Tweede Kamer volgt PvdA in windbesluit Fryslân

Woensdag 21 januari 2015

Rekening houden met de wensen van Fryslân. Dit verzoek, mede ingediend door Friese Kamerleden Lutz Jacobi en Jacques Monasch, werd gisteren door een meerderheid in de Kamer aangenomen. Daarmee zegt het in navolging van de Friese Staten dat het goed is nog eens te kijken of het opstellen van windmolens langs of op de Afsluitdijk mogelijk is.

Duidelijk signaal
In een eerste reactie zegt Remco van Maurik, fractievoorzitter van de Statenfractie, blij te zijn dat de Kamer het besluit van Fryslân ondersteunt. “In december hebben we als Fryslân besloten dat we 316 MW aan windmolens in het IJsselmeer willen”, legt Van Maurik uit. “Hierbij hebben we als PvdA benadrukt dat we, vanwege het draagvlak vanuit de bevolking, onderzoek willen naar de mogelijkheid van een lijnopstelling bij de Afsluitdijk.” Nu de Kamer zegt de wensen van Fryslân te respecteren is het volgens Tjerk Voigt aan minister Kamp om “goed te kijken of het kan”. De woordvoerder windenergie van de Statenfractie stelt dat er door de PvdA “in ieder geval een duidelijk signaal is afgegeven wat Fryslân wil”. “Onze Kamerleden hebben goed werk verricht door het door ons verbeterde windvoorstel over te nemen.”