Waarom er geen windmolens op de Beekbergsebroek moeten komen (slot)

Vrijdag 29 september 2017

In onze artikelen serie Waarom er geen windmolens op de Beekbergsebroek moeten komen hebben we aandacht besteed aan de problemen die bewoners van de Beekbergsebroek konden verwachten als er drie hoge windmolens in de directe nabijheid van hun woningen zouden worden gebouwd.
Zie hier en hier.

In dit derde deel en tevens slot gaan we in op het vervolg na de beslissing van de Gemeenteraad van Apeldoorn op donderdagavond 28 september 2017 genomen.
De Raad besliste dat er op Beekbergsebroek geen windmolens gebouwd mogen worden en dat het maar de vraag is of er elders in Apeldoorn nog windmolens gebouwd worden.

 Initiatiefnemer, de lokale energie-coöperatie de-A heeft recent bij een hoorzitting gezegd niet om een inpassingsplan te vragen bij de Provincie als de Gemeenteraad besluit om de plannen voor windmolens in de Beekbergsebroek af te wijzen.

De mogelijkheid bestaat dat de fabrikant van de windmolens, de firma Wolff, het initiatief nog kan overnemen. Maar omdat dit plan toch niet erg kansrijk lijkt, schatten we in dat zij daar geen moeite in gaan stoppen. Wolff heeft zelf al eens gezegd “het is krap, maar het kan.”
We verwachten daar dus geen problemen mee.

De Raadsfracties hebben aangegeven de regie in eigen hand te willen houden en juist daarvoor een set van eisen en voorwaarden op te willen stellen. Als de Provincie dan met een opdracht komt, dan kan de Gemeente zeggen “dat mag, maar dan moeten die windparken wel aan deze set voorwaarden voldoen.”
In hoeverre dat geaccepteerd wordt door de Provincie is de vraag, maar de Provincie heeft al te kennen gegeven dat ook zij niks willen doordrukken als de Gemeenteraad er niet achter staat.
Dat dit op dit moment in Zevenaar wel gebeurt heeft te maken met het feit dat die locatie al in de Windvisie van Gelderland voorkwam. Apeldoorn stond in die Windvisie als een soort reservelocatie en dat is een belangrijk verschil.

Al met al is het actiecomité opgelucht en gerust.

Het actiecomité zal zich nu gaan omvormen tot een participatiecomité dat zich gaat richten op de gebiedsvisie, want als er geen windmolens komen, wat komt er dan wel?

Al met al is er binnen een periode van één jaar heel veel door het actiecomité bereikt, niet in het minst onder de bezielende leiding van Marian Veldhuis, de vele tientallen bewoners,  vrijwilligers en juridische deskundigen, alsmede door de NLVOW.
De Groene Rekenkamer is er vanaf het begin bij betrokken geweest met het geven van adviezen.