Hoed U voor Hocus Pas

Zondag 4 juni 2017

Gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Het is niet pluis in het Donkere Bomen Bos, zoals oplettende lezers van Heer Bommel weten. Er huizen kwade krachten in de gedaante van tovenaar Hocus Pas. Hoed u voor deze duistere bezweerder. ‘Bij Yod en Zazel. Padden op uw pad,’ pleegt hij te zeggen om de voorbijganger bang te maken.

De reacties via het NOS-Journaal na de Parexit van Trump, doen mij denken aan de betoverende krachten van Hocus Pas. Onheil wordt over ons en onze kinderen afgeroepen. Bezweringsformules die bedoeld zijn ons te verlammen van klimaatangst door CO2-padden op ons pad. En jawel, een klein groepje Noord West Europese landen is in de ban geraakt van Hocus Pas. Zo’n beetje de rest van de wereld heeft maling aan dat Parijse akkoord, openlijk of verhuld. Iedereen weet dat dit niet bindende akkoord een wassen neus is. Welke zijn de effecten van klimaatbeleid? Die zijn triviaal zoals Lomborg eerder becijferde, namelijk 0,17 graad C mondiaal minder opwarming in 2100.

Let wel: dat is volgens de berekeningsmethode van het IPCC, niet een eigen sommetje met sceptische uitgangspunten. Deze getallen zijn al sinds 2015 bekend, en peer reviewed gepubliceerd door Bjorn Lomborg. Er is niets zinnigs tegenin gebracht. Ook MIT heeft dergelijke berekeningen gemaakt. En ook volgens de officiële PBL website blijft de CO2 uitstoot stijgen tot 2030, ook als alle landen hun Parijs beloftes zouden waarmaken.
Maar dit wordt natuurlijk allemaal zorgvuldig uit de publiciteit gehouden. Dat staat in schril contrast met alle TV programma’s die elke keer weer scanderen dat het Parijs akkoord de temperatuur terugbrengt tot 2 graden, zo mogelijk 1,5.  De afgesproken maatregelen realiseren echter niet meer dan ongeveer 1% van de CO2 reductie die volgens het IPCC nodig is om in de buurt van de 2 graden opwarming te komen, als iedereen zich eraan zou houden. 1%. En dat wordt nu door Trump 0,8%. Who cares… (sic Theo Wolters)

Hier is zijn nieuwe becijfering. Hij slaat de spijker op zijn kop door te stellen dat zonder de VS 99% van het ‘Parijse klimaatprobleem’ overeind blijft. En, zo voegt hij eraan toe: Before Mr. Trump axed the treaty, many environmentalists quietly acknowledged this. They praised the agreement regardless, because of the political value of world leaders focusing on climate change and because they believed that much larger carbon-cutting promises would come later

De belangrijkste opkomende economieën, China en India, stampen door bij hun welvaartsverbetering door toegang tot goedkope energie voor ieder gezin te realiseren. Dit zal beslist niet zonder slag of stoot gaan. China is begonnen met het vervangen van verouderde kolencentrales door moderne en schonere, en een nucleair bouwprogramma dat er niet om liegt. China en India committeren zich bovendien pas in 2030 aan dat Parijse akkoord. Ieder zinnig mens begrijpt dat tegen die tijd de Europese klimaathysterie door de financiële feiten is achterhaald. Iets wat nu al het geval had moeten zijn, maar cognitieve dissonantie is hardnekkig. Pas dan is de welvaart in die landen ver genoeg gestegen om zich te bekommeren om het milieu. Die hebben het handig bekeken en verdienen intussen enorm aan de Europese obsessie voor windmolens en zonnepanelen.

