Profetes van Parijs of rattenvanger van Hamelen

Zondag 1 november 2015

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Wij mogen ons binnenkort verheugen op een aangepaste versie van de bedevaart naar Santiago, namelijk de voettocht van klimaat-flagellante mevrouw Minnesma naar Parijs.
Het doel van deze voettocht is aandacht vestigen op de ernst van de huidige situatie en vooral die van de nabije toekomst, althans in de ogen van mevrouw Minnesma.

We hebben het over het klimaat, want het schijnt dat er vreselijke dingen staan te gebeuren afgaand op de woorden van deze profetes mevrouw Minnesma. Het wordt al bijna 45 jaar geroepen, maar het kosmische rampenplan weigert hardnekkig mee te werken. Integendeel zelfs blijkens de zeer lezenswaardige getuigenis van Pielke jr. Daarin valt te lezen dat die rampen juist een dalende trend vormen. Hier is een voorbeeld uit dit zeer aanbevelenswaardige rapport (1):

Hurricanes

Het valt te vrezen dat de NOS desondanks in de ban zal geraken, zo dit nu al niet het geval is, van deze doemprofetes en zich te laten inpakken door haar vermeende charisma. In een korte uitzending op 1Vandaag (2) profeteerde zij onlangs een ware tsunami aan rampen welke de straffen zouden zijn als wij niet als de gesmeerde bliksem tot zondebesef komen en ons land volplempen met windmolens en zonnepanelen, wij weer op hout gaan stoken et cetera. Wee ons, klimaatzondaars als we niet per direct stoppen met fossiele brandstoffen. Mevrouw Minnesma heeft zichtbaar schik in het strooien met catastrofes als pepernoten in de een of andere hoek. Het kan natuurlijk ook zijn dat zij hunkert naar aandacht. Daar hebben redders van deze planeet en doempredikers wel vaker last van. Rampen zullen we krijgen als wij ons niet bekeren en Minnesma volgen als ware zij de rattenvanger van Hamelen! Positieve ontwikkelingen lijken niet meer te bestaan.

In dit geval is het artikel Op naar de tien miljard mensen een aanrader. Daarin worden de gedachten van mevrouw Minnesma stuk voor stuk gefileerd.

Laat ik vaststellen dat het onverantwoordelijk is, om niet te zeggen laakbaar, argeloze burgers de hoest op te jagen met dergelijke, loze beweringen. Het is overigens opmerkelijk te constateren dat de heren Vellinga en Rotmans hun wandeldirecteur niet begeleiden. Ik heb er althans niets over vernomen. Kerels van de gestampte pot?

Voordat ik inga op de beweringen van mevrouw Minnesma wil ik de aandacht vestigen op de volgende treffende uitspraak van Hajo Smit (3):

If it is unprecedented kun je er nooit een prognose op baseren. Alleen als het precedented is – want cyclisch – kun je voorspellen. Het IPCC bezigt dus een contradictio in terminis van een predicted unprecedented trend.

Met cyclus wordt gedoeld op de grote aantallen cyclische bewegingen die het klimaat permanent kenmerken sinds het ontstaan. Zonnecycli, oceanische, temperaturen, CO2-concentraties et cetera. Ooit las ik de uitspraak dat de Westerling lineair denkt, terwijl de Oosterling cyclisch denkt. Zeker is dat de Oude Egyptenaren het principe van de precessiecyclus al kenden. Hun gehele staatsbestel, bouwplan van de piramiden, dodenverering, politiek en landbouwbeleid was gedurende enkele duizenden jaren op deze zonnecyclus van ca. 26.000 jaar gebaseerd. Deze cyclus, naast enkele andere zoncycli, werd door Milankovic beschreven (4).

Zeker is, dat deze tegenstelling tussen deze denkwijzen thans scherper zichtbaar wordt nu Rusland, bij monde van Poetin, zich uitspreekt over de klimaathype: it’s a fraud. Kort, maar krachtig. Al tientallen jaren concentreren Russische wetenschappers zich op de cycli van het klimaat. (5) Wel zo realistisch.

