Update KNMI-scenario’s

22 augustus 2016

De afgelopen maanden heeft Marcel Crok, naast het ammoniakonderzoek dat hij samen met Jaap Hanekamp doet, gewerkt aan het rapport over de KNMI-scenario’s dat hij maakt in opdracht van de Groene Rekenkamer.

24 donateurs hebben dit onderzoek dankzij hun ruime giften mogelijk gemaakt en brachten binnen 10 dagen het benodigde bedrag bij elkaar. Mede door drukke werkzaamheden van Marcel heeft het onderzoek langer geduurd dan de bedoeling was.

Een deel van het rapport is nu klaar. Tot nu toe heeft Marcel de klimaatmodellen voornamelijk gefileerd op mondiale schaal. De eerste conclusie van Marcel is dat klimaatmodellen op mondiale schaal tal van gebreken vertonen en bovendien de opwarming over de laatste 35 jaar al aanzienlijk overschatten. Klimaatmodellen lijken overgevoelig voor broeikasgassen. In de rest van het rapport zal Marcel inzoomen op de situatie in Nederland en West-Europa. Tenslotte kijkt hij hoe de KNMI-scenario’s in de praktijk worden toegepast.

Inleiding door Marcel Crok
Het KNMI publiceerde in 2014 nieuwe klimaatscenario’s voor Nederland, de zogenoemde KNMI Next scenario’s. Deze scenario’s geven aan hoe het klimaat in Nederland zich de komende eeuw mogelijkerwijs zal gaan ontwikkelen en worden gebruikt om na te denken over klimaatadaptatie. De uitkomsten van de KNMI-scenario’s laten weinig aan de verbeelding over. Hieronder enkele passages uit de brochure die bij de lancering van de scenario’s werd uitgebracht:

“De temperatuur in Nederland zal verder stijgen.”
“Op jaarbasis ligt de opwarming in Nederland tussen 1,0 en 2,3 graden rond 2050 en kan oplopen tot 3,7 graden in 2085. De toekomstige winters in Amsterdam kunnen meer gaan lijken op de huidige winters in Bordeaux.”
“De hoeveelheid neerslag zal gemiddeld verder toenemen.”
“Het tempo van de zeespiegelstijging neemt toe. (…) Voor 2050 zal er een stijging tot 40 centimeter zijn ten opzichte van 1981-2010. Rond 2085 zal de zeespiegel aan de Nederlandse kust tot 80 centimeter hoger liggen.”

Horeca-uitbaters aan de Hollandse kust zullen de vlag uithangen als deze prognoses uitkomen, hoewel ze liever zullen hebben dat de Nederlandse zomers op die van Bordeaux gaan lijken in plaats van de winters.

Maar zonder gekheid, let op het taalgebruik in bovenstaande claims. We verwachten van wetenschappers altijd veel mitsen en maren en waarschijnlijkheden. In de brochure niets van dat al. De temperatuur zal stijgen, de opwarming in 2050 ligt tussen de 1,0 en 2,3 graden Celsius, de neerslag zal toenemen en de zeespiegel gaat versnellen.

In dit rapport zullen we onderzoeken hoe realistisch zulke uitspraken zijn. Uiteraard is het rapport, dat tot stand kwam met een bescheiden budget, geen uitputtend assessment van de klimaatscenario’s. Dat zou onmogelijk zijn. Het rapport is meer te beschouwen als een discussiestuk, een essay, waarin ik gebruikers van de scenario’s wil wijzen op de kanttekeningen die je bij de scenario’s kunt plaatsen. Ik hoop het blikveld van de lezer wat dat betreft vooral te verbreden.