Het wachten hier in Nederland is op de vernietigende aanslag op de huishoudelijke beurs door de heren Pechtold en Klaver zodat de burger eindelijk ontwaakt uit die decennialange bezweringen van gratis energie, het waait altijd wel ergens, groene banenmotor en meer van dergelijke onjuistheden. Misschien is dit wel de strategische valkuil waar de VVD en het CDA die 2 groenbevlogen partijen in willen lokken om hen definitief uit te schakelen. Zou zomaar kunnen, maar misschien ben ik te goed van vertrouwen. Bedrijven als Shell en Exxon beseffen goed dat hoe meer windmolens en zonnepanelen er komen hoe meer de afhankelijkheid van gas evenredig zal toenemen. Kolen is hun concurrent, evenals kernenergie. Dus zullen deze bedrijven zich politiek correct voegen bij de opinie van Greenpeace met groen imago op de koop toe. De klimaatbezweringsformules van Hocus Pas op internet, het NOS-journaal, Twitter en ga zo maar door vliegen ons om de oren. Daar zijn na 3000 jaar falende onheilsprofetieën dan toch eindelijk de padden op ons pad, en gaat Moeder Aarde definitief naar de knoppen. Dit althans houden diverse niet klimaatwetenschappers als Bernice Noteboom en Marjan Minnesma de NOS-journaalkijker langs diverse wegen voor ter borging van hun inkomsten. Is het heus al die rampen? Nou nee, want wat voor effect heeft het allemaal nou eigenlijk? Slechts 0,05 graad C. Hier. Hier zijn verstandige woorden van Rozendaal naast al die bezweringsformules: Tegelijkertijd genereert stoppen met Parijs veel geld waarmee allerlei nuttige dingen gedaan kunnen worden. Bijvoorbeeld geld stoppen in onderzoek naar o.a. thorium-kernenergie.

Angstindustrie is een industrie die drijft op veronderstelde onwetendheid en laksheid om het nodige rekenwerk te doen: wie weigert het rekenwerk te doen, is gedoemd onzin te vertellen. Ik vermoed dat heel wat verdienmodellen die uitsluitend op subsidie zijn gebaseerd, herbezien zullen moeten worden, omdat heel wat ervan de generatie na ons niet kunnen leiden naar een positieve economische transitie. Zie Gemini met 1 groene baan die 50 tot 60 banen in de gezondheidszorg verdringt. Vanzelfsprekend durven Pechtold en diens waterdrager Jesse Klaver deze feiten niet publiekelijk uit te spreken. Nu de politieke correctheid hier zo’n dominante rol speelt, hoe denk de VVD over de actie van Trump? De reactie is niet verbazingwekkend, want het is al langer bekend dat de VVD zich aan de wil van Hocus Pas heeft onderworpen i.c. het verdienmodel van de lobby van werkgevers. Het onderstaande onderstreept die waan:

Het Klimaatakkoord van Parijs (2015) is een gesloten akkoord tussen 195 landen, die daarin afspraken klimaatmaatregelen te nemen om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken, tot maximaal 2 graden temperatuurstijging tot 2050. Zo werken we gezamenlijk naar een klimaat neutrale aarde. Met het terugtrekken van de VS uit het akkoord, wordt de opgave ingewikkelder. De VS is een grote uitstoter van broeikasgassen en kan dus ook een groot verschil maken. Maar dit betekent niet dat we het akkoord nu in de prullenbak gooien. Integendeel zelfs, de VVD staat nog steeds achter de doelen zoals die in Parijs zijn afgesproken en we zullen ons daar hard voor maken.

Dat kunnen we niet alleen. Daarom is het goed dat we binnen Europa ook achter de gezamenlijke doelen blíjven staan. Net zoals grote landen als China en India dat ook doen. De uitwerking van het akkoord vindt gaandeweg plaats, maar zolang wij onze verantwoordelijkheid nemen, komen we stapsgewijs in de buurt van die klimaat neutrale aarde. We hebben immers maar één aarde en daar moeten we zuinig op zijn. Dat Trump dit niet ziet, betekent overigens niet dat ze dat in de hele VS niet zien. Het bedrijfsleven gaf al aan teleurgesteld te zijn. In de verschillende Amerikaanse staten en steden zien we initiatieven van bedrijven die zich duurzaam inzetten schoner milieu én winst in hun portemonnee. Lokale wetgeving maakt het mogelijk om daarmee door te gaan. En dat is mooi om te zien. Wij gaan door.

