Eneco voor tientallen miljoenen het schip in door wankel offshore windpark Amalia

Zondag 29 maart 2015

ROTTERDAM (Energeia) – Eneco moest zelf opdraaien voor tientallen miljoenen aan herstelkosten aan het windpark op de Noordzee, Prinses Amalia (120 MW). De turbines van het windpark bleken in 2013 niet meer stevig te staan en het risico bestond dat ze zouden omvallen, bleek uit een rechtszaak waarover Energeia afgelopen week berichtte.

Lees hier het originele artikel op Energeia

Een citaat uit het artikel van Energeia:

Verzakkingen door problemen met grout-constructies lijken een breed probleem in de offshore windsector. Het probleem doet zich volgens Eneco bij zo’n 1.800 molens in de Noordzee voor. Naar verluidt kostte het herstellen van de windmolenconstructies Eneco in totaal € 50 miljoen.

De uitspraak in kort geding van de Rechtbank in Rotterdam op 9 maart 2015.