Kolencentrales niet sluiten, maar moderniseren

Dinsdag 10 november 2015

Een gastbijdrage van Gert-Jaap van Ulzen

Het sluiten van kolencentrales in Nederland is een zinloze exercitie en heeft hoogstens een cosmetisch waterbed effect. Kolenstroom is op kernenergie na, de goedkoopste manier om stroom te produceren en blijft dat ook nog voor de komende decennia.

Door de Schaliegas revolutie in Amerika zijn niet alleen de CO2 emissies daar fenomenaal gedaald, maar zitten de kolenmijnen met enorme overproductie. De prijzen zijn gekelderd. Het is voor exploitanten van kolen centrales nu mogelijk om tegen een vaste (lage) prijs voor de komende 30 jaar die kolen af te nemen. Daarmee is het prijs-risico uit de markt genomen. De prijs van kolenstroom gaat dus niet stijgen maar waarschijnlijk zelfs nog verder dalen.

Door in Nederland (maar ook in Duitsland) de kolencentrales te sluiten, zal de vervanging bestaan uit met name duurdere gascentrales. Vervanging door wind- of zonnestroom is een illusie, windstroom en zonnestroom zijn vele male duurder dan stroom uit een gascentrale en blijven dat ook. Bovendien hebben we ook stroom nodig wanneer het niet waait of donker is.

Door het sluiten van de kolencentrales zullen de productiekosten van elektriciteit op macro niveau dan ook stijgen. Duitsland dient daarbij als voorbeeld zo niet schrikbeeld – circa 800.000 Duitsers kunnen de energie rekening niet meer betalen, energie armoede.

Voor de energie intensieve industrie (denk aan staal en chemie) zijn die stijgende stroomprijzen aanleiding om de productie te verplaatsen naar landen waar die stroom goedkoper is. Dat is het geval in Amerika, maar vooral in Azië (China & India). Die landen willen uw werkgelegenheid graag hebben. Laten China en India nou net die landen zijn waar in hoog tempo kolencentrales in enorme hoeveelheden worden bijgebouwd. Alleen al China en India bouwen er samen voor 1080 Gigawatt aan vermogen,  kolencentrales bij dit decennium. Nederland sluit voor circa 3 Gigawatt aan kolencentrales, tel uit je winst.

De CO2 uitstoot beperking die wij bereiken door het sluiten van Nederlandse kolencentrales wordt ruimschoots gecompenseerd door wat er in Azië bijkomt. Alleen spreekt de werkgelegenheid die uit Nederland vertrokken is, straks voornamelijk Chinees. Er is voor Tata steel geen enkele noodzaak om in IJmuiden te blijven zitten.

Wie in Nederland CO2 uitstoot wil beperken, moet onze kolencentrales niet sluiten maar vervangen door nieuwe of de oude moderniseren. Moderne kolencentrales halen een energie efficiency die circa 15% hoger is dan voorheen. Wil Nederland de CO2 uitstoot beperken met 15% kun je beter met 15% minder kolen dezelfde hoeveelheid stroom produceren.

Het moderniseren van de huidige verouderde kolencentrales is niet gratis, maar beduidend goedkoper dan het aanjagen van windparken op zee. Een grove schatting leert dat je met één jaar subsidie voor windenergie, alle zes de verouderde Nederlandse kolencentrales weer up to date kan hebben. Sterker nog, je realiseert een belangrijk deel van de CO2 doelstellingen en hebt die windparken op land en zee helemaal niet meer nodig.

Maar ja, rendementsdenken & economisme …

Dit artikel verscheen ook op: http://gertjaap.van-ulzen.nl/blog/?p=1468