Hoe kun je het bedenken? De verkiezingen van 15 maart wijzen overtuigend naar een centrum rechtse voorkeur. Echter door de ongefundeerde bluf van links, het gebrek aan ruggengraat bij de VVD en vooral democratische realiteitszin, dreigt nu een ondemocratische kongsi te ontstaan die mede is opgeofferd aan de waan van de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming). De posting van Bart Verheggen op Climategate laat een keur aan vooringenomen bezweringsformules zien om de lezer bang te maken. Informatie kan door framing of door weglating van een verklarende factor in een heel ander daglicht komen te staan. Verheggen neemt geen afstand van de uitspraken van het KNMI die als feiten worden gebracht, maar speculatie zijn. De brede wetenschappelijke wereld, wat deze ook moge zijn, is het onwetenschappelijke autoriteitsargument waarmee Verheggen zijn posting onderbouwt. Verder schrijft Verheggen: De opwarming sinds 1950, voornamelijk veroorzaakt door de mens, speelt hierbij natuurlijk een rol. Het KNMI verwacht deze zomerse dagen in de toekomst toe zullen nemen en ook dit wordt mede bepaald door de onze broeikasgasemissies. Jazeker zijn wij mensen dus verantwoordelijk

Verheggen voegt zich met deze uitspraak geheel naar de uitspraak van het IPCC, hetgeen geen wetenschappelijk argument is, maar een autoriteitsargument en speculatie op basis van modellen die gebleken niet deugen, noch in forcasting noch in hindcasting. Het is warmer op Spitsbergen dan in de afgelopen 250 jaar. O jee, is me dat schrikken na het einde van de Kleine IJstijd. Nooit gehoord van de De Vries-cyclus. De alarmistische wereld zal er echter toch aan moeten wennen, dat hun quasi wetenschappelijke uitspraken niet meer als vanzelfsprekend worden aangenomen. Het tijdperk van dergelijke bluf begint zijn einde te naderen zoals de heksenvervolging eindigde enkele eeuwen geleden.

Ook de heilig en moreel verontwaardigde uitspraken door diverse wereldleiders zijn niet gebaseerd op diep inzicht in de fundamentele natuurkundige processen die ten grondslag liggen aan de natuurlijke cycli en de atmosferische processen. Alle uitspraken te dien aanzien berusten op onkunde en een eigen agenda. Het is de taak van sceptici om hierop te wijzen; en dit is wat wij dan ook doen. De veronderstelde zeepbel van alarmistische quasi zekerheid heeft Trump doorgeprikt: ga terug naar de tekentafel en doe eindelijk eens je werk. En ja, schrik en ontkenning zijn bekende reacties. Nog lang helaas zal de burger bij de neus genomen worden. Ook hier was het eerst € 3,5 miljard kosten van het Nationaal energieakkoord, toen € 18 miljard, toen € 73 miljard en nu € 200 miljard. Om dit verdienmodel in stand te houden wordt de burger door Hocus Pas als de belichaming van het Eco Industrieel Complex in de ban van verlammende angst gehouden. Jawel, ook Scientific American is er mee besmet en maakt zich hiermee ongeloofwaardig als betrouwbare wetenschappelijke bron. Misschien toch maar mijn abonnement opzeggen? Dit is wat ik verder lees:

But the hysterical overreaction is instructive, because somehow the backers of the global warming cause can’t manage to remember the scientific substance of their own claims—or much of anything else about the science and history of the climate. If they did, they might know that there is absolutely no reason to think the very viability of life on Earth is at stake. Anyone with even a cursory knowledge of the geological record knows that the atmosphere has previously had far higher levels of carbon dioxide, particularly during the years when life originated. The Earth has also been far warmer during periods when life was even more abundant. That’s where all the vegetation came from to support giants like the dinosaurs.

But it’s so comically exaggerated, so over the top, that it actually has the opposite effect. It convinces a lot of us that claims about global warming have become a hype machine stuck at its maximum setting. This looks less like science than like a crackpot doomsday cult perpetually claiming that the end is nigh.

Dit lijken mij verstandige woorden, want de betovering door Hocus Pas is zo krachtig dat het een hele toer is om de hersenschimmen te onderscheiden van echte wetenschap alsmede triviale politieke, economische en financiële belangen. Hocus Pas had maar wat graag de wereld geregeerd, maar daar is nu een stokje voor gestoken. Het Economic World Forum, het IPCC en de VN doen verwoede pogingen onder de erfenis van Maurice Strong, maar het is geen verkeerde gedachte om vraagtekens te zetten bij het streven naar een wereldregering, zeker op basis van een hersenschim. Planet First? Dit is flauwekul gebaseerd op achterhaald alarmisme.

Laten wij deze realiteit niet uit het oog verliezen, want de hazen lopen hun eigen weg. En zo hoort het: