Auteurs

 • avatar for Karel BeckmanKarel Beckman (1)

  Karel Beckman is freelance journalist, gespecialiseerd in energie. Hij schrijft onder meer voor Natural Gas World en is voormalig hoofdredacteur van de energieplatforms Energy Post en European Energy Review. Hij is tevens auteur van het politiek-filosofische werk De Staat Voorbij (2017), en mede-auteur, met Frank Karsten, van De Democratie Voorbij. Zijn nieuwste, nog niet uitgegeven boek is Freedom of Government – The New Human Right. Zijn werk is te vinden op zijn website The Friendly Society. Volg hem op Twitter (@FreedomofGovt) en Facebook.

 • avatar for Marcel CrokMarcel Crok (2)

  Marcel Crok (1971) studeerde scheikunde in Amsterdam en Leiden. In 1997 werd hij freelance wetenschapsjournalist na een stage bij het Chemisch Weekblad (tegenwoordig C2W). In 2001 werd hij redacteur bij Technologietijdschrift De Ingenieur en vanaf 2003 bij maandblad Natuurwetenschap & Techniek (NWT). In februari 2005 publiceerde Crok in NWT een groot en kritisch verhaal over de hockeystickgrafiek (Engelse versie). Dit verhaal maakte veel reacties los en sindsdien volgt hij het klimaatdebat op de voet. Later dat jaar leverde het hockeystickverhaal hem de eerste Glazen Griffioen op, een aanmoedingsprijs voor jonge wetenschapsjournalisten. Met het prijzengeld van de Glazen Griffioen en een bijdrage van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten werkt Crok momenteel aan een internationaal boek over het klimaatdebat, gebaseerd op interviews met vele klimaatonderzoekers. De werktitel van het boek is De Zaak CO2. In het boek onderzoekt hij of en zo ja hoe bewezen is dat CO2 schuldig is voor de recente opwarming op aarde.

 • avatar for Kees de LangeKees de Lange (0)

  Na het Gymnasium β aan het Zaanlands Lyceum te Zaandam (1960) te hebben doorlopen, deed hij zijn Kandidaatsexamen wis, natuur- en sterrenkunde (UvA, cum laude, 1963). Vervolgens zijn Doctoraalexamen experimentele natuurkunde, wiskunde en elektronica (UvA, cum laude, 1966). Hij promoveerde op het proefschrift ‘Nuclear magnetic resonance in oriented molecules’ (University of Bristol, VK, 1969).

  Onder zijn beroepsmatige ervaring kan worden genoemd: Researchmedewerker Koninklijke Shell Laboratorium te Amsterdam (1969-1973); Wetenschappelijk hoofdmedewerker Vrije Universiteit Amsterdam (1973-1984); Hoogleraar moleculaire spectroscopie, Vrije Universiteit Amsterdam (1984-1988); Hoogleraar laserspectroscopie, UvA (1988-2004); Manager van Europees wetenschappelijk project;

  Gasthoogleraar Faculteit der Exacte Wetenschappen (atoom- molecuul- en laserfysica) Vrije Universiteit Amsterdam, vanaf 2004; Expertise op gebied van atmosferische chemie en fysica, en complexe modellering.

  Publicaties: Enige honderden wetenschappelijk publicaties in gerefereede internationale wetenschappelijke tijdschriften; enige honderden voordrachten op internationale wetenschappelijke congressen; een reeks columns op diverse gebieden op internetsites Bestuurlijke, maatschappelijke en politieke ervaring: Decaan Faculteit Scheikunde, UvA; Vicevoorzitter en voorzitter Centrale OndernemingsRaad (COR) van de UvA; Voorzitter Vereniging voor Academici bij het Wetenschappelijk Onderwijs (VAWO); Voorzitter Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen; Lid deelnemersraad ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds); Lid hoofdbestuur Centrale voor Hogere en Middelbare Functionarissen (CMHF);
  Medeoprichter van politieke partij 50PLUS; Voorzitter wetenschappelijk bureau 50PLUS; Vicevoorzitter 50PLUS; Fractievoorzitter 50PLUS Provinciale Staten Noord-Holland; Lid van de Eerste Kamer (2011-2015). - Website: www.cadelange.nl

