Wetenschapsteam wil Nederlands ammoniakbeleid toetsen

Woensdag 21 januari 2015

Het agrarische ammoniakbeleid zal op ‘nut en noodzaak’ moeten worden getoetst. Dat vinden Marcel Crok en Jaap Hanekamp, 2 deskundigen op het gebied van chemie en milieuwetenschappen. Volgens hen roept de onderbouwing van het agrarische ammoniakbeleid zoveel discussie op dat een wetenschappelijk onderzoek op basis van internationale en intersectorale data en literatuur op zijn plaats is. Zij verwijzen naar recente discussies over de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid. V-focus wijdde een reeks artikelen aan het feit dat de berekeningen waarop het beleid is gebaseerd, niet overeenstemmen met de metingen.

Wetenschaps- en onderzoeksjournalist Marcel Crok studeerde scheikunde in Amsterdam en Leiden en werkte jarenlang voor maandblad Natuurwetenschap & Techniek. De laatste jaren schonk hij met name veel aandacht aan het klimaatdebat. Jaap Hanekamp werkt al jaren als zelfstandig onderzoeker op het gebied van milieu en voeding. Hij is tevens docent aan de University College Roosevelt in Middelburg.

Hanekamp bracht al in 1995 samen met de stichting Heidelberg Appeal Nederland (HAN) het rapport ‘De wetenschappelijke basis van het Nederlandse ammoniakbeleid‘ uit. Daarin plaatste hij toen al serieuze kanttekeningen bij het ammoniakbeleid. Samen met Crok wil hij werken aan een review van het onderzoek. Daarbij zoeken zij samenwerking met andere wetenschappers op het terrein van natuur, milieu- en landbouw.

Het nieuwe onderzoek zal naar verwachting 6 tot 9 maanden in beslag nemen en wordt gefinancierd middels crowdfunding. In totaal is € 40.000 nodig.  Zodra € 10.000 binnen is gaat het onderzoek van start. AgriMedia in Wageningen, de uitgever van V-focus, is inhoudelijk niet betrokken bij het onderzoek, maar faciliteert mede de crowdfunding en de publicaties.

Zie de speciale website: Ammoniak 2015