Kamp schoffeert democratische rechten Nederlanders

Dinsdag 2 juni 2015

Kamp haalt peiling wind uit de zeilen

Dat bij windenergie kennelijk alles geoorloofd is blijkt, nu minister Kamp heeft besloten op een slinkse wijze met agenda’s te schuiven. Fraude, graaien, list en bedrog, niets is de windsector vreemd. Een minister die steevast weigert Kamervragen behoorlijk te beantwoorden en zich verschuilt achter de curatoren van Econcern. Kamp denkt, dan is het verplaatsen van een agenda teneinde te voorkomen dat er zienswijzen tegen wind op zee kunnen worden ingediend, peanuts daarbij vergeleken. De tactiek is er echter niet smeriger om.

Raadgevend referendum haalt Energieakkoord onderuit, Kamp verzint list

Burgers kunnen waarschijnlijk fluiten naar een raadgevend referendum over windmolens op zee. Officieel moet het kabinet burgers daartoe de kans geven, maar door handig te schuiven met vergaderdata lijkt minister Kamp (Economische Zaken) daar onderuit te komen.

Bij alle wetten die na 1 juli van kracht worden, is het kabinet namelijk verplicht inwoners de kans te geven 300.000 handtekeningen te verzamelen. Als dat aantal wordt gehaald, mag er een raadgevend referendum over dat onderwerp worden gehouden. Burgers mogen dan aangeven of ze het eens zijn met de politieke plannen.

In het geval van windmolens op zee ziet het er echter somber uit. Volgens de planning zou de wet pas na 1 juli van kracht kunnen worden, omdat de Eerste Kamer er nog over moet vergaderen. Die vergadering stond voor 30 juni gepland, maar een wet is pas geldig als de koning hem bekrachtigt. En laat die nou op die dag niet beschikbaar zijn.

Minister Kamp heeft daarom de politieke partijen gevraagd de behandeling van de Windwet met zo’n twee weken te vervroegen. Een raadgevend referendum over dit heikele onderwerp zit er dan niet meer in.

Zo’n referendum is slechts een advies aan de beleidsmakers. Officieel hoeft het kabinet dus zich niets aan te trekken van dit publieksoordeel, maar als een groot deel van de Nederlanders te kennen geeft niets te zien in het plan, wordt het voor de betrokken bewindspersonen een stuk moeilijker dat oordeel naast zich neer te leggen.

Minister Kamp laat in een brief aan de Tweede Kamer weten op zich niks tegen het raadgevend referendum te hebben, maar door dit raadgevend referendum komt volgens hem het energieakkoord in de knel. In dit akkoord staan afspraken over groene energie. Zo moet in het jaar 2020 minstens 14 procent van onze energie uit duurzame bronnen komen. Windmolens op zee zijn volgens het kabinet nodig om deze doelen te halen.

Voortijdig

Als de Windwet moet wachten op het raadgevend referendum, levert dat volgens Kamp minstens acht weken vertraging op. Daardoor kunnen de eerste windmolenparken voor de kust van Zeeland niet tijdig worden gebouwd, stelt hij. Hij doet dan ook een beroep op de Eerste Kamer om de Windwet voortijdig te behandelen.

PVV en SP zijn ongelukkig met de gang van zaken. „Wij zouden het burgers juist wel willen voorleggen of zij bereid zijn miljarden uit te geven aan windmolens op zee”, zegt PVV-Kamerlid Klever. Ook de SP’er Smaling is niet voor een vervroeging van de Windmolenwet. „Ik snap minister Kamp, maar ik denk niet dat je nu al moet afwijken van het raadgevend referendum. Het is immers een wettelijk instrument, of je het nou leuk vindt of niet.”

Het moment dat deze minister aangeklaagd kan worden komt steeds dichterbij.

Zie: Nieuwe wet maakt minister Kamp vervolgbaar