 • avatar for Rob de VosRob de Vos (1)

  Rob's website is www.klimaatgek.nl

 • avatar for David DirkseDavid Dirkse (1)

  Velen bepleiten een "groene" economie. Ik interpreteer dat als een wereld met ruime plaats voor de natuur: de planten, de bomen en de dieren. Een wereld waarin de mens zijn voetafdruk minimaliseert. Dit aangenomen wie kan mij dan uitleggen wat er groen is aan een windmolen? (vogelversnipperaar, verpeste landschappen en habitat van dieren) zonnepanelen (waaronder niets kan groeien) houtstook (vernietiging van bossen) Waarom is dit niet "groen"
  kernenergie (minimale footprint, nauwelijks hoogspanningsmasten nodig) fossiele brandstoffen (CO2 is de bouwsteen van het leven, meer is beter)

 • avatar for Redactie Groene RekenkamerRedactie Groene Rekenkamer (484)

  Stichting De Groene Rekenkamer is een door ingenieur-wetenschappers en journalisten opgerichte stichting met als missie: Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies is de enig juiste wijze om vrij van emotie en objectief vast te stellen of beleidskeuzes productief dan wel contraproductief zijn. Wij rekenen op lokaal niveau maar ook op internationaal niveau, waarbij het streven is om op deze wijze bij te dragen aan een mooiere, schonere en gezondere wereld.

 • avatar for Caitlin IsoldeCaitlin Isolde (0)

  Een scholiere met een voorliefde voor reizen, debatteren en schrijven die van plan is om bestuurskunde te gaan studeren in Amsterdam vanwege haar interesse in verschillende maatschappelijke vraagstukken (waaronder natuurlijk het klimaatvraagstuk).

 • Avatar fotoJaap Hanekamp (2)

  Jaap Hanekamp, universitair hoofddocent chemie en wetenschapsfilosofie University College Roosevelt in Middelburg en toegevoegd hoogleraar University of Massachusetts Amherst.

  From his website:
  "A guy in his fifties, married, children. Learning about film, chemistry, precaution, World War One, politics, teaching, risk, toxicology, and loving theology and philosophy. After a Californian post-doc, returning to the Low Countries. Between 1995 and 1996 writing some 200 letters of application to a wide variety of chemical companies and not one job landed. But me and my love had experienced California and returned with a son, who is now the brother of two younger siblings.

  With my wife founded a home with ‘teenage strangers’ in need of a bit of help, and gained friends for life. Discovered that ‘scare stories’, of the epistemological and especially the ontological kind, have a huge appeal to me. ‘But is this true’ is the slogan I learn to live by. Studying, analysing, reflecting, critiquing became second nature. So much so that I made the terrifying mistake of writing a second PhD dissertation finished in 2015.

  Since 2007 teaching at a Dutch University College ánd doing research on my own terms, here and in the US. Now picking up writing of a different kind. Sometimes in English, sometimes in Dutch. Trusting the world is a much bigger place than the senses, our logic, and the empirical sciences can ascertain.

  Soli Deo Gloria!"

  Jaap's website: www.jaaphanekamp.com

 • avatar for Seymour HerschSeymour Hersch (1)

  Seymour Hersh is waarschijnlijk een van de laatst overgebleven meedogenloze Amerikaanse onderzoeksjournalisten. Met zijn strijdlust heeft hij een lange geschiedenis van het openbreken van enkele van de belangrijkste, zorgvuldig onderbouwde onderzoeken naar de herhaalde wanpraktijken van de Amerikaanse Keizerlijke Administratieve Staat, zijn inlichtingendiensten en militaire misdaden. De namen die verbonden zijn met zijn journalistieke onthullingen zijn historisch. My Lai. Abu Ghraib. De lijst van zijn onthullingen die de misstanden van de Amerikaanse regering aan het licht brachten is enorm.

