Ombudsman start onderzoek naar mestbeleid

Woensdag 3 juni 2015

De Nationale ombudsman gaat het mestbeleid onderzoeken. Volgens klagende boeren is er veel mis met de wetenschappelijke onderbouwing van dat beleid. Ze zien het onderzoek van de ombudsman als een doorbraak voor de erkenning van de vragen die ze al jaren stellen.

Om de uitstoot van ammoniak te beperken is sinds 1993 het bovengronds gebruik van mest door strenge maatregelen beperkt. Dat mestbeleid rust volgens de vereniging van kringloopboeren VBBM op dubieus onderzoek.

“Ruim twintig jaar geleden zijn er enkele metingen op proefveldjes gedaan om uitstoot van de ammoniak bij diverse technieken van het gebruik van mest te bepalen,” zegt Diana Saaman van de VBBM. “Sindsdien wordt de uitstoot alleen berekend, niet gemeten. Een rekenmodel ligt eigenlijk ten grondslag aan het ammoniakbeleid”.

De VBBM wil dat de rekenmodellen worden getoetst aan actuele en representatieve metingen. Daarbij zouden ook veranderde omstandigheden in het bedrijfsmanagement, die invloed hebben op ammoniakemissie, moeten worden meegenomen.

Wetenschappelijke elite

Onderdeel van de klacht die de VBBM bij de ombudsman neerlegde, is dat de overheid alleen put uit de kennis van een klein groepje wetenschappers. Onderzoekers die destijds de emissiebeperkende maatregelen hebben bedacht, krijgen volgens de VBBM de opdracht de maatregelen zelf te evalueren.

Ook zitten dezelfde wetenschappers, zo stelt de VBBM, in adviescommissies van de overheid. ”Wij stellen de onafhankelijkheid ter discussie. Wetenschappers met andere inzichten worden niet betrokken bij het beleid. Het overheidsbeleid als het gaat om het ammoniakdossier lijkt gegijzeld te worden door een wetenschappelijke elite,” zegt Saaman.

Dat de ombudsman een onderzoek begint, betekent volgens Saaman “dat er getoetst gaat worden of er binnen de wetenschappelijke elite die nu bepalend is voor het mestbeleid, te veel sprake is van elkaar de hand boven het hoofd houden en vriendjespolitiek. Ook wordt getoetst of de VBBM voldoende onderbouwde antwoorden krijgt op haar vragen van de verantwoordelijke overheidsinstanties, of met een kluit het riet in wordt gestuurd.”

Lees hier de brief die de Ombudsman aan de Staatssecretaris stuurde over het naderende onderzoek.