Het Westen, bij monde van Minnesma in dit geval, is gehandicapt door het lineaire denken, en heeft zichzelf opgezadeld met het idee –in de obsessie van de weg met ons gedachte- dat er bovendien maar één lineaire drijfveer bestaat voor één aspect van het klimaat: menselijke CO2-emissie als oorzaak van, uiteraard meteen ook maar catastrofale, opwarming.
Zegeningen schijnen niet te bestaan in de ogen van Minnesma. Daar ben je nu eenmaal doemprofetes voor. Alles in mij komt in opstand tegen dergelijke prietpraat die zo uit de mond van Jomanda had kunnen komen. Gelukkig blijken de meetreeksen inmiddels lang en betrouwbaar genoeg om dergelijke beweringen te logenstraffen. De ‘voorspelde rampen’ leven slechts in de fantasie van hen die ze rondbazuinen. Onderstaande grafiek illustreert die fantasie (6):

Modeltemperaturen

UAH en RSS representeren satellietwaarnemingen

Mevrouw Minnesma spreekt over zeker 6 graden opwarming, vreselijke droogtes en meer van dit soort ongemakken. Welke gebieden verdrogen, overstromen of waaien weg? Wanneer?
Mevrouw Minnesma weet dit zelf ook niet, maar spreekt wel over honderden miljoenen klimaatvluchtelingen. Puur giswerk. Het is stuitend hoe Minnesma de Syrische vluchtelingen ter staving van haar prietpraat misbruikt door ze nu ook nog tot klimaatvluchtelingen te bombarderen. Die opwarming tot wel 6 graden waar Minnesma zich zo bezorgd over maakt, is reeds lang verlaten, want dat was echt niet meer verkoopbaar (7). Niettemin blijken die 6 graden nog steeds te bestaan in de fantasie van Minnesma, Jan Vos van de PvdA, en ongetwijfeld nog vele anderen. Stemmen winnen door mensen bang te maken, bah.
Mevrouw Minnesma spreekt ook over de Noordpool en roept iets over smelten. Zullen we eens kijken hoe het daar mee gesteld is? (8)

Noordpoolijs

Ik krijg niet de indruk dat het dramatisch gesteld is met het ijs daar. De Noord West Passage is inmiddels geheel geblokkeerd geraakt. Ook qua dikte neemt het poolijs namelijk toe. Ik krijg verder niet de indruk dat er een levendige scheepvaart is via de Noord Oost Passage na alle tam tam vorig jaar.
Ikzelf moest vorig jaar op de Noordpool ervaren dat het pakijs te dicht was om een gepland eiland te bereiken.
IJsvrije Noordpool?
Wat probeert men ons toch wijs te maken?
Bang voor gezichtsverlies?
Gebrek aan lef bij de heren en dames van de NOS om kritische vragen te stellen, vragen om bewijs?
En dan zit de NOS af te geven op staatsinmenging bij de Russische tv? De NOS doet zelf niet anders met haar klimaatrampen-propaganda.

Laten we weer de Minnesma-draad oppakken. Smeltende gletsjers? Ja natuurlijk! Niet voor niets komen nu onder het ijs bewijzen van eerdere bewoning tot wel 7000 jaar geleden tevoorschijn onder het zich terugtrekkende ijs (9). Lineair en unprecedented? Nee, wel een cyclus. Het lijkt er erop dat mevrouw Minnesma paniek probeert te zaaien over zaken die van nature al miljoenen jaren plaatsvinden. Zelfs met 500 km lopen en er maar wat op los profeteren is deze cyclus, en alle andere, niet te stoppen. Dit lijkt mij dan ook reden om mevrouw Minnesma niet serieus te nemen.

Vervelend is ook dat mevrouw Minnesma een ongelukkig punt van Greenpeace napapagaait: de verzuring van de oceanen. Oh jee, de oceanen zijn met 30% verzuurd. Alle leven wordt ernstig bedreigt. We stappen van bleekwater over op zoutzuur, zoiets. Misschien ligt het genuanceerder. Laten we eens kijken wat Greenpeace te melden heeft (10):

The ocean’s pH value has dropped nearly 30 percent over the past 250 years to levels not seen in 800,000 years.

