FAQ

Waarom kan de Groene Rekenkamer het wel?
De Groene Rekenkamer is gebouwd op het solide fundament van de aangeboren kritische houding van een groot aantal Nederlandse ingenieurs, wetenschappers en journalisten. Het betreft – en dit is cruciaal – een groep mensen die minstens zo goed de weg weet in de natuurwetenschap als in bestuur en bedrijfsleven. Het is geen geheim dat voor velen “de wetenschap” een groot mysterie is en dat men vertegenwoordigers van met overheidsgeld gefinancierde wetenschappelijke instituten gelooft puur vanwege hun beroep op autoriteit (argumentum ad verecundiam) en niet vanwege het eigen kritische hinterfragen of beter nog: narekenen!

Hoe doet de Groene Rekenkamer het?
In het belang onze vrijheid, onze democratie en onze portemonnee houdt de Groene Rekenkamer de overheid, de wetenschap en ook de media regelmatig een spiegel voor. Een spiegel in de vorm van degelijke studies en rapporten op beleidsterreinen met een grote natuurwetenschappelijke component.  Studies en rapporten die op basis van onafhankelijke eigen toetsing van wetenschappelijke en technische bronnen narekenen of overheidsgeld wel wordt uitgegeven aan zinnige maatregelen die de vooraf geformuleerde doelen dichterbij brengen. Evenzeer zal sterk worden gelet op de vraag of overheidsingrijpen op bepaalde terreinen überhaupt wel nodig en effectief is, of het eventueel in mindere mate kan, of dat het beter geheel achterwege kan blijven omdat de marktverstoring te groot is of omdat het werkelijke vrije innovatie in de weg staat.

Is de Groene Rekenkamer onafhankelijk?
De Groene Rekenkamer is voor Nederland het antwoord op de zorg die Eisenhower destijds uitsprak. Wie zijn woorden begrijpt, die snapt ook dat nooit een overheidsorgaan een dam tegen het gevaar dat hij benoemde zal kunnen opwerpen. De Groene Rekenkamer is en blijft als stichting volledig onafhankelijk van de overheid. Financieringsbronnen zijn donaties van kleine donateurs en tot grote filantropen die wél de zorg van Eisenhower delen, maar die nooit een special interest vertegenwoordigen, laat staan dat zij invloed hebben op de uitkomsten van onderzoeken en rapporten. Op dit moment is er geen enkele overheidsfinanciering. Mocht de overheid toekomstig de activiteiten van de Groene Rekenkamer – die niet zelden besparingen van vele miljarden mogelijk maken – gaan omarmen, dan is het aannemen van overheidsgeld denkbaar, maar dan zwart op wit vastgelegd mét volledig behoud van  onafhankelijkheid zoals onze rechterlijke macht en andere waakhonden zoals de NMA deze kennen.

Is de Groene Rekenkamer wel groen?
Groen is de kleur van de natuur. Op de kameel en andere woestijnbewoners na wil iedereen dat onze blauwe planeet ook een zo groen mogelijke planeet is. De ingenieurs, wetenschappers en journalisten die de Groene Rekenkamer hebben opgericht, zijn natuurliefhebbers pur sang. Eigenlijk is bijna iedereen wel een natuurliefhebber, maar verschillen de visies op wat natuur en natuurlijk is. Over smaak valt niet te twisten, maar ook hier is een natuurwetenschappelijk fundament te vinden. Biologie en ecologie zijn volwassen wetenschapsgebieden die ons de weg wijzen naar een groene toekomst. Zonder twijfel is op het terrein van deze wetenschappen en het bijbehorende natuurbeleid het “Eisenhower-effect” – of populistisch uitgedrukt “groen is poen” – in meer of mindere mate aanwezig, zodat juist hier ook het kritische werk van de Groene Rekenkamer nodig is.