Hoorzitting Ammoniak

Woensdag 15 februari 2017

Een bijdrage van Geesje Rotgers

Op 20 januari hebben Jaap Hanekamp en Marcel Crok hun ammoniakonderzoek, dat zij samen met de Amerikaanse wetenschapper Matt Briggs hebben uitgevoerd, gepubliceerd. Het onderzoek is te downloaden van: www.v-focus.nl/2017/01/25-jaar-ammoniakbeleid-zonder-meetbaar-resultaat/

Veel media besteedden aandacht aan het onderzoek. Filmmakers Huib Schoonhoven en Karen Kuiper legden het onderzoek vast op beeld:

 

Op 24 januari werd het onderzoek aangeboden aan de Tweede Kamer door de sectororganisaties (donateurs). Ook hiervan maakten Huib en Karen opnamen:
 

Daarop besloot de Tweede Kamer een hoorzitting te organiseren over het ammoniakbeleid in Nederland. Deze vindt plaats op woensdag 22 februari van 12.30 – 14.00 uur.  Deze is openbaar en iedereen is hier van harte welkom (legitimatie is verplicht):  www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2017A00215