Uw Gehaktbal Als Fossiele Subsidie….

Dinsdag 18 augustus 2015

Een gastbijdrage van Gert-Jaap van Ulzen

Dat groene energie plannen niet zonder subsidies kunnen, is genoegzaam bekend. Alleen al voor de wind-energie plannen wordt de komende 15 jaar een bedrag van circa € 75 miljard uitgetrokken. Daarmee is die jaarlijkse windsubsidie vergelijkbaar met het totale defensiebudget of ontwikkelingshulp.

Met als argument – ‘de wereld moet gered worden en wel nu’ – wordt een ordentelijke ‘kosten/baten analyse’ stelselmatig geweigerd. De legitimiteit van ‘groene’ subsidies wordt domweg afgedaan met; ‘we subsidiëren toch ook fossiele brandstoffen’. Ondersteunend daaraan wordt er een keur aan – wensdenken – rapportages opgevoerd. Daarin wordt vermeende milieu schade opgevoerd als fossiele subsidie. Natuurlijke CO2 als het gif van de moderne tijd.

In hoeverre menselijke CO2 uitstoot leidt tot een (politiek) klimaat Armageddon is onbekend. In ieder geval is een ruime meerderheid van de klimaat wetenschappers dienaangaande optimistisch – CO2 is géén milieu vervuiling. Nu de meeste media en politici nog.

Subsidies op fossiele brandstoffen bestaan daarentegen wel degelijk. Met name in de derde wereld landen zoals Noord-Afrika – maar ook in Iran, Venezuela en Rusland – worden de liters aan de pomp riant gesubsidieerd. China, India en Indonesië doen grappig goed mee. Door de dalende olieprijs is wereldwijd de subsidie aan fossiele brandstoffen overigens met een derde gedaald – tot een slordige $ 330 miljard jaarlijks.

Maar waar zijn dan de fossiele subsidies in de US, Canada, EU of Australië gebleven? Een ieder kan dat lezen in een vaak – door de groene gelovigen – geciteerd IMF rapport. Helaas bestaat de grootste groene kwaliteit, vooral uit het diagonaal lezen van een persbericht én níet van het onderliggende rapport.

$ 650 miljard aan ‘fossiele subsidies’ bestaan uit schades aan snelwegen, ongevallen en files. € 2.700 miljard aan wereldwijde ‘lokale CO2 vervuiling’ en $ 1.250 miljard aan ‘klimaat opwarming’. Of te wel, ruim 90% van de gehypte ‘fossiele subsidies’ bestaan uit dogmatisch bedachte maatschappelijke schade.

Gehaktbal

Dat uw gehaktbal onder het láge BTW tarief valt, telt als ‘fossiele subsidie’. Zorgkosten ten behoeve van verkeersslachtoffers – lagere energiebelasting voor de glastuinbouw, ‘fossiele subsidies’. Dat de NS als grootgebruiker van stroom, een korting daarop bedingt … ‘fossiele subsidie’.

Aperte idiotie, in onze ‘vrije’ wereld bestaan fossiele subsidies niet! In die ‘vrije’ wereld bestaan er subsidies voor groene idealen. Dat we daarmee belastinggeld – ook van de allerarmsten – uitgeven aan het najagen van groene dromen, is blijkbaar irrelevant.

Onze kinderen en kleinkinderen kunnen niet anders dan meewarig kijken naar hun verleden. Een tijdperk waarin religieuze emotie, een gesubsidieerde voorsprong kreeg op de ratio.

Dit artikel verscheen ook op http://gertjaap.van-ulzen.nl/blog/?p=1440