Beerput mestproject nog dieper

Zaterdag 31 januari 2015

De Telegraaf pakt vandaag flink uit in een artikel over het mestproject Mestpartners, maar wij waarschuwden  meer dan twee jaar geleden al voor deze eigenaardige belegging.

Bij gebruik van mestverwerkingsinstallaties die gefinancierd zijn uit het noodlijdende investeringsproject Mestpartners zijn in het verleden twee mensen ernstig onwel geworden.

De mannen raakten bij twee afzonderlijke voorvallen, beide meer dan anderhalf jaar geleden, bedwelmd door giftige dampen bij het verwerken van mest. Beiden kwamen door de ongelukken langdurig thuis te zitten. Volgens directeur Bér Sweering van het bedrijf Aquapurga waren de mannen voorzien van gasmaskers, maar hadden ze die niet gedragen toen de ongelukken plaatshadden. Sindsdien hebben er volgens hem geen incidenten meer plaatsgevonden.

Volgens de Inspectie Sociale Zaken zijn er echter na de incidenten sinds eind 2013 bij drie opeenvolgende inspecties telkens opnieuw overtredingen van de veiligheidsregels aangetroffen. Tweemaal werden al boetes opgelegd, over een derde wordt nog nagedacht, laat een woordvoerder weten.

Sweering bevestigde berichten dat Aquapurga financieel in een lastige fase zit. „Er is een maand achterstand in de salarissen.”

De veiligheidsincidenten komen als een verrassing voor de circa 450 investeerders, die samen zo’n € 30 miljoen staken in het project. De afgelopen weken kwam al naar buiten dat het investeringsproject in geldnood zit. Voor de beleggers die bedragen vanaf € 20.000 hebben ingelegd, dreigt nu een strop.

De investeerders waren gewaarschuwd

Potentiële investeerders waren meer dan twee jaar geleden, op 18 november 2012, al gewaarschuwd toen de redactie van de Groene Rekenkamer op Climategate de volgende blog plaatste:

Waarschuwing voor een beleggingsfirma, genaamd MESTPARTNERS

Mestpartners adverteert de laatste tijd nogal in glossy magazines en het FD, bladen met een hoge leesdichtheid onder beleggers.

Uit hun advertentie:

DUURZAAM INVESTEREN? DIRECT PROFITEREN

Ruim 140% van uw inleg retour door snelle teruggave via belastingdienst

Prognose: ruim 80% dividend

Deelname vanaf € 100.000

WAARSCHUWING:

Dit bedrijf MESTPARTNERS is niet door de AFM erkend.
U belegt dus buiten AFM toezicht. MESTPARTNERS heeft geen vergunning- of prospectusplicht voor deze activiteit.

Deelnemen in 2012 is mogelijk vanaf € 100.000,= (20 participaties). De Stille Maatschap MestPartners is niet onderworpen aan de voorschriften uit de Wet op het financieel toezicht op grond van het bepaalde artikel 5:3 lid 1 sub c van die Wet. Vanwege deelname met een minimum van €100.000 (20 participaties à €5.000) valt Stille Maatschap MestPartners onder de vrijstelling van artikel 4, lid 1, Vrijstellingsregeling Wft. De investering valt derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

MESTPARTNERS  is een initiatief van AquaPurga en Sustainable Growth Capital en is een manier voor u om te investeren in groene technologie. Sustainable Growth Capital belegt in Sustainable Innovation Ventures BV., maar de website daarvan is nog steeds under construction.

Nederland kampt met een mestoverschot. Mestverwerking is een moderne en natuurvriendelijke manier om overbemesting te voorkomen. AquaPurga is de producent van een zeer innovatieve mestverwerkingsinstallatie en heeft de ambitie een leidende rol te spelen bij de oplossing van het mestprobleem in Nederland. Aldus MESTPARTNERS.

Door te investeren in MESTPARTNERS krijgt u dankzij het fiscale voordeel binnen korte tijd meer dan uw ingelegde vermogen terug. De winst op de exploitatie van de mestverwerkingsinstallatie zelf ontvangt u tegen het einde van de looptijd van 15 jaar.

Aha.

Zéér innoverende mestverwerkingsinstallatie.
Leidende rol.
Oplossing mestprobleem.
En de winst krijgen we pas over 15 jaar?
Bullshit.
Laat u niets wijsmaken.

