Klimaat manifest

[Ondersteunen van het klimaat manifest kan hier https://www.climategate.nl/2018/12/klimaatmanifest/]

Eerder schonk Climategate.nl aandacht aan een klimaatalarm van Kees le Pair, waarin werd opgeroepen een eind te maken aan de collectieve klimaat- verdwazing.

Begin juli knoopte Kees le Pair daar een manifest aan vast. Zie hier.

Zoals gebruikelijk bij klimaat- sceptische geluiden vond dit manifest nauwelijks weerklank in de media en politiek.

Maar de tijden zijn veranderd. Nu het (voorlopige) klimaatakkoord duidelijk heeft gemaakt dat het Nederlandse klimaatbeleid een ernstige aanslag betekent op de koopkracht en keuzevrijheid van de bevolking en het bedrijfsleven, zonder dat daar enig meetbaar effect op het klimaat tegenover staat, beginnen de media wakker te worden en lijkt het debat nu toch eindelijk te gaan kantelen.

Elsevier heeft gedurende vele jaren – eigenlijk al decennia! – vele nuchtere analyses gepubliceerd over de ongerijmdheden van de klimaathype. De laatste tijd heeft ‘De Telegraaf’ zich ook in niet mis te verstane bewoordingen achter de klimaatscepsis geschaard.

Het laatste voorbeeld daarvan is het artikel van Marcel Vink, getiteld: ‘Wetenschap in plaats van emotie’. Ik pik er een aantal elementen uit.

Tientallen experts laken indoctrinatie door verdedigers van klimaatplannen

Van een van de meest welvarende landen ter wereld naar een land waar armoede en kou de keiharde realiteit zijn. Het is een scenario waar niemand zich iets bij kan voorstellen, maar dat bij uitvoering van de huidige klimaatplannen het donkere toekomstbeeld van ons land kan worden.

In een manifest – ondertekend door 24 professoren, ingenieurs en andere experts – wordt gesteld dat de voorgestelde klimaatwet regelrecht naar een ramp leidt. ’De doelstellingen zijn onhaalbaar’, valt te lezen. ’Handhaving ervan veroorzaakt een catastrofe van armoede, kou en honger. Economisch maakt het Nederland tot een derdewereldland’.

Het epistel, inmiddels verstuurd naar 380 gemeenten en 21 waterschappen, stelt dat de investeringen van mogelijk honderden miljarden euro’s kapitaalvernietiging zijn. Die moeten door de burger worden opgebracht en kunnen niet worden besteed aan bijvoorbeeld zorg, onderwijs en huisvesting.

Energie is juist van levensbelang, wordt geschreven, en de plannen kunnen absoluut niet voldoen aan onze behoefte. Na de ’gasuitstap’ kunnen windmolens, zonnestroom en bio-energie de huidige energievoorziening nauwelijks vervangen. Energie is onmisbaar bij bijna alles: voedselvoorziening, huizen, transport, verwarming, verlichting, wegen, alle industrie, landbouw, veeteelt en visserij. We tuimelen, zo staat te lezen, als een troep lemmingen de afgrond in.

Guus Berkhout, een van de ondersteuners van het alarmmanifest, stelt dat de groep experts al heel lang een discussie op gang wil brengen die inhoudelijker is dan nu het geval is. „En dat valt niet mee”, erkent Berkhout, die onder meer als hoogleraar geofysica aan de TU Delft was verbonden, en aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

„Mensen wordt volop verteld dat CO2 de oorzaak van alle problemen is, wat gewoon niet klopt. Ik hoop dat de bevolking betere informatie krijgt, goede voorlichting. Zodat ze weten dat er ook een ander verhaal bestaat. Maar hoe kom je daar nu nog tussen? Vrijwel alle media willen er niets van weten. Als je twijfelt aan het CO2-verhaal, gaan alle deuren dicht. Terwijl het geen gifgas is, maar een fundamentele bouwsteen voor al het leven op aarde. Hoe meer CO2, hoe groener de aarde. Dat harde feit mag niemand horen.”

