Lokaal energiebedrijf deA geeft windmolenplan Beekbergsebroek op

Zaterdag 30 september 2017

Het lokale energiebedrijf deA in Apeldoorn heeft de plannen voor de bouw van 3 windmolens op de Beekbergsebroek opgegeven nadat de Gemeenteraad van Apeldoorn had besloten dat er geen windmolens op de Beekbergsebroek worden gebouwd.
Diverse partijen hebben jaren gesproken over de bouw van de 3 windmolens net ten zuiden van de A1.

Tijdens de Raadsvergadering, afgelopen donderdag 28 september 2017, bleek dat een ruime  Raadsmeerderheid tegen de bouw van de windmolens in het kwetsbare gebied was.

De directeur van deA, Michael Boddeke, oud wethouder vaar GroenLinks in de Raad, vertelde aan een journalist dat hij zwaar teleurgesteld is.
De coöperatie kan de Provincie Gelderland nog verzoeken om in te grijpen, maar ze gaat dat niet doen. Boddeke noemt het een gemiste kans.

Met het besluit van de Gemeenteraad is ook de kans verkeken dat er elders in Apeldoorn nog windmolens komen. De Raad wil de eisen duidelijk aanscherpen, zoals de afstand tussen windmolens en woningen. Die eisen moeten aanzienlijk scherper dan wat de overheid aanbeveelt, 400 meter is gewoon te kort.
De eisen in Duitsland bijvoorbeeld zijn de laatste maanden aanzienlijk aangescherpt. Zo gebruiken diverse Deelstaten als richtlijn 10x de hoogte van de mast.
Gaat Apeldoorn naar 1000 meter dan is het nagenoeg onmogelijk om nog ergens windmolens binnen de gemeentegrenzen te plaatsen.
Dit kan gevolgen hebben voor de wijk Kerschoten waarvan de wijkraad maar al te graag een windmolen wil plaatsen op korte afstand van de woningen.

De oostkant van Apeldoorn valt trouwens in z’n geheel af omdat de Luchtvaartwet voorschrijft dat er geen hogere objecten dan 100 meter binnen een straal van 4.400 meter, uit het hart van de startbaan op Teuge, mogen worden gebouwd.

We herinneren nog even aan de uitspraak van de Raad van State, enkele jaren geleden in een vrijwel identiek geval op de Ecofactorij, waar 5 hoge windmolens moesten komen. Alle vergunningen werden door de RvS vernietigd.

Al met al is het actiecomité blij met de afloop. De Gemeenteraad heeft echt naar onze bezwaren geluisterd.