Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Laat ik met deze cartoon mijn ongenoegen weergeven.

Wij hebben nu een voorlopig klimaatakkoord. D.w.z. een bondgenootschap van de in de cartoon uitgebeelde lobby’s van het verdienmodel -Big Green, Big Oil incl. Big VNO-NCW- die azen op ons particuliere vermogen en inkomen. Big Green rooft het leeuwendeel van de buit zo te zien. Het klimaatakkoord is een roofakkoord over de verdeling van de buit en heeft niets uitstaande met wetenschap, staatsman- schap of zelf maar moraal. Het CPB moet het vuile werk opknappen door dit akkoord op de een of andere manier presenteren als een feest voor de Nijpelitaanse portemonnee, liefst vóór 20 maart om de kiezer voor de zoveelste maal te bedonderen. In aanloop blijft Rutte roepen – zelfs voor CNN – dat die lobby’s, gesteund door de politiek, het beste voor hebben met het redden van de kindjes die nog moeten worden geboren.

Nu komt ook CO2-taks weer in beeld gepresenteerd als het doorzichtige zondebokargument ‘de vervuiler betaalt’. Wereldvreemd, want CO2 is geen vervuiler maar een onschuldig gas dat geen noemenswaard effect heeft op het broeikaseffect. Dit is slechts een voorbeeld van het klimaatgroepsdenken, met CO2 als bijbehorende imaginaire zondebok, en een klakkeloos napraten van het activistische EPA. Zie hier en vooral hier – te gênant voor woorden die stoethaspelende EPA-dame.

Het is een onnozel standpunt voor de Bühne, die CO2-belasting, omdat de consument niet zit te wachten op de producten die die zogenaamde vervuilers produceren? Auto’s, kleding, kinderstoeltjes, medicijnen etc. worden ons opgedrongen waar wij er geen behoeft aan zouden hebben? Onzin en dus weert Big Oil/Big VNO-NCW die belasting af, of berekent het anders wel door of heeft moeite met CO2 als vervuiler. Kan allemaal. Het is hoe dan ook duidelijk dat Big Green en Big Oil/VNO-NCW afstevenen op een botsing. Leuk, een schisma in de klimaatkerk. Over Kerk gesproken, ik zag een intrigerend artikel afkomstig van een Christelijke site. Zo hoor je het nog eens van een ander. Aldus lezen we:

Een ding is echter heel zeker, de maatregelen die nu worden voorgesteld om deze opwarming tegen te gaan, kosten ongelooflijk veel geld. Geld wat ook gebruikt zou kunnen worden voor armoede en honger bestrijding. Maar ja, zeggen klimaatfanatici, als het gaat om de ondergang van de aarde te voorkomen, dan is elke maatregel om dit te voorkomen geoorloofd. Maar kunnen wij de aarde wel voor haar ondergang behoeden?

Maar de boodschap van de Bijbel is toch totaal anders. Zelfs al gaan we optimaal om met de schepping, dan nog zijn we zelf nog niet echt in staat de aarde en de mensheid te redden.

Bron: hier

Het is interessant om te vernemen hoe er vanuit deze kant tegenaan wordt gekeken, omdat het iets onthult over de zelfingenomenheid van onze zelfbenoemde groene planeetredders en aanhangers van het huidige maakbaarheidsgeloof. Verschillen deze laatsten wel zoveel van de aanhangers van die vorm van Christelijk geloof? Ik denk van niet. Immers, het voor God willen spelen getuigt van een hoogmoed (hybris) die in de Griekse mythologie meermalen leidde tot ondergang; wijze lessen dus die ook nu in de wind worden geslagen.

Ondergang is onvermijdelijk wat onze maatschappij daadwerkelijk bedreigt door de klimaatplannen. Ieder mens met kennis van vermogensdichtheid van energiedragers begrijpt dat windmolens, zonnepanelen en biomassa Nederland, tegen geschat € 1.000 miljard kosten, ons onvermijdelijk zullen terugwerpen in het pre-industriële tijdperk.

Nu dan, wat denkt Rutte te bereiken? Naar wie of wat voegt hij zich? Is hij een klimaatbekeerling? Denkt hij in het gevlei te kunnen komen bij de EU? Denkt hij dat meehuilen met de klimaatwolven in het D66- en GroenLinkse Donkere Bomen Bos de VVD meer stemmen zal opleveren in het niet levensvatbare groene tijdsgewricht? Het is gissen.

Gissen kunnen we ook naar de beweegredenen van Dijkhoff met zijn interview in de Telegraaf van zaterdag. Hier. Ook hier is argwaan op zijn plaats. Is het een verkiezingsstunt om het FvD de wind uit de zeilen te nemen? Ik betwijfel of het alleen dit is, want dit is veel te opzichtig om geloofwaardig te zijn. Er speelt m.i. meer. Afgelopen zomer zei Dijkhoff al dat de klimaattafels slechts voorstellen uitbrengen. We kunnen inmiddels vaststellen dat de presentatie van het klimaatakkoord veel te ver voor de muziek uitliep. De heren Nijpels en Samsom schiepen een beeld als zou het nu alleen neerkomen op uitvoering van al die voorstellen.

