De NS en Eneco het spoor bijster?

Donderdag 28 september 2017

Gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Als ik de folder zie van de NS en Eneco die 100% op windstroom claimt te rijden, dan meen ik anders te kunnen concluderen. Zie hier (hier, dit laatste voor meer historisch perspectief). Die folder suggereert op het eerste gezicht dat de NS een rechtstreekse lijn vanaf het windpark Luchterduinen heeft. De suggestie wordt gewekt dat de NS zich heeft afgekoppeld van het bestaande elektriciteitsnet. Immers, de NS rijdt via Eneco 100% op de stroom uit Luchterduinen zo lijkt het. Dit is niet juist, want de stroom gaat vanuit het hoogspanningsstation Sassenheim het net op in meerdere richtingen. De NS is dus niet van het net afgekoppeld en krijgt zodoende gewoon dezelfde stroom als bij ieder huishouden uit het stopcontact, namelijk stroom die voor ca. 95% van fossiele en kernoorsprong is.

Kijk ik verder naar de stroomproductie van Luchterduinen, dan blijkt het volgende: 129 MW (opgesteld vermogen) x 8.760 (uren/jaar) x 0,36 (Productiefactor) = 0,4 TWh/jaar stroomlevering. Dit waar de NS 1,2 TWh/jaar gebruikt. De rest zou uit overige windparken komen. Eneco geeft dit overzicht van diens (wind)parken:

 • 129 MW – Eneco Luchterduinen
 • 120 MW – Prinses Amaliawindpark
 • 62,7 MW – Windpark Delfzijl
 • 6 MW – Zonnepark Ameland
 • 30 MW – Windpark Fosses-la-Ville (België)
 • 3,5 MW – Zonnepanelen op daken Audi Brussel (België)
 • 42,5 MW – Windparken Tullo & Twinshiels (UK)
 • 69 MW – Windpark Lochluichart (UK)

Om nu die 1,2 TWh van de NS te kunnen leveren moet er een windvermogen opgesteld zijn van tenminste 1,2 TWh/8760/0,36 = 381 MW. Dit kan door de Eneco windparken gehaald worden. Verder kunnen we constateren dat de NL windopbrengst volgens het CBS voor 2016 8,159 TWh bedraagt (voor 2017 uit ‘energieopwek’ mogelijk > 10 TWh). En ja, dit is een veelvoud van de 1,2 TWh/jaar die de NS gebruikt. Aldus lijkt het inderdaad dat de NS 100% op windstroom rijdt.

Lijkt, want ik vrees dat vanaf hier wensdenken de regie overneemt. De gezamenlijke Nederlandse productiecijfers voor wind vertellen het volgende: (Zie eerder genoemde energieopwek hier )

Vanaf 1 januari 2017 tot heden valt te constateren:

 • maximum op 11 september 2017: 3.684 MW
 • minimum 3 MW op 22 januari 2017
 • 69 dagen minder dan 381 MW van de 268 dagen (1 januari tot 26 september) ofwel ca. 95 van de 365 dagen

Derhalve ligt de NS o.b.v. deze 381 MW-norm alleen al 27% van de tijd plat. Dit is een ruwe benadering, want de werkelijke productie fluctueert per uur soms fors evenals de stroomvraag van de NS. Het resultaat van de werkelijke windproductie wordt hieronder beantwoord:

This study provides a rigorous quantitative assessment of wind variability and intermittency based on nine years of hourly measurements of wind speed on 22 sites across the country. The analysis is based on a model UK wind fleet of 10 GW nominal capacity.

The model reveals that power output has the following pattern over a year:

 • Power exceeds 90 % of available power for only 17 hours
 • Power exceeds 80 % of available power for 163 hours
 • Power is below 20 % of available power for 3,448 hours (20 weeks)
 • Power is below 10 % of available power for 1,519 hours (9 weeks)

Dit betekent een schrikbarend slechte match van vraag een aanbod in minder dan 2% van de 8.760 uren in 1 jaar en dan nog door toeval, dus feitelijk 0%. Dit waar de klassieke energiecentrales een vraagvolgende match van 99% kunnen garanderen.

De NS/Eneco-claim heeft zelfs in het buitenland de wenkbrauwen doen optrekken. Zie hier. Een van de bevindingen was de volgende afbeelding voor de maanden november en december:

Veel woorden hoeft men hieraan verder niet vuil te maken.

Het is een luxe om te spelen met hernieuwbare energie, een luxe die veel landen zich niet kunnen veroorloven. Als voorbeeld geldt het straatarme Niger, Het verwijt van ongelijke mondiale welvaart komt op conto van degenen die massale toegang tot de superieure fossiele en kernenergie frustreren door inherent inferieure hernieuwbare energie op te dringen. (Zie hoofdstuk 14 van Climate Change, The facts 2017 en hier). Wat wringt is de bij de planeetredders en de milieubeweging levende claim op morele verhevenheid. Het is een claim voortkomend uit een hersenaandoening groene waanzin geheten, die het beoordelingsvermogen en de rationaliteit van besluitvormers aantast. Dit blijkt eens te meer uit de 100%-claim van de NS/Eneco. Elk vertrouwen in het gezonde rationele beoordelingsvermogen van de beleidsvormers wordt door een dergelijke misplaatste claim (de zoveelste), aangetast. Dit sluit aan bij de sprookjes die Nijpels probeert op te dringen.

Moreel fraai is het niet om reizigers, zeker kinderen, met dergelijk boerenbedrog een rad voor ogen te draaien. Bovendien zet die claim Nederland te kijk in het buitenland.