De ingewanden van een karper

Vrijdag 3 juni 2016

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Waar staan wij? Dit is iets wat een weldenkend mens zich in alle gemoede afvraagt bij al dat klimaat- en energiealarmisme waarmee de media de murwgeslagen burger dag in dag uit bestoken. Het is bij dit alles nog maar zeer de vraag welke waardering de burger nog kan opbrengen voor de wetenschap, met name een gerenommeerd instituut als het KNMI.
Ik vermoed dat meer mensen dan verondersteld zich afvragen waar het KNMI mee bezig is.
Nog niet zo lang geleden was het code oranje voor het klimaat. Hoe onwetenschappelijk kan een dergelijke uitspraak zijn?
Modellen, waar het KNMI zich op baseert, zijn slechts hypothesen die pas door meetresultaten in de toekomst kunnen worden getoetst. Zo ver is het nog lang niet en dus zeker geen reden om beleidsadviezen op te stoelen, alsof modellen de toekomst met zekerheid weergeven.
Hoe onwetenschappelijk kun je zijn? Hoe onwetenschappelijk en maatschappelijk onverantwoord kun je bovendien handelen door dergelijke ongetoetste hypothesen als feiten via het NOS-journaal te laten rondbazuinen?

Het KNMI wordt wel door gemeenschapsgeld gevoed. Als belastingbetaler krijg ik echter in ruil onwetenschappelijk alarmistische kletspraat voorgeschoteld met name bij monde van Gerrit Hiemstra die niet moe wordt elk stormpje, hittegolf of zware regen toe te schrijven aan klimaatverandering. Hij heeft schijnbaar nog gelijk ook, maar hij is zich bliksems goed bewust van de antropogene connotatie in zijn berichten. Hij is dus niet onafhankelijk, maar als wetenschapper onbetrouwbaar. Hij is zich klaarblijkelijk niet bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Waarom doet de leiding van het KNMI hier niets aan? Immers, er is geen enkel bewijs voor een dominante antropogene invloed op het verloop van klimaatverandering na afloop van de Kleine IJstijd.
Vooralsnog geven de metingen gegronde aanleiding voor verwerping van die antropogene dominantiehypothese. Vooralsnog is men niet verder gekomen dan het produceren van een spaghettiberg klimaatmodellen die alle gebukt gaan onder de gemeenschappelijke tekortkoming: statistische onvoorspelbaarheid. Het zijn maar modellen die op geen hoger niveau staan dan de voorspellingen die men ooit maakte binnen astrologie (nog steeds overigens), de kristallen bol of het lezen van de ingewanden van een karper. De milieuorganisaties staan met hun doemdenken en alarmistische propaganda slechts op dit zelfde niveau. Dit is ook wat Hiemstra doet op het NOS-journaal. Hecht de leiding van het KNMI meer aan politieke correctheid om subsidie te borgen dan aan waarheidsbevinding wat toch de kerntaak zou moeten zijn?

Hoe komt het dat beleidsmakers zo ver zijn afgezakt om dit niet te doorzien? Ik vrees dat hun wetenschappelijke ongeletterdheid en gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, lees: moreel inzicht, domineert als gevolg van ideologische trouw i.p.v. gezond verstand. Elke vorm van de kernwaarden van wetenschapsbeoefening is hier dan ook zoekgeraakt: Hoe weten wij? Waarom geloven wij? Welk is het bewijs hiervoor?

En maar roepen dat alle regenoverlast komt door de klimaatverandering. Zou zo maar eens kunnen, want het klimaat verandert permanent en wateroverlast is van alle tijden. Dit geldt ook voor hittegolven, stormen, droogte etc. Ja, hier kunnen veranderingen in optreden, allemaal heel aardig, maar waar is het bewijs van de dominante menselijke invloed? In plaats hiervan wordt de burger overspoeld met PR-geweld uit de koker van NGO’s, lobbyisten, groene volgelingen en publiciteitsgeile wetenschappers die geen verantwoordelijkheidsbesef hebben. Dit is de tot weinig optimisme stemmende conclusie. Deze is helaas niet het enige.