In de bestuurslaag, meldt het epistel, is de technische kennis nagenoeg nul. Er zijn bovendien nogal wat mensen die belang hebben bij het huidige ’klimaat’. Dat zegt ook ingenieur Peter Oosterling, expert op het gebied van energievoorziening. Hij legt uit dat het klimaatdebat een strijd is tussen ’alfa en bèta’, tussen emotie en wetenschap. „Veel politici laten zich bijstaan door experts die hen naar de mond praten en schrijven, en in de ’geldverdienmode’ willen blijven meedraaien.” ….

Berkhout geeft veel lezingen over het onderwerp. „Elke keer zijn mensen weer volledig verrast. De indoctrinatie is zó ernstig. Het is ook onbegrijpelijk dat de milieuclubs zich voor het karretje laten spannen van de klimaatlobby. Klimaat en milieu zijn twee totaal verschillende zaken.”

Ook waar het geld naartoe gaat, zorgt voor zorg. Oosterling: „Dat gaat ongetwijfeld naar de clubs en aanhangers van klimaatpaus Nijpels, die van Samsom, en naar andere belanghebbenden in de klimaatindustrie.”

In tegenstelling tot mensen die hieraan verdienen, zijn de opstellers van het manifest naar eigen zeggen voornamelijk onafhankelijk. Oosterling: „Ik heb geen belang, geen politieke binding. Maar ik vind het krankzinnig dat we zoveel onnodig kapitaal willen vernietigen en dat de burger een angstaanjagend verhaal op de mouw wordt gespeld.” …

Aldus Marcel Vink in ‘De Telegraaf’.

Lees verder hier.

Van verschillende kanten werd ons gesuggereerd aan te haken bij het manifest. Dat doen we graag door de lezers gelegenheid te bieden hun adhesie met dit initiatief te betuigen. Zie de bovenbalk en de rechter bovenhoek van deze website.

Naschrift

De oorspronkelijke ondertekenaars van het klimaatmanifest waren:

Dr. C. le Pair, Nieuwegein, ex lid Alg. Energie Raad;
Mr. E. Harinck, Mijnsheerenland;
Prof.(em) dr.ir. D. Thoenes. Den Haag, ex directeur Research Akzo;
Democratisch Energie Alternatief;
Drs. N. Broekema, Den Haag;
Prof. dr. C.A. de Lange, Monnickendam;
Ir. K. de Groot, Leidschendam, ex vice-president Shell Exploratie & Technologie;
Prof.(em) dr. L. Feenstra, Rotterdam;
Ir. J. Hetzler, Hazerswoude-Rijndijk;
Prof. (em) ir. K. Wakker, Mijnsheerenland, ex rector TU Delft;
Prof.dr. M. Antal, Aalsmeer;
Prof.(em) dr. M. Winnink, Buinen;
Ir. R.N. Walter, Oosterhout;
Prof. (em) dr. R.A. van Santen, Eindhoven, ex rector TU Eindhoven;
Dr.ir. B.G. Linsen, Maasland, ex directeur Research Unilever;
Dr. Ir. F.Y. Dijkstra, Ommen;
Ir. K. Pieters, Barendrecht;
Prof.dr. (em) P. Lukkes, Leeuwarden;
Drs. J.C.D Boot, Leiden;
H. Matthijssen (BC), Beilen, wetenschaps journalist;
Dr. F. Udo, Monnickendam/Brussel, natuurkundige, systeem specialist elektriciteit;
Prof. (em) ir. R.W.J. Kouffeld, Driebergen, Energievoorziening TU Delft;
Prof.(em) dr.ir. J.F. Holtrop, Pals, (Girona) Spanje, Mijnbouw;
Ir. P. Oosterling, Carpentras, Frankrijk, Werktuigbouw, ex Shell, o.a. E&P.
Ir. D. Schaefer, Bad Bentheim, Duitsland, Mijnbouw, ex Shell, operations.
Ing, Vicki Van Lommel, milieukundig ingenieur


Stichting De Groene Rekenkamer

Stichting De Groene Rekenkamer

is een door ingenieur-wetenschappers en journalisten opgerichte stichting met als missie: Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies … –> Lees hier verder …