PvdA ministers laten Samson vallen, proefboring schaliegas niet van tafel

Zaterdag 6 december 2014

Het kabinet weerstaat de druk van de PvdA-fractie om geen proefboringen voor schaliegas toe te staan. Hoewel de daadwerkelijke energiewinning deze kabinetsperiode niet zal gebeuren, zijn proefboringen volgens minister Kamp (Economische Zaken) zeker niet van tafel.

In de ministerraad hebben zijn PvdA-collega’s zich daarbij aangesloten. Of de proefboringen er ook echt komen, hangt af van het onderzoek waar Kamp nu mee bezig is over de voors en tegens van schaliegas in Nederland. Dat is in de zomer klaar. Ook de Tweede Kamer moet groen licht geven.

PvdA-leider Samsom verklaarde woensdag de winning van schaliegas pontificaal taboe. Hij verraste daarmee zijn eigen fractie, coalitiepartner VVD en minister Kamp.

Die verklaarde gisteren dat hij aan de wens van Samsom tegemoet kan komen, omdat er deze kabinetsperiode inderdaad geen schaliegas gewonnen zal worden. Bij het starten van de ministerraad sloot de bewindsman proefboringen niet uit. Die stellingname is evenwel ook tegen het zere been van de PvdA. De sociaaldemocraten vinden dat Nederland helemaal niet aan enige vorm van schalie-boringen moet beginnen. Samsoms oproep om een moratorium op schaliegaswinning in te stellen strekt zich daarmee dus ook uit tot proefboringen.

Belangrijk

„Dat is belangrijke informatie”, zei Kamp toen journalisten hem na afloop van de raad met het PvdA-standpunt confronteerden. „Het kabinet heeft besloten om onderzoek te doen. Die ruimte is mij nu niet opeens afgesneden”, stelde de minister en benadrukte dat proefboringen afhankelijk zijn van de uitkomsten van zijn onderzoek. Hij sprak ook beweringen tegen, dat Nederland de komende veertig jaar nog genoeg gas heeft en schaliegas dus niet nodig is. „Dat is niet zo. Over tien jaar zijn wij netto-importeur van gas.” De minister gaf aan dat hij Samsom over dit onderwerp de afgelopen tijd niet heeft gesproken.

Premier Rutte probeerde het gesteggel even later te verklaren door erop te wijzen dat schaliegaswinning geen deel uitmaakt van het regeerakkoord, waarover de coalitie altijd eendrachtig probeert op te trekken. „Daarbuiten moeten partijen de kans hebben zich te profileren.” Eerder deze week ontplofte Samsom nog toen de Telegraaf hem vroeg of hij zijn kwakkelende partij probeerde te profileren door de deur voor schaliegas dicht te gooien.