 • avatar for Jeroen HetzlerJeroen Hetzler (208)

  Afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit Bedrijfskunde / Bosbedrijfseconomie. Bij AMRO-bank AMRO International Banking Course
  Werkzaam geweest als kredietanalist internationale institutionele leningen (AMRO-bank nu ABN-AMRO), ontwerp en invoer van systemen voor (financiële) managementinformatie (Hoogheemraadschap van Rijnland en TU Delft diverse faculteiten) Van 1996 t/m 1998 gezeild in Middellandse Zee en Atlantische Oceaan. Daarna tot aan pensionering diverse financiële en bedrijfskundige projecten voor Randstad Yacht o.a. invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 • Avatar fotoTwan Houben (1)

  Twan Houben is bedrijfsstrateeg en interim-bestuurder. Na tien jaren gewerkt te hebben in directierollen bij Engelse beursfondsen, begon hij voor zichzelf in de begeleiding van bedrijven in zwaar weer situaties. Hij staat directies, managementteams, raden van commissarissen, financiers en andere belanghebbenden bij en adviseert over financiële, strategische en operationele ingrepen om bedrijfsresultaten te verbeteren. Daarbij maakt hij gebruik van de laatste Big Data technieken.

 • avatar for Evert JesseEvert Jesse (10)

  Evert Jesse is conceptueel vliegtuigontwerper. Voorontwerp is een discipline die bij uitstek multidisciplinair is en integrerend. Dit vak heeft Evert 22 jaar lang bij Fokker beoefend, als groepsleider van de afdeling Voorontwerp.

  Na 1996 was Evert partner bij het ingenieursbureau ADSE. Nog dagelijks houdt hij zich bezig met analyses van vliegtuigontwerp, zoals van het herontwerp van de Fokker 100 (voor NAC) en voor een assessment van het potentieel van geheel of hybride elektrische transportvliegtuigen.

  Inhoudelijk was het nodig om een idee te vormen over het waarachtigheidsgehalte van claims uit de klimaatwetenschap over de invloed van CO2. Dat was de aanleiding om klimaat en de klimaatwetenschap te bestuderen.

  Climategate in 2009 was voor Evert een sleutelmoment in zijn oordeel over de integriteit in de klimaatwetenschap als professie. Hij is dan ook geïntrigeerd door de vraag wat de diverse redenen zijn voor anderszins weldenkende mensen om wetenschappelijk dubieuze beginselen te omarmen.

 • avatar for Hugo MatthijssenHugo Matthijssen (1)

  Hugo Matthijsen is opgeleid in werktuigbouwkunde, scheepsvoortstuwingsinstallaties en munitietechniek. Daarnaast is hij werkzaam geweest als arbeidskundige en arbeidsanalist. Voorts is hij actief geweest in de luchtvaart. Hij heeft les gegeven aan piloten in de vakken meteo en menselijke eigenschappen. De laatste jaren is hij actief geweest als publicist, met als aandachtsgebieden energie, maatschappij en klimaatwetenschap.

 • avatar for Leffert OldenkampLeffert Oldenkamp (2)

  Nog steeds siert mij de titel ‘houtvester’( ‘hoeder van de veste’ uit de tijd van Jacoba van Beieren), nooit afgepakt.
  Wel beperkt tot de provincie Gelderland, maar geheel volgens de procedure via minister van Landbouw verkregen.
  Later nog wel weer in dezelfde functie terug gekomen, maar toen was het ‘regiohoofd’ geworden. Afschuwelijk.
  Maar het pasje met houtvester draag ik nog. Verkeerde vorm van nostalgie, vrees ik.

  Ben sterk met Schoorl betrokken geweest, zowel via de Stichting van Joke Volkers (secr. Jan Engelbrecht) als via discussies met Staatsbosbeheer.

