Het Waanzinnige Decennium

Donderdag 24 maart 2016

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Ooit ging Europa gebukt onder de Waanzinnige 14e eeuw. Het meest afgrijselijke tijdperk van de Europese geschiedenis geteisterd door de kou van de Kleine IJstijd, de door ratten verspreide builenpest, godsdienstwaanzinnige flagellanten, brandschattende bendes, honger, misoogsten, veepest en bijgeloof in heksen.

In het huidige 2e decennium van onze eeuw lijkt diezelfde waanzin op het Europese toneel terug te keren. Popperiaanse klimaatwetenschapsbeoefening lijkt getroffen door een dodelijke builenpest verspreid door de milieubeweging. De door de Overheid gebrandschatte burger/belastingbetaler staat steeds meer in de kou en verliest aan koopkracht. Tientallen Gutmensch-politici en – hoogleraren waren als flagellanten van de Groene Kerk rond oproepend tot boetedoening voor onze ‘zonden’. Het bijgeloof van CO2 is de 21e-eeuwse versie van de heks die een catastrofale opwarming teweeg zal brengen zoals de door heksen veroorzaakte veepest in de 14e eeuw. Dit bijgeloof heeft velen van onze volksvertegenwoordigers thans behekst, zodat zij niet de moeite nemen om uit te vinden hoe het echt zit. Zij zijn slechts kritiekloze volgelingen van het IPCC en Greenpeace. Ditzelfde bijgeloof wordt schoolgaande kinderen opgedrongen. Ook de burger/beslastingbetaler wordt door deze indoctrinatie misleid en gekneed tot een gedweeë volgeling van dat CO2-bijgeloof opdat deze bereid is koopkracht te offeren aan de Groene Kerk gelijk de Kerkelijke belasting van weleer.

Onherroepelijk zal dat CO2-bijgeloof ten koste gaan van de komende generaties. Deze zullen met een buitensporige staatsschuld opgezadeld worden, een ongekende schroothoop aan waardeloze windturbines en een catastrofale achterstand op het gebied van duurzame energietransitie, namelijk kernenergie en wie weet wat meer? En last but not least, valt te vrezen voor een planeconomische dictatuur qua schadelijkheid vergelijkbaar met de Grote Sprong Voorwaarts van Mao. Het optreden van linkse partijen in de afgelopen tijd biedt een nog bescheiden kijkje op wat ons te wachten kan staan, wanneer zij hun gang kunnen gaan.

Het meest betreurenswaardige is de medewerking door de media. Met name het NOS-journaal heeft zich opgeworpen als heraut van de Groene Kerk. De ijverigste volgeling, weerman Hiemstra, bestond het weer eens om vol triomf te oreren dat het nog nooit zo warm was geweest in het Arctisch gebied. Kunst, na de Kleine IJstijd en het begin van de metingen alsmede in een El Niño-jaar. We zullen maar niet vragen hoe het zat tussen 800 en 1200 daar. Nog bonter maak de NOS het met dit artikel:

Ik citeer uit het artikel: Naar schatting 90 procent van de nieuw opgewekte elektriciteit vorig jaar is op duurzame wijze geproduceerd. De helft bestond uit windenergie.

Pardon!!?? 90%, 45% wind? Laten we ’s werelds leidende bron er maar eens bij halen waar ook het IEA uit put.

De gezamenlijke bijdrage van non-fossiele brandstoffen (hydro kern, wind, zon geothermie, biomassa) in 2014 aan de elektriciteitsproductie was 33%. De bijdrage van wind is 3% (1% van zonnepanelen). Dit is nog geen tiende en geen 50% van die 33%. Het citaat van de NOS is derhalve incorrect. Het concept van correcte objectieve informatie is door de NOS verlaten toen de Groene Kerk het voor het zeggen kreeg. Voorproefje van Erdogan’s zeggenschap over de media? Hier lijkt het op. Het getuigt in elk geval van maatschappelijk Onverantwoord Ondernemen. Ook werd door het NOS-journaal het idee verkondigd –als vaststaand feit gesuggereerd- dat de Nederlandse huishoudens met autoaccu’s geheel zelfvoorzienend konden worden.

Aandoenlijk was ook de reportage over Ameland:

Ja ja, in december bij slecht weer zijn we zelfvoorzienend. Gelooft u het? Vervolgens kwam de PvdA met het idee om alle fossiel gestookte transportmiddelen te verbieden. Twee gedachtes strijden om voorrang. Ofwel, heeft een geestelijke builenpest de hersens van voorlieden van dit marginale partijtje aangetast? Of is het een wanhoopsoffensief om het pluche te behouden, zoiets als Der Untergang? In beide gevallen is sprake van een ernstig misconcept van hoe maatschappelijke vooruitgang d.m.v. transitie werkt. Het is hoe dan ook Maatschappelijk Onverantwoord Ondernemen. Positieve ontwikkelingen van maatschappelijke vooruitgang komen namelijk van onderaf, niet van bovenaf door opgelegde plannen of verboden. Dit is ook nu het geval vanwege de exorbitante kosten vermorst aan inferieure techniek. Van Groene Kerk-flagellanten als de PvdA, GroenLinks en D66 valt dan ook niets te verwachten waar het een duurzame maatschappij betreft waar ook de komende generaties profijt van hebben. Zij zijn niet in staat hernieuwbaar als technisch inferieure ideologie te onderscheiden van duurzaam dat al sinds de mensheid bestaat, omdat ze kennelijk geen benul hebben van zoiets eenvoudigs als vermogensdichtheid, de prestatie in Watt per benodigde vierkante meter om de gewenste energieproductie te kunnen leveren:

Vermogensdichtheid

Er is weinig fantasie nodig om te begrijpen dat met hernieuwbare energiebronnen, zijnde wind en zon, niets bereikt kan worden. Daarbij zijn wind en zon ook nog eens weersafhankelijk zodat opslag noodzakelijk is. Het komt dan ook hierop neer: wie zou een auto kopen die 70% van de tijd niet start? Wanneer het ding het wel doet is onbekend. Bovendien kan dat ding er zomaar mee ophouden wanneer je op de snelweg zit. Kortom, je moet wel een zeer gewiekste louche autoverkoper zijn om dergelijke troep aan te willen smeren. Waarschijnlijker dan ook biedt alleen dwang, dictatuur, uitkomst om die rotzooi op te dringen door de burger in feite af te persen met de idee dat deze er toch zelf voor gekozen heeft. Deze laatste keuze is dubieus met dank aan de NOS, het IPCC en de milieubeweging. Met democratie heeft dit weinig uitstaande, wat het tot een oneigenlijk argument maakt voor de bewering dat we er zelf voor hebben ‘gekozen’. Noord Koreanen zijn ook heel blij met de zegeningen van het regiem, want ze weten niet beter. Hoe het zij, onvermijdelijk geldt het volgende:

Eroi

Bovenstaand overzicht bevestigt dat hernieuwbaar, met uitzondering van windenergie en CSP dat inmiddels ter ziele is, zonder de noodzakelijke energieopslag niet in staat is onze Westerse maatschappij in stand te houden, economisch, ecologisch noch maatschappelijk. Die opslag bestaat nauwelijks en is onvoorstelbaar duur i.t.t. die van de fossiele en kernbrandstoffen. Dit is wat het NOS-journaal, de PvdA, GroenLinks en D66 in het kader van ‘democratische meningsvorming’ niet vertellen, vermoedelijk omdat ze het niet (willen) begrijpen.

Zie de bron van het PvdA-plan om alle fossiel gestookte voertuigen te verbieden.

When the German government foresees the death of the combustion engine within the next 14 years, even though electric cars have failed to sell so far, it shows us the newly acquired level of radicalism that their climate-political demands and expectations have taken on”.

When examining the catalogue of measures proposed in the Environment Ministry’s bill, one has to wonder if the German government has any remaining connection left to reality. If this bill does not get watered down severely – very severely, then Germany may find itself needing a wall to keep the citizens and companies in – and not refugees out. It’s mind-boggingly radical and extreme. Germany’s Ministry Of Environment obviously does not have a balanced panel of advisors, but rather one likely made up of only extreme environmental activists.

Het is ongewenst, maar helaas gebruikelijk, om een failliet beleid af te dwingen door middel van dictatuur; zie Mugabe. In ons geval geldt de Crisis- en Herstelwet om het fiasco van de inferieure technieken wind en zon door te drukken. Kennelijk is dit belangrijker dan de toekomst van de volgende generaties. Hernieuwbaar heeft staatsmanschap en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gemarginaliseerd. Tja, en dan werden wij via het NOS-journaal verblijd met het nieuws dat met die wonderbaarlijke Tesla-accu wij het totale huishoudelijk gebruik van elektriciteit zouden kunnen dekken. Geheel en al gratis? Een aardig nieuwtje voor wie het is ontgaan.

Mogen wij ons als nieuwste loot aan de boom der eco-misleiding verwelkomen de stelling van de heer Arno Bonte, raadslid van GroenLinks te Rotterdam. “Met twintig van die windmolens maken we de vijf kolencentrales in de Rotterdamse haven definitief overbodig”, jubelde raadslid Arno Bonte.

Ik probeer te vatten wat Bonte bedoelt. In de Maasvlakte staan deze kolencentrales volgens deze lijst.

Samen goed voor ruim 1,8 GW. Dit zijn 3 centrales, gemiddeld dus 600 MW. Dus 3 GW voor 5 van dergelijke centrales. Nu dan, uitgaande van Bonte’s 20 superwindmolens, 8 MW per stuk volgens de laatste berichten, komen we tot het volgende.

Deze leveren gezamenlijk 420 GWh bij een productiefactor van 30% (gebruikelijke is 24%). Die 5 kolencentrales, uitgaande van een productiefactor van 85% leveren 22.338 GWh. De superwindmolens van de heer Bonte leveren dus 1,9% van die 5 kolencentrales. Hierbij is het rekenwerk gedaan waar de heer Bonte eerder om werd gevraag, maar dat hij tot op heden niet kon/wilde geven. Het komt kennelijk niet bij Bonte op dat het vaak te weinig of te veel waait. Vandaar die verschillen in productiefactor. En daarnaast, een windmolen houdt het amper 15 jaar vol, een fossiel gestookte centrale haalt makkelijk 40 jaar. Zoals gebruikelijk neemt GroenLinks het niet zo nauw met de waarheid, maar dit is exemplarisch voor het optreden van de gehele Groene Kerk, met name de milieubeweging en links. Als GroenLinks het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ernstig had genomen, had men de heer Bonte teruggefloten. Dit is niet gebeurd. Het belang van de toekomstige generaties is voor GroenLinks c.s. kennelijk van ondergeschikt belang. Behoud van pluche, geld, macht, onderzoeksgeld, status als Gutmensch en stemvee zijn kennelijk de primaire doelen. Het lijkt me eerder misbruik van democratie dan eerbiediging ervan door waarheidsgetrouwe informatie. Is de tesla-accu al met stille trom afgevoerd, er is gegronde reden om te stellen dat de Energiewende ook bezig is te gronde te gaan.

Concluderend: Het moet uit zijn met het al dertig jaar lang Maatschappelijk Onverantwoord Ondernemen dat hernieuwbaar kenmerkt. Hernieuwbaar is de moderne Dodo.