Keihandel met Greenpeace

Zaterdag 8 augustus 2015

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Er bestaan diverse uitdrukkingen in verband met het woord kei. Een kei van een vent, keigoed, keihard bewijs. Kei was ook de bijnaam van een persoonlijke vriend, drager van de Militaire Willems Orde en commandant van een Nederlandse onderzeeboot, die in Indië een Duitse onderzeeboot naar de kelder joeg. Het zijn alle positief klinkende connotaties. Helaas krijgt het begrip kei in verband met Greenpeace een negatieve connotatie. Eigenlijk alles wat in verband staat met Greenpeace. Hoe komt dit?

Ooit begon Greenpeace (GP) met een nobel doel: jachtverbod op walvissen en actie tegen dumpen van radioactief afval voor een overigens imaginair probleem dat GP zelf in het leven had geroepen. Echter, op een zeker moment in 1986 met het vertrek van Patrick Moore bij GP, ging er een knop om bij GP. GP koos voor het verlaten van wetenschap ten gunste van wat toen heette: aksi, te weten anti maatschappelijk gerichte acties om onze Westerse democratie te ondermijnen. Met wetenschap, natuur en milieu had en heeft het sindsdien niets meer te maken. Dialoog werd een taboe. Het enige dat telde, was status, geld en politieke macht. Dit bereik je niet door het gewetensvol bedrijven van goede wetenschapsbeoefening zoals echte wetenschappers doen. Wel door brute ‘aksie’, wetsovertreding, intimidatie, vernielingen, indoctrinatie, leugens (Noble Cause Corruption) en gewelddadigheid of het uitlokken van gewelddadigheid. Het voorlopige treurige dieptepunt is natuurlijk de vernieling van het Nazca-werelderfgoed:

https://www.groene-rekenkamer.nl/4543/vergankelijkheid-en-ideologie/

Vanwege de gewelddadige acties van GP en de arrogantie, klinkt het woord Peace van GP nogal cynisch.

http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2015/8/Verwijderen-vissers-gedumpte-keien-Dan-wil-Greenpeace-geld-zien-2667728W/

Zelfs binnen redelijke natuurbeschermers maakt GP zich niet geliefd:

http://www.elsevier.nl/Kennis/achtergrond/2015/6/Woede-op-de-Waddenzee-Greenpeace-verziekt-het-voor-ons-allen-1773581W/

Waar het de anti kernenergie-hetze betreft, zou het GP sieren om met eerlijke informatie op de proppen te komen. Zie echter bijvoorbeeld:

https://www.groene-rekenkamer.nl/3147/elektriciteit-uit-kernenergie-toch-goedkoper/

Vooral het laatste stukje over afvalberging in Herfa Neurode in dit artikel is interessant, omdat het de selectieve desinformatie door GP blootlegt. Dit doet denken aan de psychologische desinformatietechnieken die door de KGB werden gehanteerd en die nog springlevend zijn:

https://www.groene-rekenkamer.nl/4700/nos-in-de-geest-van-de-kgb/

Laat ik duidelijk stellen dat emotie, met in het kielzog het economie ondermijnende Voorzorgprincipe door quasi rationaliteit, en antidemocratische politieke ambities de rol van correcte wetenschapsbeoefening hebben overschreeuwd. Laat niemand zich zand in de ogen strooien door misleidend emotie opwekkende beelden van zielige ijsberen, platgebrande stukken oerwoud en alarmerende cijfers over verzuring van oceanen met wel 30%. Wat dit laatste betreft, maakt GP misbruik van gebrek aan kennis over de zuurgraadschaal pH die logaritmisch is. GP verwijst namelijk naar minder basisch worden:

http://www.greenpeace.org/international/en/news/features/hands-off-the-arctic-260110/

De pH-schaal werd pas in 1909 ingevoerd, niet 250 jaar geleden! Dit is de schaal:

zuur

Het gaat dus om de daling van 8,2 naar 8,1, waar bij een pH van 7 pas sprake is van zuur. De waarden van heden vallen ruim binnen de natuurlijke variatie. Zie ook Patrick Moore:

“Between 1751 and 1994 surface ocean pH is estimated to have decreased from approximately 8.179 to 8.104 (a change of −0.075).”[94] One has to wonder how the pH of the ocean was measured to an accuracy of three decimal places in 1751 when the concept of pH was not introduced until 1909.[95]

Moore, Patrick (2011-04-17). Confessions of a Greenpeace Dropout: The Making of a Sensible Environmentalist (Kindle Locations 8611-8614). Beatty Street Publishing Inc.. Kindle Edition.

