The ‘alternative facts’ van de nep klimaat factchecker

Vrijdag 3 maart 2017

Een gastbijdrage van Gert/Jaap van Ulzen

Bij het VVD congres afgelopen november 2016 heb ik een amendement ingediend op het concept verkiezingsprogramma om de verwijzing naar ‘meer extreme regenval‘ en [versnellende] zeespiegel rijzing daaruit te verwijderen. Hier onder dat amendement en het is met een positief advies van het bestuur vrijwel unaniem overgenomen.

De afgelopen dagen ontstond daarover de nodige consternatie, onder andere in het klimaat gevoelige dagblad Trouw https://www.trouw.nl/groen/vvd-schrapt-zin-over-klimaatverandering-na-kritiek~a401a357/ maar ook bij de groene vrienden van joop.nl en de website Sargasso.nl en vele anderen. Wat uiterst merkwaardig is, want bij de VVD congressen is het journaille altijd uitgebreid aanwezig en zijn die bijeenkomsten openbaar toegankelijk voor leden.

Onze klimaat vrienden vonden het nodig om er een factcheck te doen, welke u hier vindt http://bit.ly/2lYVBzM – die komt tot de conclusie dat e.e.a. ‘onwaar‘ is.

Ik heb zelden zoveel broddelwerk door een factchecker gezien, maar gezien de signatuur van de scribent had ik ook niet anders kunnen verwachten. Het is blijkbaar al te moeilijk om een amendement ordentelijk over te tikken, maar soit. Om te beginnen had de scribent contact met mij kunnen opnemen, ik ben per slot van rekening niet onvindbaar. Maar laat ik het broddelwerk eens punt voor punt nagaan.

Standpunt NNV uit de duim gezogen

Van Ulzen vindt punt 3 het belangrijkst, dus laten we daarmee beginnen. Hij claimt daar dat de Nederlandse Natuurkundige Vereniging recentelijk heeft geconstateerd dat een dergelijke uitspraak prematuur is. Dit is een opvallende uitspraak, omdat dit rechtstreeks ingaat tegen de huidige klimaatwetenschappelijke consensus. We besloten daarom contact op te nemen met de vereniging en we spraken de directeur, Noortje de Graaf. Zij ontkent ten stelligste dat dit het standpunt is van de vereniging. Ze noemt het choquerend dat de zin uit het programma verwijderd is op basis van een vermeend NNV-standpunt en is ontdaan dat de vereniging hiervoor is gebruikt: “Dit is onze mening niet, en het is ook nooit gezegd.”

Blijkbaar heeft Dhr. Joost Berculo gebeld met de directeur van de NNV (Nederlandse Natuurkundige Vereniging), Noortje de Graaf. Zij ontkent ten stelligste dat een uitspraak van de NNV inzake het klimaat prematuur is. Feit is dat de NVV zich (nog) niet uitlaat over het klimaat.

En nu de werkelijkheid. De NVV heeft een commissie benoemd om het bestuur te adviseren inzake het innemen van een standpunt over ‘het klimaat’. Daar was een hoop weerstand tegen omdat veel leden van de vereniging de wetenschap graag zuiver willen houden en zich niet willen lenen tot toetreding tot de klimaat kerk – zie bijvoorbeeld http://www.clepair.net/energie&klimaat-NNV.html

Op 29 oktober 2016 heeft de NVV een klimaat symposium georganiseerd, een beknopt verslag vindt u hier http://bit.ly/2lEk9Lu. Naar aanleiding van dat symposium schreef Prof. dr. J.M. Van Ruitenbeek (de voorzitter van de NNV, de baas van mevr. Noortje de Graaf) het volgende;

Tel daar een eerdere opmerking van dezelfde voorzitter bij op; ‘De brief van de commissie beperkt zich zorgvuldig tot de expertise van de NNV en pleit voor meer investering in onderzoek‘. Of te wel, de NNV wil zich niet branden aan uitspraken over het klimaat omdat de wetenschappelijke mening onder de leden daarover zeer uiteenloopt.

