Er gaat veel mis bij mestvergisting door domheid en moedwil

Maandag 20 april 2015

Er is een verdere professionalisering nodig van de covergistingssector, om de overlast voor omwonenden en milieu te beperken. Dat constateert de Commissie van Deskundigen Meststoffen die in opdracht van het kabinet nut en risico’s van covergisting onderzocht. De geldende regels rond covergisting zijn voldoende om overlast te beperken, maar de regels worden moedwillig of uit onwetendheid niet altijd opgevolgd.

Lees verder op: http://energeia.nl/nieuws/130271-1504/er-gaat-veel-mis-bij-mestvergisting-door-domheid-en-moedwil