Het waaróm van De Groene Rekenkamer

Fundament

De Groene Rekenkamer is gebouwd op het solide fundament van de aangeboren kritische houding van een groot aantal Nederlandse ingenieur-wetenschappers en journalisten.

Het betreft een groep bezorgde burgers die minstens zo goed de weg weet in de natuurwetenschap als in bestuur en bedrijfsleven.

Groen

natuur-groen

Visies op de natuur en wat natuurlijk is verschillen, maar er is een natuurwetenschappelijk fundament. Ecologie is een volwassen wetenschapsgebied, dat ons – hoewel soms vertroebeld door ideologie – de weg wijst naar een groene toekomst.

Onafhankelijk

De overheidsbureaucratie en de wetenschap zijn sterk verweven geraakt. En de overheid staat sterk onder druk van de moordende verkiezingscyclus, terwijl de wetenschap wel moet meegaan in heersende modes om een zeker niveau van financiering te handhaven. De milieubeweging is een derde speler die vaak aantoonbaar tendentieus issues een bepaalde kant op trekt. Het bedrijfsleven dat aan zware concurrentie blootstaat, kan veelal ook niet anders dan meedeinen op het sentiment.

De Groene Rekenkamer is uw rots in deze branding!