Via de media staat de burger al decennialang bloot aan alarmisme, iets wat spijtig is nadat in de periode ervoor inzichten doorbraken dat er sprake was van toenemende milieuschade. Regel- en wetgeving waren toen het gevolg en met succes zodat er geen reden meer was voor alarmisme. Of de milieubeweging hier uitsluitend de initiator van was, is overigens de vraag. Ook bedrijven zelf kwamen tot een ander inzicht, ook vanuit competitief voordeel en vermijden van claims in de toekomst. De milieubeweging is bovendien te ideologisch gedomineerd en te onwetenschappelijk om betrouwbaar geacht te worden.
Dit blijkt uit het opvoeren van alarmisme waar daar geen reden voor is, met name de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming). De milieubeweging is slechts een multinationale lobbyist gebleken als Shell, Exxon, Unilever etc in het Brusselse. Het wekt bevreemding op dat de invloed van alarmisme in het algemeen en die van de milieubeweging zo groot is binnen de Nederlandse en Europese politiek omdat elk wetenschappelijk bewijs voor dat alarmisme tot op heden ontbreekt. Is men dan zo dom? Zeker is dat o.a. de milieubeweging en fondsenafhankelijke instituten handig gebruik maken van het ontbreken van wetenschappelijke geletterdheid bij diverse van onze volksvertegenwoordigers.
Hoe ver bezijden de wetenschappelijke waarheid ligt immers de door het IPCC in het verre verleden maar inmiddels herroepen verwachte temperatuurstijging naar 6 graden die de heer Jan Vos (PvdA) nog steeds verkondigt? Wat beweegt deze man om dergelijke onzin te verkondigen? Kan hij daarom wel als een betrouwbare volksvertegenwoordiger worden beschouwd? Het is een schande dat een dergelijke volksvertegenwoordiger zulke onzin vertelt. Het is ook een schande dat van Tongeren op een strand roept dat windmolens de onafhankelijkheid van Russisch gas bevorderen. Waar is het overtuigende bewijs voor? Zeker is wel dat hier sprake is van links populisme. Ik denk aan de ketel en de pot. Links zou eens zijn toon moeten matigen en zich minder als de hoeder van de morele waarden van deze maatschappij moeten opwerpen, omdat het tegendeel eerder van toepassing is.

De meest interessante vraag is wat mensen beweegt om aan te haken bij de talloze doemscenario’s terwijl elk wetenschappelijk bewijs ervoor ontbreekt. Ik ben geen psycholoog, maar ik realiseer me wel dat gezond sceptisch verstand een zeldzaam goed lijkt. Het is dus de vraag of onze Overheid er goed aan doet gehoor te geven aan de roep van wetenschappelijk ongeletterde en ideologisch verblinde lieden. Er is immers een generatie na ons waarvoor wij verantwoordelijkheid dragen. Het valt niet moeilijk te constateren dat er een brede kloof gaapt tussen ideologie c.q. afhankelijkheid van overheidsgelden, en onafhankelijke wetenschappelijke waarheidsbevinding.

Hier staan wij dus. De AGW-hypothese is verworpen, maar hoe het echt zit, kan ook niet worden aangetoond. Niets mis mee, maar stop dan wel met ideologisch getinte adviezen aan beleidsmakers terwijl elke wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Laat ik concluderen dat de transitie van onze maatschappij thans in verkeerde handen is. Het is niet aan Greenpeace, Urgenda, Rotmans c.s. om uit te maken hoe ik zal moeten leven in 2030 als ik dit nog mag meemaken. Ondanks de spectaculaire vorderingen binnen de klimaatwetenschap komt het voorspellend vermogen van de bejubelde modellen nog niet boven het lezen van de ingewanden van een karper. Niet direct iets om beleid op te baseren.