 • avatar for Theo RichelTheo Richel (5)
 • avatar for Theo SchettersTheo Schetters (2)

  Prof. Dr. Theo Schetters studeerde Biologie aan de Universiteit Utrecht. In 1980 was hij werkzaam bij de afdeling Immunologie van de Veterinaire Faculteit van de Universiteit Utrecht waar hij werkte aan de antigene diversiteit van Trypanosoma parasieten.
  Van 1981 tot 1987 werkte hij bij de afdeling Cytologie en Histologie van de Universiteit van Nijmegen waar hij immuniteit van muizen tegen Plasmodium berghei-infectie bestudeerde.
  In 1986 promoveerde hij in de geneeskunde aan de Nijmeegse Universiteit in Nederland en ontving hij een visiting scientist award van de Royal Society (Londen) om te werken aan malaria-immunologie aan het National Institute for Medical Research in Mill Hill, Londen (VK). Van 1988 tot 2014 werkte hij bij Intervet International (Boxmeer, Nederland) waar hij een vaccin tegen coccidiose bij kippen ontwikkelde (Nobilis® Cox ATM) en een vaccin tegen Babesia-infecties bij honden (Nobivac® Piro). Hij is uitvinder van recombinante vaccins tegen Babesia divergens en Babesia canis, en een verbeterde vaccinformulering tegen Rhipicephalus teken.
  Hij is oprichter van ProtActivity, een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van vaccins tegen protozoaire infecties. Hij is bijzonder hoogleraar aan de Afdeling Veterinaire Tropische Ziekten, Universiteit van Pretoria, Pretoria, Zuid-Afrika.
  Hij is verder ook lid van de redactieraad van Veterinary Parasitology (Elsevier Publishers) en van Parasitology (Cambridge University Press). Hij publiceerde meer dan 100 wetenschappelijke artikelen (waaronder boekhoofdstukken) in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

 • avatar for Mario van der BorstMario van der Borst (1)

  Mario begon zijn carrière in R&D bij TNO in Nederland. In 1984 trad hij toe tot de nucleaire industrie. Hij specialiseerde zich in thermo-hydraulica en probabilistische veiligheidsbeoordelingen. Hij was verantwoordelijk voor verschillend grote projecten bij de kerncentrale Borssele. Van 2003 tot 2010 was hij technisch directeur van deze kerncentrale. In 2010 trad hij toe tot het RWE Nieuwbouwteam Kerncentrales en was daar verantwoordelijk voor technologie, autorisatie en regelgeving. Hij is president van de Dutch Nuclear Society. Op dit moment is hij adviseur op het gebied van kernenergie.

 • avatar for Kees van LoonKees van Loon (3)

  Als Wagenings ingenieur werkzaam geweest in het Landbouwkundig Onderzoek en wereldwijd als consultant voor de aardappelteelt. Sinds begin jaren ’90 betrokken geweest bij de Stichting Heidelberg Appeal Nederland, waaruit later de Stichting De Groene Rekenkamer is voortgekomen. Sinds de start van De Groene Rekenkamer bestuurlijk betrokken bij deze stichting.

 • avatar for Gertjaap Van UlzenGertjaap Van Ulzen (60)

  Gert-Jaap van Ulzen (1963) – Heao Bedrijfseconomie en later energie economie. Ondernemer duurzame energie innovaties met als motto 'het is pas groen, wanneer het onder de streep' ook groen is. O.a. actief als bestuurslid van 'De groene Rekenkamer'. Zijn interesse in klimaat en energie werd gewekt nadat Duitsland om politieke redenen besloot tot de zogenaamde 'AtomAusstieg'.

 • avatar for Rob WalterRob Walter (1)

  Rob Walter studeerde energietechniek aan de TU-Delft. Hij werkte daarna in en om de elektrische energievoorziening bij energiebedrijven, industrie en installatiebedrijf.
  Hij heeft kennis en ervaring op een breed gebied van elektrische energievoorziening, van windturbine tot elektrische centrales, tot hoogspanningsnetten en elektrische distributie.

