De lokzang van Sirenen en de roof der Harpijen

Zondag 31 mei 2015

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Zo zou ik de situatie willen noemen in duurzaamheidsland. Wordt ons immers niet al decennialang een 100% off grid duurzaam paradijs voorgespiegeld zonder enge opwarmingsrampen? Zet windmolens neer en een paar zonnecentrales, verbrand Amerikaanse en Canadese bossen en teel op een paar veldjes biodieselgeschikt gewas, en voila! Kan het verlokkender? Zijn wij op de koop toe verlost van onze schuldgevoelens; overigens ook een erfenis, zo niet Erfzonde, die ons al decennialang is aangepraat. Kost per Nederlands huishouden een schijntje van € 2,3 miljoen per jaar.

Het is een evolutionair gegeven dat de menselijke soort gevoelig is voor rampscenario’s. Daar wordt handig misbruik van gemaakt door allerlei lieden uit op rijkdom, macht en status. En gewiekst zijn ze, die lieden! Als colporteurs leuren ze met rampen en beloven je de oplossing te hebben. Het kost een paar centen, maar dan kan je ook niets meer overkomen. ‘Snake oil’ als het Klimaatbeleid vermomd in een duurzaam, recycleerbaar flesje met een groen etiket erop geplakt, liefst met een windmolen verluchtigd. Wikipedia schrijft:

Snake oil is an expression that originally referred to fraudulent health products or unproven medicine but has come to refer to any product with questionable or unverifiable quality or benefit. By extension, a snake oil salesman is someone who knowingly sells fraudulent goods or who is himself or herself a fraud, quack, charlatan, and the like.

De nummer 1 ‘snake oil salesman’ is Al Gore en niet geheel toevallig ook de rijkste met zijn CO2-imperium. Maar laten we Greenpeace ook niet uitvlakken: steenrijk en oppermachtig op vooral het Europese continent. Sidderend van angst voor de gesel van de opwarming pogen de lidstaten op niets gebaseerde klimaatdoelstellingen te halen en elkaar te overtroeven bedelend om een goedkeurende aai van Greenpeace c.s. Ons eigen Nationale Energieakkoord is het paradepaardje van de milieubeweging met Greenpeace als aanjager op de bok van de ‘sustainability bandwagon’, de overige leden van het Eco Industrieel Complex op de wagen en de minister naast de burger/belastingbetaler als trekpaarden gedwee onder de zweep van koetsier Nijpels.

De als duurzaamheidnobelen vermomde harpijen waren met de SDE+ al ontketend. De burger/belastingbetaler wordt beroofd, Duitsland maakt zich belachelijk door terug te keren naar het vooroorlogs tijdperk van steen- en bruinkool, Aldel gaat failliet, vermijdbare energiearmoede waart als een epidemie door Europa, en astronomische bedragen verdwijnen in de zakken van alle passagiers op de ‘sustainability bandwagon’ wier integriteit bovendien ter discussie staat (Zie Econcern).

De praatjes van de ‘eco salesmen’ hangen van onwaarheden aan elkaar. Hoewel ik in herhaling dreig te vervallen, schuilt toch ook veel kracht in herhaling.
Nu dan, de ijsbeer gedijt beter dan ooit, het ijs op de Zuidpool heeft een recordomvang bereikt, op de Noordpool is het ijs met 60% toegenomen en last but not least: de opwarming stagneert al 18 jaar ondanks sterk stijgende menselijke CO2-emissie.
Honderd wetenschappers kunnen een hypothese bevestigen, maar er is slechts één nodig om die te verwerpen. En dit doet die stagnatie met de AGW-hypothese.

http://www.aitse.org/global-warming-anthropogenic-or-not/

Dus blijft het intrigerend om door te vragen naar de werkelijk belangen achter al die desinformatie met niet toevallig verlokkende miljarden subsidies in het vooruitzicht. Greenpeace bedrijft, net als het IPCC, geen wetenschap, maar is uit op publiciteit, macht en donaties. Aan democratische spelregels heeft men lak. Aan eerlijke informatie al helemaal, maar dit is gebruikelijk in duurzaamheidsland waar men immers wordt aangespoord een afweging te maken tussen eerlijkheid en effect. De Sirenen en de Harpijen rijden zeker als onzichtbare concubines mee op de ‘sustainability bandwagon’.

Dit zou daarom als waarschuwing op dat etiket van het flesje duurzame ‘snake oil’ moeten staan:

Goedgelovigheid brengt u en anderen rondom u ernstige financiële schade toe

En wel hierom:

Figuur