Terug naar Dijkhoff, de slimste mens. Dijkhoff is een eigenzinnig man, vrijdenker en niet bang voor heilige huisjes. Hij lijkt mij er de man niet naar om zich als een mossel dogmatisch voor eeuwig vast te hechten aan de steen van het klimaatgroepsdenken. Eerder zou het denkbaar kunnen zijn dat hij zich wil bevrijden van de dogmatiek van dit voor Nederland funeste groepsdenken.

Zou hij zich realiseren dat de klimaattafelaars slechts bezig zijn het niet bestaande CAGW-probleem (door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) op te lossen uit kortzichtig winstbejag, met als vehikel archaïsche marxistische ideologie? Dit zou zo maar kunnen. Ik kom hierop terug. Zijn probleem is dan wel dat die klimaattafelaars de klimaattafel-guillotine in stelling zullen brengen. Niet gezond voor Dijkhoffs politieke loopbaan. Dus blijft hij in woord binnen de klimaatlijntjes, maar met genoemde boodschap als geworpen steen in de groepsdenkvijver. Het zou verder kunnen dat Dijkhoff zich de onzin van de 97% consensus realiseert zoals ieder weldenkend mens zich dit zou moeten realiseren.

400 Jaar geleden stelde 97% van de wetenschappers dat de zon om de aarde draaide. Thans weten we dat de aarde om de zon draait. Dus: ofwel de zon en de aarde hebben van plaats gewisseld ofwel die 97% is slechts een autoriteitsargument. In dit licht is deze eveneens gênante klimaatbeijveraar als het EPA hiervoor zeer leerzaam: hier.

Voor degenen die bij gebrek aan argumenten zich vastklampen aan de strohalm van die 97% is dit een ontnuchtering. Er blijft weinig heel van alle bluf, ook die van de modellen van het KNMI en diens apostelen Hiemstra en Munnike.

Ik herhaal: de klimaatplannen zullen ons onvermijdelijk terugwerpen in het pre-industriële tijdperk. Is dit retoriek? Ik denk het niet, want zie wat de toen zeer machtige eco-activistische Maurice Strong, de instigator van het IPCC (1988), het VN-klimaatpanel waaraan we Parijs te danken hebben, als zijn werkelijke intentie verkondigde:

“If we don’t change, our species will not survive. . . . Frankly, we may get to the point where the only way of saving the world will be for industrial civilization to collapse.”

Commission on Global Governance

Zie ook hier in detail hoe dit ideologische klimaatregiem over een non-probleem begon. Met wetenschap heeft het niets uitstaande. Mogelijk dat Dijkhoff zich dit inmiddels ook heeft gerealiseerd, mogelijk op grond van ons aller artikelen, berekeningen van de afgelopen jaren en het recente manifest. Zie hier

Samenvattend, er is gegronde reden aan te nemen dat de CAGW-hypothese (door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) Strongs misantrope ideologie probeert uit te venten onder de dekmantel van de natuurlijke opwarming na de Kleine IJstijd. Deze ideologie is naadloos overgenomen en met succes door PR-indoctrinatie, mede opzettelijk door het NOS-journaal/NPO, breed uitgedragen als een religie waarin alle wetenschap is zoekgeraakt, maar waarin marxistische planeconomie de boventoon voert. Geen prettig vooruitzicht, ook niet de censuur van het NOS-journaal.

De voormalige baas van de NPO schreef herhaalt: geen objectieve verslaggeving na te streven over het klimaat. Hij vindt dat de NPO de Nederlandse politiek moet aansporen om feller op te treden tegen klimaatverandering. Hagoort zei dan ook te weigeren programma’s te maken die aan de orde te stellen of er eigenlijk wel een klimaatprobleem is.

Bron: hier

Liberalisme en een vrije energiemarkt zijn nu al ver te zoeken door een beleid, waarin bedrog regeert en eerlijke competitie sluipenderwijs is gesaboteerd. Zou het dus kunnen zijn dat Dijkhoff zich dit allemaal heeft gerealiseerd en er iets aan probeert te doen zonder zelf meteen buiten spel gezet te worden? Zijn tactiek wijst hier op, want het zaad van tweespalt is door hem gezaaid, teneinde deze verwoestende klimaatobsessie de nek om te draaien.

Derhalve geldt onverkort:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.


Stichting De Groene Rekenkamer

Stichting De Groene Rekenkamer

is een door ingenieur-wetenschappers en journalisten opgerichte stichting met als missie: Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies … –> Lees hier verder …