 • Avatar fotoCyril Wentzel (24)

  Zelfstandig en onafhankelijk werkzaam ingenieur.
  Discipline Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (1986). Extra verbreding in tweejarige Ontwerpersopleiding (1990).
  Drie werkgebieden in mijn portfolio:
  - Fokker Aircraft: multidisciplinaire Constructie-ontwikkeling
  - TNO: Defensietechnologie
  - TU Delft: Composietmaterialen
  - Zelfstandig ondernemer, uitvinder en consultant sinds 2008.

  Sinds 1992 verdiep ik mij de klimaatkwestie. Sinds begin 2019 voorzitter van De Groene Rekenkamer.

 • avatar for Theo WoltersTheo Wolters (2)

  BIO - Leerling van de allerlaatste lichting gymnasium beta oude stijl; koos voor TU Delft, Industrieel Ontwerpen. Sindsdien eigenaar van een ingenieursbureau. Sinds 1997 enthousiaste ontwikkelaar van duurzame technologie op het gebied van brandstofcellen, biomassavergassing en verbrandingsmotoren. Sinds 2005 actief in de discussie rond de waterstofeconomie, overlopend in het energie- en klimaatdebat, met lezingen, artikelen in tijdschriften en bijdragen aan internetfora. Sinds 1 januari 2010 betrokken bij de groep rond climategate.nl, en sindsdien enthousiast blogger over met name ontwikkelingen in de energievoorziening.

  SPIN-OFFS

  www.climatedialogue.org - Bij zijn eerste ontmoeting met de groep rond climategate.nl presenteerde hij een format voor een sterk gemodereerde wetenschappelijke discussie over het klimaat, die ertoe zou moeten leiden dat sceptici en mainstream wetenschappers weer beschaafd en wetenschappelijk met elkaar in discussie zouden gaan. Dit format is uiteindelijk door de regering opgepakt en heeft geresulteerd in de site www.climatedialogue.org die vanaf begin 2013 met succes de belangrijkste discussiepunten op klimaatgebied aan de orde stelt. Het project loopt in deze vorm tot eind 2014.

  www.climatetheory.net - Uit irritatie over de warrige bewijsvoering in de klimaatdiscussie heeft hij zich in het broeikaseffect en de klimaatvorming op aarde verdiept en zijn berekeningen gepubliceerd op www.climatetheory.net. De resultaten komen bijzonder goed overeen met de waarnemingen, en nieuwe inzichten worden regelmatig toegevoegd. Hij hoopt dat dit uiteindelijk leidt tot een goed onderbouwde sceptische klimaattheorie!

  http://thematheosolution.blogspot.nl/ - Inmiddels is hij via de discussie over klimaat- en energiebeleid ook betrokken geraakt bij de landelijke en Europese politieke besluitvorming, en blogt hij ook daarover regelmatig. Sinds hij in 2011 op climategate.nl als een van de eersten aandacht besteedde aan de Matheo Solution van Ing. André ten Dam als oplossing van de Europese crisis, is hij intensief betrokken geraakt bij de discussie over de alternatieven voor de euro. Disclaimer - Geeft hier strikt zijn eigen persoonlijke mening, die geheel los staat van zijn bedrijf en zusterbedrijven.

 • avatar for Rypke ZeilmakerRypke Zeilmaker (3)

  Rypke Zeilmaker is schrijver en onderzoeker over natuur & wetenschap, en fotograaf van Interessante Tijden, HET web-magazine over Ecologie voor de 21ste Eeuw. Hij voelt zich verwant aan het Ecomodernisme met 6 vooruitstrevende Nederlandse en Vlaamse onderzoekers en wetenschapsjournalisten op Ecomodernisme.nl. Hij daagt u in woord en beeld uit op een andere manier te kijken naar het leven op onze planeet dan u mogelijk gewend bent. Als exponent van nieuwe wetenschapsjournalistiek is zijn werkveld verruimd van traditionele media naar onderzoekswerk bij ecologische vraagstukken voor organisaties en ecologisch advies aan natuurgebruikers bij procedures