Valse focus – offshore wind bespaart CO2 tegen € 283,- per ton

Zondag 24 april 2016

Een gastbijdrage van Gert-Jaap van Ulzen

Heel duurzaam Nederland wenst de CO2 uitstoot te verminderen want CO2 is een levensbedreigend geur- en reukloos gas, waar het klimaat van moeder Aarde van naar de klote gaat.

Dat de glastuinbouw met behulp van omgekeerde airco’s hun kassen vol spuiten met CO2 (onder de noemer ‘groene’ CO2, je bedenkt het niet) omdat de plantjes daar beter van groeien vertelt niemand. Dat de actievoerders van Greenpeace bij de nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte niet allemaal bewusteloos zijn geraakt en aan het zuurstof zijn gezet, berust op toeval.

Iedereen die zich ook maar enigszins in de materie verdiept weet het. CO2 is géén milieuvervuiling, geen gif en de klimaatgevoeligheid voor CO2 is minder dan marginaal. Moeder Aarde weigert domweg serieus op te warmen door menselijke CO2 uitstoot, hoe graag we dat ook zouden willen. Maar de klimaatgekte gaat doorrr …

De Haag heeft bedacht dat het verminderen van CO2 het beste kan door voluit in te zetten op hernieuwbare energie, met name wind en zonnestroom. Dat je met weersafhankelijke energie géén baseload op het net kunt vervangen, kan ieder weldenkend mens ook zelfstandig bedenken. Het probleem is dan ook niet de productie van energie, maar de opslag daarvan en géén Tesla batterij komt ook maar in de buurt van wat nodig is.

De CO2 uitstoot in Duitsland, Denemarken en Nederland neemt dan ook alleen maar toe met de toename van wind- en zonnestroom, zie hier. Een tender om back-up stroom in Engeland te garanderen werd nota bene gewonnen door de leverancier van dieselgeneratoren.

Maar laten we de groene gedachte eens volgen, dat met windenergie de uitstoot van CO2 vermeden wordt. Wat kost dan zo’n vermeden ton CO2 – me dunkt we willen toch met de beperkte middelen wel zoveel mogelijk CO2 vermijden? Nou, nee. Niet echt dus …

Men neme als voorbeeld het windpark Gemini ten noorden van Ameland & Schiermonnikoog. Het failliete Econcern met – Dhr E. Nijpels als commissaris – lag aan de grondslag daarvan. De curatoren van Econcern hebben recent nog een buitengewoon onaangename dagvaarding bezorgd op het bureau van onze borger van het energie akkoord, maar dat terzijde. Dhr. Loek Hermans heeft voor minder afscheid moeten nemen.

Gemini bestaat uit 600 MegaWatt aan wind vermogen en ontvangt daarvoor vanuit de SDE+ regeling jaarlijks grofweg € 300 miljoen aan subsidies via uw energierekening. Volgens het CBS was de productiefactor voor wind op zee vorig jaar 36% – grofweg een derde van het windvermogen op zee kan worden geconverteerd naar stroom. Gemiddeld wordt er door klassieke energiecentrales 560 gram CO2 uitgestoten per kiloWattUur elektriciteit (Duitsland 2015).

Gemini produceert 600 Megawatt x 8760 uur per jaar x 36% = 1.892.160 MegaWattUur per jaar en vermijdt daarbij de uitstoot van 1.059.610 ton CO2. Met € 300 miljoen subsidie jaarlijks wordt volgens de groene gedachte een hoop CO2 bespaard en wel tegen een kostprijs van € 283,- per ton. Een zelfde reken-exercitie voor zon levert een kostprijs op van € 174,- per ton vermeden CO2 uitstoot.

CO2-per-ton
Alleen is de marktprijs van CO2 maar € 5,-. Met € 300 miljoen subsidie jaarlijks kan ik dus 56(!) keer meer CO2 van de markt halen, dan wanneer ik een offshore windpark bouw. En de doelstelling was toch minder CO2 en niet meer windstroom …

Dit artikel verscheen ook op http://gertjaap.van-ulzen.nl/blog/?p=1649