Mestvergister Kleinedijk Klarenbeek

Zaterdag 9 mei 2015

Wat er aan vooraf ging.

Juli 2010

Het Ministerie van Economische Zaken SDE (Stimulering Duurzame Energie) heeft subsidie toegekend aan een biomassavergistingsproject aan de Kleinedijk in Klarenbeek bij Apeldoorn.
Voorafgaand aan de subsidie-aanvraag is er in opdracht van LTO Apeldoorn en de gemeente Apeldoorn een uitgebreide haalbaarheidsstudie gedaan. Er is gekozen voor biomassavergisting omdat het een bewezen techniek is, waarbij het financieel rendement en de CO2-reductie het grootst zijn. De subsidie vult aan tot € 0,19 per opgewekte kWh.

Naar verwachting wordt eind november 2010 gestart met de bouw van de biomassavergister.

De plaats waar de biomassavergister moet worden gebouwd, situatie oktober 2010

Update 8 februari 2011

Op 1 januari 2011 heeft het Agentschap NL de SDE subsidie toegekend.

Op 8 februari 2011 is er nog geen bouwactiviteit waar te nemen. Alleen de sloot is uitgebaggerd en de bomen zijn nog zonder blad.

De plaats waar de biomassavergister moet worden gebouwd, situatie 8 februari 2011

Volgens niet bevestigde berichten eind februari 2011 zou de financiering nog niet rond zijn.

Update maandag 11 april 2011

Een fietstochtje door de polder leerde vandaag dat er nog geen bouwactiviteiten zijn.

Update dinsdag 7 juni 2011

Ook vandaag zijn er nog geen bouwactiviteiten waar te nemen.

Bijna één jaar geleden, in juli 2010, werd bekend dat het biomassavergistingsproject aan de Kleinedijk in Klarenbeek SDE subsidie van het Ministerie van Economische Zaken had gekregen voor de bouw van een biomassavergister.
De aanvang van de bouw stond gepland voor november 2010.
Tot op de dag van vandaag is er niets te zien dat duidt op bouwactiviteiten.
Volgens een LTO functionaris die niet bij naam genoemd wil worden zouden er problemen met de centjes zijn…..

Update vrijdag 29 juli 2011

Ook vandaag zijn er nog geen bouwactiviteiten waar te nemen.

Update dinsdag 20 december 2011

De voorgenomen bouw van de mestvergister laat op zich wachten.

Volgens LTO Nederland in oktober 2011, zijn er nog veel onzekerheden bij de initiatiefnemers. De verwachting is dat er in januari 2012 meer duidelijkheid is.

Update zaterdag 26 mei 2012

De bouw is nog steeds niet gestart.

Volgens betrouwbare informatie omdat de financiering nog steeds niet rond is.

Update donderdag 8 november 2012

Het wordt ééntonig, maar de bouw is nog steeds niet begonnen.
Twee jaar na de voorgenomen start zijn de problemen kennelijk zo groot dat we twijfelen of de bouw ooit zal beginnen.

Hier zou de mestvergister aan de Kleinedijk in Klarenbeek gebouwd moeten worden. De foto is genomen op donderdag 25 oktober 2012.

Update zaterdag 9 mei 2015

En dan bereikt ons ineens het bericht en wat foto’s als bewijs dat er actie waar te nemen is. Er is een actiegroep opgericht met de website www.actiebiogas.nl
De groep Actiebiogas wil voorkomen dat er aan de Kleinedijk in Klarenbeek een vergister komt voor onder meer varkensmest. Om haar pleidooi kracht bij te zetten heeft de groep protestborden in de buurt geplaatst. Volgens een woordvoerder gebeurde dat door meer dan honderd buurtbewoners van de Kleinedijk en omliggende wegen als de Krommedijk, Brinkenweg en het Hooiland, nabij het kooppunt Beekbergen van A50 en A1.

Protestborden van direct aanwonenden

Kleinedijk5

De concentratie mestverwerking en mestvergisting wordt in dit gebied wel erg groot. Er zijn nu vergevorderde plannen om op een kilometer afstand van de mestvergister een grote mestverwerker te bouwen die 350.000 ton varkensmest per jaar gaat verwerken. Zie: Mest ook naar hal op Ecofactorij
De vervuiling die de ruim 20.000 vrachtwagen bewegingen gaat veroorzaken wordt kennelijk voor lief genomen.