De biomassa soap in Zutphen verplaatst zich naar de Rechtbank

Woensdag 3 december 2014

Inwoners van de plaats Eefde bij Zutphen hebben de rechter ingeschakeld in een poging de verleende omgevingsvergunning aan de Biomassa Centrale Zutphen (BMC) op te schorten.

De bewoners vinden dat de gemeente Zutphen vorige maand ten onrechte een omgevingsvergunning heeft afgegeven. Deze vergunning werd in grote haast afgegeven om de initiatiefnemers van de BMC een uiterste kans te geven om SDE+ subsidie nog op tijd aan te vragen.

Volgens de bewoners is de vergunning ten onrechte verleend omdat eerst de gemeenteraad bij de besluitvorming betrokken had moeten worden. Dit is niet gebeurd.

De gemeenteraad van Zutphen had bij de besluitvorming betrokken moeten worden omdat het bestemmingsplan voor het gebied waar de BMC gebouwd moet worden nog niet is vastgesteld.

De BMC moet gebouwd worden op een voormalige vuilstortplaats Fort de Pol. De ironie wil dat voor de bouw van de kolos van 30 meter breed, 40 meter lang en 30 meter hoog flink geheid moet worden. 78 heipalen van 15 meter lang moeten dwars door de kunststof afscherming van de vuilstortplaats geheid worden.
Wij vragen ons af hoe de Provincie Gelderland hier tegenover staat, of laat de Provincie zich over 10 jaar verrassen als in de hele omgeving het grondwater sterk verontreinigd is?

Enkele jaren geleden is de vuilstortplaats gesaneerd, maar de sanering hield slechts in dat bruikbaar hout en plastic werd verwijderd terwijl de chemicaliën en ziekenhuisafval nog steeds op deze plaats in de vuilstort liggen.

Bij het heien verwachten experts dat deze chemische verontreinigingen zich op korte termijn met het grondwater zullen mengen en met de onderstroom in noordelijke richting (richting Eefde) zullen stromen.

De bewoners hopen nu door een voorlopige voorziening aan te vragen dat de verleende omgevingsvergunning wordt opgeschort. De Rechtbank moet nog een datum voor de zitting vaststellen.