Nieuwe aflevering van de Notenboom-soap

Zondag 22 april 2018

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Men kan hier zo langzamerhand van spreken: een soap, een eindeloze reeks verhaaltjes die steeds weer een verwachting wekt voor de volgende aflevering, maar nooit tot een conclusie komt. Zo mochten wij 18 april j.l. de volgende aflevering beleven in wat de Bernice Notenboom-soap is geworden. Zie hier na 10 minuten en na 15 minuten hebben wij volgens haar nu nog maar 3 jaar voordat de Noordpool naar de knoppen is. De bedoeling is nu bankiers te bekeren tot het klimaatgeloof zoals weleer bijvoorbeeld de Witte Paters missionarissen in Donker Afrika dit deden. Religie brengt weinig nieuws onder de zon en kan goede mensen verleiden kwade dingen te bedrijven.

Dit geldt ook voor de nieuwste onder de religies, namelijk het Klimatisme. Is er bijvoorbeeld aanleiding om aan te nemen dat de Noordpool over 3 jaar ijsvrij zal zijn? Al Gore en anderen gingen mw. Notenboom voor in onjuist gebleken profetieën. Er is nog nooit een profetie uitgekomen Ook bij de ‘profetieën’ van mw. Notenboom zijn wetenschap en observatie de grote afwezigen. Ik krijg deze indruk gegeven de huidige ijsbedekking. (ik heb in 2016 iemand horen beweren dat de ijsbedekking – 6 x de SD had bereikt; knap hoor) Ergo, is hier sprake van tenminste cognitieve dissonantie of anders een verdienmodel?

Mevrouw Notenboom is een gerenommeerde poolreiziger met uitzonderlijke fysieke kwaliteiten toegerust. Mentaal moet zij ook zeer sterk zijn om dergelijke extreme expedities te kunnen volbrengen. Dom is zij evenmin, integendeel. Evenmin kan haar charisma worden ontzegd zoals blijkt wanneer ze een ondernemer in tranen weet te brengen (hierover later meer; zie ook hierboven na 12 minuten).

Echter, zij lijkt te worden geleid door een blind geloof in de religie van het Klimatisme. En dit is een historisch notoir slechte gebleken combinatie met charisma, omdat wetenschap dan een stiefkind wordt of zelfs helemaal buiten zicht raakt. Nu dan, in dit licht bezie ik het optreden van Bernice Notenboom. Zeer stellig was zij immers over ijsvrije polen in 2016. Zie hier. Toen beweerde zij dat de beide polen in de zomer van 2017 ijsvrij zouden zijn. We lezen:

Geen ijs meer op de polen

Donderdag 1 december 2016

Met Trump in het Witte Huis zal het klimaat het zwaar te verduren krijgen. Terwijl het klimaat juist nog sneller lijkt op te warmen dan verwacht. Neem bijvoorbeeld het boek ‘A Farewell to Ice’ van topwetenschapper Peter Wadhams. Hij luidt de noodklok harder dan ooit tevoren. Hij stelt dat in de zomer van 2017 er geen ijs meer op de Polen zal zijn. Poolreizigster Bernice Notenboom kwam vanochtend terug uit Antarctica, waar ze het boek las. Ze kan het alleen maar met hem eens zijn.

Bezien wij nogmaals de ijsbedekking van de Noordpool in de zomer van 2017 dan zien we dat er niets aan de hand is. Eender geldt voor de Zuidpool. Ergo: een onjuist gebleken alarmistische uitspraak. In de uitzending van vorig jaar (16 februari) echter was het kantelpunt volgens haar al overschreden. Zie hier. Zie na minuut 5:10.

In de latere uitzending van 2 maart in die reeks over de expeditie in 2017 was de uiterste datum 4 jaar na toen. Vanaf minuut 21:30 horen we: alle modellen… over 4 jaar einde oefening. Jawel, daar zijn de modellen weer alsof de werkelijkheid (observaties) prioriteit hebben modellen (gissingen). Saillant is dat dit wordt gezegd door een meneer uitgerust met een geweer dat dient als bescherming tegen nu inmiddels vrijwel ‘uitgestorven’ ijsbeer, toch? Zie de parallelle soap, die van de ijsbeer.

De vraag dringt zich op wat mevrouw Notenboom nu eigenlijk denkt bewijzen en hoe zij tot de conclusie kwam. Zo stelde zij samenvattend:

  1. in december 2016 dat de beide polen ijsvrij zouden zijn in 2017 terwijl hier in 2017 geen sprake van bleek,
  2. in februari 2018 over de expeditie in 2017 dat het kantelpunt al was overschreden oftewel de Noordpool gaat onherroepelijk naar de knoppen,
  3. in maart 2018 over diezelfde expeditie in 2017 dat er nog maar 4 jaar zouden resten voordat de Noordpool naar de knoppen zou gaan. Dus nu 3 jaar resterend.

Conclusie: hoe geloofwaardig is mevrouw Notenboom? Wat weet zij wat wij niet weten? Wat gelooft zij? Op grond van welk bewijs meent zij haar beweringen te kunnen doen?

Ik kan er geen touw meer aan vastknopen. Ik vermoed de enig juiste constatering, namelijk dat mw. Notenboom maar wat uit de duim zuigt. Het is wat ironisch te constateren dat in de uitzending van 18 april j.l. ook Hans Klok, de wereldvermaarde illusionist aanzat naast mw. Notenboom. De vergelijking drong zich onwillekeurig op: 2 illusionisten. Ondertussen kan ik constateren dat er niet veel reden is voor paniek. Zoals gebruikelijk is er niet veel nieuws onder de zon, want het was 70 jaar geleden op Spitsbergen net zo warm als nu. Zie hier en hier.

Tot slot: In de uitzending van 18 april j.l. na 12 minuten. Iemand is bekeerd: verkoopt zijn vliegtuig en gaat zonnepanelen verkopen. Is dit een morele overwinning? Hetzelfde als een eertijds in animisme gelovende neger in Congo in 1955 die voortaan elke zondag naar de mis gaat in de kerk van de missionaris. Mij lijkt het een morele nederlaag, omdat het alleen maar de sectarische aspecten van de AGW-hypothese blootlegt waaraan men zich dient te onderwerpen. Het is op zijn best slechts religie, een dogmatisch tiranniek systeem dat onafhankelijke wetenschapsbeoefening belemmert, tegen Verlichting en democratie indruist en geen scepsis duldt. Of banaler: modieuze Ratelband-prietpraat, onderwerp voor de tv-reeks Opgelicht. Ik houd het op het laatste.