Punt 1

Een mestoverschot kan in Nederland alleen voorkomen worden door de veestapel kleiner te maken. Niet om de mest te vergisten, verbranden of er via torrefactie biokolen van te maken en al helemaal niet door uw zuurverdiende centen aan een beleggingsfirma te geven die u gouden bergen belooft.

Punt 2

Beleg nooit, ik zeg NOOIT, in firma’s die geen vergunning van de AFM hebben en al helemaal niet als ze geen vergunnings- en prospectusplicht hebben.

Punt 3

Als dank voor de waarschuwing dat deze mestsector letterlijk stinkt en u zeer waarschijnlijk uw geld kwijt bent als u uw geld in dit soort fantasiefondsen stopt, stort u één tiende van het bedrag dat u van plan was in een bodemloze put te storten als donatie op de rekening van de Groene Rekenkamer. Zie www.groene-rekenkamer.nl/doneer

Eén ding is zeker

De Groene Rekenkamer wordt door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. U mag uw gift aftrekken van uw belasting.

Beleggingsfirma’s die u gouden bergen en dito rendementen beloven zijn niet als Algemeen Nut Beogende Instelling erkend en zullen die erkenning ook nooit krijgen.
Dat betekent dat u in een geval van faillissement uw geld kwijt bent.

eindresultaat

Dit is het eindresultaat

 

 

 

 

 

 

 

Commentaar van de heer Sweering in 2012 op het blog

Beste lezers,

We vinden het jammer uw commentaar te lezen. Volgende punten:

1. AFM. Wij hebben een vergunning aangevraagd en een heel dossier voorbereid, maar kregen het antwoord dat dit niet van toepassing was omdat we geen beleggingen verkochten, maar ondernemers zochten. Dit is een puur juridische opvatting van de AFM, die we hebben te accepteren.

De goedkeuring van de prospectus loopt. Wij gaan ervan uit dat deze nog op tijd binnenkomt. Potentiele investeerders kunnen deze correspondentie bij ons ten kantore inzien. Open punten zijn vooral van formele aard.

2 Rendement. Wij beloven geen gouden bergen. In de advertentie wordt getracht dit uit te leggen. In het informatie memorandum en op de website staat het (hopelijk) ook duidelijk beschreven. De investeerder heeft in het verleden belasting betaald; door de investering in een mestverwerkingsinstallatie heeft hij de mogelijkheid de afschrijving hierop te verrekenen met deze betaalde belasting. Dit komt door de gunstige fiscale regeling.Dit levert de teruggave op. Hij krijgt de 140% niet van ons, maar van de fiscus (wij zijn niet gek, als we zelf dit rendement konden maken gaven we het niet weg).

Dit aanbod is dus niet voor iedereen onbeperkt bedoeld. Het is alleen interessant voor het bedrag dat men met het verleden verrekenen kan en wel tegen 52%. Door carryback en middeling blijft toch een fors bedrag over, maar niet ongelimiteerd.

De keerzijde is dat men in de toekomst geen gebruik kan maken van het afschrijvingspotentieel op de machine en dus de dividenden minder worden. De meeste beleggers accepteren dit graag. Dit gaat ten koste van de vogels in de lucht, maar de 140% heeft men wel in de hand.

Kortom: het dividend is onzeker omdat dit mede afhangt van toekomstige ontwikkleingen. De gehanteerde prijs voor de verwerking ligt echter ver onder de huidge marktprijs en prognoses van Landbouw Economisch Instituut, zodat we in ieder geval kunnen stellen dat ze niet uit de lucht gegrepen zijn. Hierover mag men van mening verschillen.De 80% dividend is cumulatief over de hele levensduur, wat gemiddeld onder de 7% per jaar betekent. Nadeel is dat het tegen het einde valt.

De fiscale teruggave is echter zeker gesteld door een ruling van de belastingdienst. Ook hebben investeerders van de voorbije jaren hun geld terug gekregen.

Iedere (goede) fiscalist kan vertellen dat dit zo werkt. OM vragen te beantwoorden organiseren wij daarom ook de voorlichtingsavonden. Ik stel voor dat men komt en dan zelf beslist of dit een luchtkasteel is of een solide, goed gestructureerd product, dat past bij de persoonlijke situatie.