biomedische Rekenkamer: de waarheid aan het licht.

De pandemie is eindelijk afgelopen wordt er nu gezegd, maar volgens sommigen was-ie dat al in mei 2020. We worden al bijna twee jaar bedolven onder analyses, cijfers en grafieken. Aantallen besmettingen, bezette ziekenhuisbedden, volle IC’s… je zou denken dat we een goed zicht hebben op de werkelijkheid.

Nou nee, zeggen de medewerkers van de onlangs opgerichte Biomedische Rekenkamer. Veel belangrijke gegevens zijn niet openbaar en de wel openbare gegevens zijn onvoldoende om inzicht te krijgen in de werkelijke aard van de problematiek. Deze cijfers lijken eigenlijk alleen als smeerolie te dienen voor de voorgenomen politieke maatregelen en het stimuleren van de vaccinatiebereidheid.

Een goed voorbeeld daarvan is het bericht dat ongevaccineerden een enorme belasting voor de zorg vormen. De onderbouwing daarvoor kwam in eerste instantie van de verhalen van een OMT-lid die naar verluidt af en toe rondbelde en vertelde dat er vooral ongevaccineerden in het ziekenhuis lagen. Even later publiceerden ziekenhuizen (CWZ Nijmegen en Maastricht UMC) hun cijfers waaruit bleek dat er daar vooral gevaccineerden lagen.

Het RIVM maakt nu al bijna twee jaar prognoses op basis van onvolledige gegevens en onlangs bleek dat de adviezen van het OMT sterke bemoeienis krijgen vanuit de politiek. De overdreven prognoses en adviezen die hieruit voortkomen, worden door de politiek gebruikt om burgers een worst voor te houden en ingrijpende maatregelen te rechtvaardigen. Als de prognoses dan zoals gebruikelijk niet uitkomen, wordt dat steeds aan de maatregelen gedankt.

De Biomedische Rekenkamer wil deze werkwijze stoppen en helderheid scheppen in de aard van de pandemie en de politieke besluitvorming. Daarom doet zij nu beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) om bij partijen als Universitaire ziekenhuizen en het CBS, toegang te krijgen tot de ontbrekende gegevens.

logo BMRK
fragment uit worst-email
WOB-documenten uit februari 2022 tonen deze ambtelijke tekst uit mei 2020; de worstslagerij is geboren.