We kunnen terugblikken op een geweldig geslaagde Ontgroeningsdag met zo’n 170 deelnemers. Dit eerste bericht hierover bevat reeds de fraaie videoregistratie van Nic Lewis over klimaatgevoeligheid. En tevens Marcel Crok over de verdwenen hittegolven en het KNMI! Niet in de krant, wél hier bij de De Groene Rekenkamer.

een deel van het 170-koppige publiek

Een volle bak in het Planetarium

Het Planetarium van Amsterdam kon de record-opkomst aan deelnemers ternauwernood een plaats bieden en de prettige ambiance zinderde een middag lang van enthousiasme van bestaande en mogelijk nieuwe donateurs. Tijdens de maar liefst 7 lezingen, de vragenrondes, de pauzes en de borrel, overal was het een geanimeerd gebeuren. En daarnaast hadden we een verrassing in petto: we hebben de Groene Helden Prijs uitgerijkt aan Hans Labohm! We hebben met een aansluitend diner daar nog smakelijk over kunnen natafelen en de internationale contacten nader aan kunnen halen en bovendien plannen voor samenwerking gesmeed. Wij danken de gasten, de sprekers en zeker ook de vrijwilligers die dit evenement gedenkwaardig maakten.

 

De video volgt later deze week.

Richard Tol sprak op Ontgroeningsdag 2019 in Amsterdam: “What will Climate Change really cost us?”

Er wordt intussen hard gewerkt aan het maken en vrijgeven van video-materiaal zodat de lezingen op het gemak weer – en zelfs voor sommigen die er niet bij konden zijn voor het eerst – bekeken kunnen worden. In een serie van successievelijke artikelen presenteren we u de lezingen en beginnen daarbij met onze keynote-lezing over klimaatgevoeligheid, en we mogen hiervoor de subtitel wel verheffen tot hoofdzaak:

“How sensitive is the climate to greenhouse gases? – Is it really necessary to reach zero emissions in 2050?”

Bezie hier de volle uur durende lezing van Nic over dit belangwekkende onderwerp. Duidelijk wordt hoe het opwarmend effect van met name CO2 beduiden minder groot wordt bevonden dan het IPCC concludeert. Lewis’ heldere, maar technische, betoog biedt een uitstekende basis om de conclusies op waarde te schatten en – voor diegenen die betwijfelen of ook dit soort uitspraken over het klimaatsysteem überhaupt mogelijk zijn – de discussie aan te gaan:

Inmiddels heeft ook Climategate een artikel aan Lewis’ en andere lezingen op de Ontgroeningsdag gewijd en meer dan 130 comentaren gegenereerd: zie hier.

Voor een kortere inhoudelijke bespreking van het verdwenen-hittegolven-kwestie, kunt u inmiddels ook terecht op een recente opname van Café Weltschmerz, waarin co-auteur Marcel Crok wordt geïnterviewd. In dit 30 minuten durende interview wordt veel duidelijk, juist omdat de interviewer slechts oppervlakkig op de hoogte is en Marcel de essentiële punten naar voren brengt. Voor de video-bewerking van de lezingen van het trio Rob de Vos, Frans Dijkstra en Jan Ruis, vragen we u nog om wat meer geduld.