Zuid-Holland passeert Korendijk om windmolens

Vrijdag 31 oktober 2014

De provincie Zuid-Holland “overruled” de gemeente Korendijk met een inpassingsplan voor windmolens in die gemeente. Volgens de provincie weigert Korendijk mee te werken aan het plaatsen van windturbines op een specifieke locatie. Wethouder Gerard den Boer bestrijdt dat.

Drie tot vijf molens

Gedeputeerde Staten besloten een inpassingsplan voor Korendijk op te stellen op verzoek van een partij die hier met windenergie aan de slag wil, meldt Zuid-Holland in een verklaring. De provincie moet in 2020 ten minste 735,5 megawatt (MW) aan windenergie bijdragen aan de totale opgave voor Nederland. Korendijk moet daarvan 15 MW leveren, circa drie à vijf molens, afhankelijk van hun capaciteit. “Andere gemeenten werken wel samen met de provincie om de opwekking van windenergie mogelijk te maken op een aantal aangewezen locaties”, aldus Zuid-Holland. De provincie noemt de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Gorinchem, Katwijk, Strijen en Zwijndrecht.

Korendijk wel slagvaardig

Wethouder Den Boer reageert onthutst. Hij geeft toe dat Korendijk in het verleden niet enthousiast was over windenergie, maar sinds hij in april aantrad is de gemeente slagvaardig aan het werk gegaan, zegt hij. De raad heeft zich uitgesproken vóór medewerking aan een plan voor windmolens, onder voorwaarde dat de locatie zorgvuldig wordt gekozen. ‘In dat proces zitten we nu. Uit een quick scan zijn zes locaties naar voren gekomen, waarvoor een brede mer (milieueffectrapportage)  is opgesteld. In maart 2015 hebben we daarvan de uitkomst en kan er een raadsbesluit worden genomen. De gedeputeerde is daarvan ook op de hoogte.’

Draagvlak van belang

Den Boer begrijpt niet waarom de provincie het proces van democratische besluitvorming niet afwacht. ‘Voor ons is van het grootste belang dat het plan draagvlak heeft onder onze inwoners, vooral omdat de eerste plannen tot nogal wat ophef leidden. Als we dit niet zorgvuldig doen, zitten we straks met eindeloze bezwaarprocedures.’ Een petitie tegen windmolens op de plek die de provincie aanwijst is door ruim negenhonderd mensen ondertekend. De locatie langs het Spui bij het dorp Piershil in de Hoekse Waard, is een van de zes die Korendijk nu onder de loep neemt. De naastgelegen gemeenten Bernisse en Spijkenisse grenzen aan de bewuste polder, Korendijk betrekt hen daarom bij het overleg. De wethouder vindt het besluit van de provincie “niet constructief” en bekijkt met zijn staf en de gemeenteraad wat de gemeente nu te doen staat.