Omdat ik de feiten wél check, heb ik nogmaals nagevraagd bij Dhr. Kees de Lange of mijn weergave juist was (Emeritus hoogleraar natuurkunde, lid van de NNV en voormalig senator). Hier zijn antwoord;

De zinsnede in de toelichting op het amendement luidt;nota bene de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) heeft recentelijk geconstateerd dat een dergelijke uitspraak prematuur is’. Deze zinsnede is dus kwalijk ‘uit de duim gezogen’, maar gewoon inhoudelijk juist. Hoogstens kunnen we constateren dat de directie van de NNV niet op de hoogte was van de communicatie van haar voorzitter prof. dr. J.M. Van Ruitenbeek. Inferieur broddelwerk van de factchecker Dhr. Joost Berculo dus.

Maar we gaan nog even door …

Wél last in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

Dan het tweede argument: “Heviger regenbuien zijn een fictie van het KNMI. In Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk hebben ze er dan ook geen last van.”

Een korte zoektocht levert al direct vele bronnen op die het tegendeel claimen. De regenval in het Verenigd Koninkrijk is de laatste jaren wel degelijk heviger geworden. Ook wordt de kans dat dit in de toekomst vaker gaat gebeuren hoog ingeschat.

België kent “een langzame maar significante toename van de jaarlijkse gemiddelde hoeveelheid neerslag”, en daar “is het jaarlijks gemiddelde aantal dagen met zeer zware neerslag nagenoeg verdubbeld” (bron). Ook de Deutscher Wetterdienst constateert toenemende hitte en regen, en voorspelt die ook voor de toekomstige decennia.

Hier vinden we dus de kern van het probleem bij onze factchecker – uitgaan van de communicatie mededelingen van die weerdiensten in plaats van die mededelingen zelf te checken. We doen dat even bij het KNMI, maar voor de Deutcher Wetter Dienst, KMI et al geldt precies hetzelfde. Hier vinden we de KNMI ideologie inzake ‘meer extreme regen’ http://bit.ly/2mKUzFC

De ‘Climate Explorer’ van de KNMI is een wereld befaamde dataset en dus pakken we die er eens bij om die ‘meer extreme regen‘ te vinden. Hier de Bilt, maar de andere weerstations laten niet een wezenlijk ander beeld zien. Die ‘meer extreme regen‘ is dus gewoon zoek.

In Duitsland hetzelfde verhaal, alleen met het verschil dat de DWD erkent dat de relatie tussen meer/minder extreme regen en klimaat verandering ontbreekt. Het IPCC had ook die conclusie al getrokken. Voor België en het Verenigd Koninkrijk idem.

De bewering dat ‘meer extreme regen‘ een fictie is van het KNMI is dus inhoudelijk juist. Dat Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk er kennelijk geen last van hebben evenzeer.

Onze ‘factchecker’ trekt de volgende conclusie; ‘De conclusie is dan ook dat het VVD-congres zich heeft laten misleiden met twee leugens en één halve waarheid’. Hetgeen veel zegt over het analytisch vermogen van deze factchecker – of het gebrek daaraan.

In werkelijkheid heeft onze factchecker geen contact met mij opgenomen om naar de bronnen te vragen, zich door de directie van de NNV onjuist laten informeren (naar ik aanneem niet bewust) en de uitingen van de weerdiensten klakkeloos voor waar aangenomen. In plaats van zelf de onderliggende dataset(s) te raadplegen. De twee leugens en halve waarheid, blijken drie verifieerbare waarheden te zijn.

Of het VVD congres zich heeft laten misleiden laat ik aan de lezer. Of onze factchecker de kluit belazert evenzeer. Pretentieuze onzin en basale feiten negerend is het in ieder geval wel.

Dit artikel verscheen ook op: http://gertjaap.van-ulzen.nl/blog/?p=1922