Zie verder o.a. http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/acid_test.pdf

Dit is maar één voorbeeld uit de lange lijst van desinformatie die GP sinds 1986 verspreidt. Hieronder volgen nog enkele:

GP overtreedt het zeerecht. U weet wel, die actie op dat Russische boorplatform:

http://www.bnr.nl/nieuws/politiek/501236-1311/rusland-trekt-mogelijk-aan-langste-eind

De strafbare feiten die wederrechtelijk én opzettelijk gepleegd worden, refereren bijna letterlijk aan art. 3 SUA-verdrag met uitzondering van de herhaaldelijke verwijzing naar ‘the endangerment of safe navigation’ (opsomming in art. 2 SUA protocol). Zo worden als strafbare feiten gezien: de overmeestering van een platform door geweld en de vernieling of toebrengen van schade aan een platform waardoor de veiligheid in gevaar wordt gebracht. Daarbij behorend: pogingen, uitlokking of de dreiging tot het plegen van zulke misdrijven (art. 2 §2). De rechtsmacht om op te treden tegen overtredingen onder het SUA-protocol is even ruim als die onder het SUA-verdrag, daar mutatis mutandis art. 6 SUA-verdrag wordt overgenomen in art. 3 SUA-protocol. Evenmin als in het SUA-verdrag is de problematiek van boarding van vaste platformen geregeld in het SUA-protocol. Tenslotte wordt gesteld dat bepaalde materie niet geregeld door het SUA-protocol, onderhevig is aan de regels en principes van het internationaal recht (art. 4, cf. art. 9 SUA-verdrag). Bijgevolg heeft alleen een kuststaat ingevolge zijn rechtsmacht overeenkomstig art. 60 Zeerechtverdrag het recht om olie – of gasplatform te betreden.

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/391/744/RUG01-001391744_2010_0001_AC.pdf

Gezien de gewelddadige reputatie van GP lijkt de inhechtenisneming van de actievoerders gerechtvaardigd

En wat moet men denken van de gewelddadige rol van GP in het geval van Gouden Rijst? Gouden rijst is een genetisch gemodificeerde rijstsoort die honderdduizenden kinderen in ZO-Azië redt van blindheid en sterfte. Er is niets van ecologische schade door gouden rijst gebleken.

http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2014/1/Waarom-hebt-u-niets-over-deze-demonstratie-gelezen-1448629W/

GP blijkt zich ontwikkeld te hebben tot een gewelddadige en anti humane organisatie:

http://climategate.nl/2014/07/18/greenpeace-showcases-anti-human-side-2/?utm_source=Climategate.nl+Nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=d849c829b9-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_term=0_987b838f61-d849c829b9-280854869

http://www.slate.com/blogs/future_tense/2013/08/26/golden_rice_attack_in_philippines_anti_gmo_activists_lie_about_protest_and.html

Het is dan ook niet voor niets dat de internationaal vermaarde deskundige, Louise Fresco voorzitter RvB Wageningen UR op het gebied van de voedselvoorziening, geen rol voor GP ziet weggelegd vanwege de onwetenschappelijkheid van GP:

http://www.louiseofresco.com/HTML/PUBnrc.html

Uit dit alles blijkt dat GP niet als betrouwbare en serieus te nemen organisatie de politiek invloed had mogen hebben als thans het geval is. Eens temeer komt het mij voor dat de rol van GP bij bijvoorbeeld het Nationale Energieakkoord, onterecht is. Dit moge ook blijken uit de te verwachten catastrofale economische repercussies van dit akkoord. De ingenieurs die dit uitrekenden, werden en worden nog steeds geweerd. Mij lijkt dan ook sprake van onverantwoordelijk gedrag i.c. een staaltje van Group Thinking. Het valt mij tegen dat zelfs Shell zich zo heeft laten intimideren.

Mij trof de verzuchting van een eertijds criticaster van scepsis: alpha’s kun je van alles wijsmaken. Een waar woord, gezien de steeds vaker opduikende plannen van de zijde van D66 voor wat zij duurzame plannen noemt, maar die slechts het populistisch najagen van wensdenkende hernieuwbaarheidsplannen blijken om stemmen te winnen. Wel op kosten van de belastingbetaler en soms zelfs met typerende sociaal-antidemocratische dwang. Het mocht ook wat, omdat deze planeet volgens D66 nu echt naar de ratsmodee gaat en men zo ondertussen welhaast reikhalzend uitziet naar de miljoenen klimaatdoden en catastrofes die GP, het IPCC, Paul Ehrlich, James Hansen c.s. al 40 jaar beloven, opdat de ongelovigen dan eindelijk tot Geloof zullen komen en terugkeren in de schoot van de Groene Moederkerk. Halleluja.

Het is opvallend dat het gezonde verstand, ratio en rekenwerk zo worden geweerd, iets wat nu juist de wenkbrauwen in verwondering doet optrekken waar het D66 betreft, de partij van de intellectuelen, het redelijk alternatief. Dit redelijk alternatief lijkt echter met de keien van GP op de zeebodem te zijn gedumpt.

Ach ja, die keien

Thans zijn de vissers voornemens die keien op te diepen. Het is jammer dat GP noch de Postcodeloterij een antwoordnummer lijken te hebben om daar die keien naar toe te sturen. GP claimt ze als hun rechtmatig eigendom, omdat ze er bij tuincentra een lieve Postcodeloterij-duit voor hebben moeten betalen. Nu ja, het staat de vissers vrij om de keien aan de rechtmatige (?) eigenaar terug te geven en ze voor de deur van het Amsterdamse kantoor van GP te leggen. Publicitair zou het niet misstaan, dit koekje van eigen deeg.

GP staat bekend als keiharde onderhandelaar. Nu maar eens zien of de vissers na al hun stoere taal tegen het gepest door GP genoeg vissen- (pardon) ruggengraat hebben om een vergelijkbare keiharde daad te stellen, liefst voor het NOS-journaal op de stoep van GP.

Ik moet het nog zien.