Het opmerkelijke is dat de schaal van zuurgraadmeting pas in 1909 werd ingevoerd. Voor die tijd bestond deze schaal niet. De vraag is dus hoe Greenpeace zijn bewering kan staven. Patrick Moore, ooit directeur van Greenpeace, schreef over wat Greenpeace beweert:

“Between 1751 and 1994 surface ocean pH is estimated to have decreased from approximately 8.179 to 8.104 (a change of −0.075).” One has to wonder how the pH of the ocean was measured to an accuracy of three decimal places in 1751 when the concept of pH was not introduced until 1909″

Laten we ingaan op de bewering van die 30%. Het gaat om de concentratie aan H+ -ionen, een maat voor de zuurgraad. Hoe hoger deze concentratie hoe zuurder. Dit wordt uitgedrukt in pH. Bij een waarde van 7 spreken we over neutraal. Lager is zuurder, zeg richting zoutzuur, hoger is alkalischer, zeg richting bleekwater. Waar denkt mevrouw Minnesma het over te hebben? Ik vrees dat ze het zelf niet snapt.

Zuurgraad

De schaal van de zuurtegraad pH vergt enige kennis van chemie en logaritme en is dus uitstekend geschikt om argwanende belastingbetalers angst in te boezemen.
We zakken dus van 8,2 naar 8,1 (26% in de figuur). Ik heb geen idee waar dit gemeten is, want overal op de wereld heersen andere waarden van pH. Drie jaar geleden was ik op Moorea Tahiti waar een natuurlijke pH is van net boven 8,0. Dus maar liefst 58% verzuring!!!!
Het rif barstte van het leven en ik heb er in het prachtige koraal tussen de dolfijnen, haaitjes en stekelroggen gezwommen (11).

In die tijd verbleef ik ook enige tijd op diverse atollen zoals Toamotu en Gambier. Er was geen spoor van onder de zee verdwijnen door zeespiegelstijging noch teruglopende visvangsten.
Integendeel.
Kortom, ons wordt een rad voor de ogen gedraaid. De bewoners lachten erom en schudden meewarig het hoofd.
Dit zou iedereen moeten doen, zeker de NOS.

Tot slot
Ik hecht er aan om de volgende zeer lezenswaardige uiteenzetting van Marcel Crok bij een symposium van de NNV eergisteren aan dit artikel toe te voegen. Zijn betoog komt erop neer dat de klimaatmodellen van het IPCC waarop de adviezen voor politiek beleid inzake energiegebruik en CO2 baseert, de toets der kritiek onvoldoende doorstaan. Dit moge reden zijn voor politici om terughoudender te zijn waar het de fundamenten van klimaatdoelen en daarmee het uitgeven van publiek geld betreft.

http://www.nlslash.nl/climategate/151029_NNV_presentatie_Crok.pdf

Bronnen:

1
http://sciencepolicy.colorado.edu/admin/publication_files/2013.38.pdf

2
http://binnenland.eenvandaag.nl/index.php/tv-items/62841/urgenda_directeur_wandelt_naar_parijs_voor_klimaattop

3
http://climategate.nl/2015/10/31/doet-vladimir-raspoetin-de-buckler-nog-voor-amerika-trump-carson-rubio-of-cruz-kiest/?utm_source=Climategate.nl+Nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=983c62450d-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_term=0_987b838f61-983c62450d-280854869

4
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milankovi%C4%87-parameters

5
http://wattsupwiththat.com/2015/10/30/vladimir-putin-climate-and-political-realist/
6
http://www.drroyspencer.com/2013/04/global-warming-slowdown-the-view-from-space/

7
https://www.groene-rekenkamer.nl/2365/een-gevoelige-kwestie/

8
http://web.nersc.no/WebData/arctic-roos.org/observation/ssmi_ice_area.png

9
http://climategate.nl/2015/01/21/vikingstaf-en-wapens-krimpende-gletsjers-onthullen-verloren-gereedschap-eerdere-warmteperiodes/

10
http://www.greenpeace.org/international/en/news/features/hands-off-the-arctic-260110/

11
http://joannenova.com.au/2012/01/scripps-blockbuster-ocean-acidification-happens-all-the-time-naturally/